Business Park Management Maasmechelen gaat voor duurzame samenwerking

Business Park Management Maasmechelen gaat voor duurzame samenwerking

In Maasmechelen werd - i.s.m. het bureau Quares - de bedrijvenvereniging ‘Business Park Management Maasmechelen’ opgericht. Deze vereniging wil op het Oude Bunders en Maneborne een parkmanagement uitbouwen en een effectieve samenwerking tussen de bedrijven tot stand brengen.

Uit een bevraging die vorig jaar door de gemeente Maasmechelen werd afgenomen bij de bedrijven bleek immers dat er heel wat interesse bestond om op verschillende domeinen effectief te gaan samenwerken. Het is de bedoeling om concrete en duurzame projecten te realiseren. Zowel Quick Wins (op korte termijn) waaronder groepsaankopen als strategische projecten (op langere termijn) zullen worden opgezet en uitgevoerd.

De VZW Business Park Management Maasmechelen wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van de bedrijven zelf, maar de gemeente Maasmechelen zet zich mede in ter ondersteuning van deze vereniging.

‘Het gemeentebestuur is zeer verheugd dat de vooraanstaande bedrijven Plukon, Graco, Baillien en Esma hun schouders onder dit project hebben gezet en als trekker fungeren voor dit duurzaam bedrijventerreinmanagement’, aldus meldt schepen van economie Herbert Coox.

‘Deze vorm van samenwerking komt op dit ogenblik tegemoet aan de bestaande noden en verwachtingen van de bedrijven en zal zorgen voor een verdere revitalisering van ons bedrijventerrein’, aldus burgemeester Raf Terwingen.

De door Quares aangestelde Parkmanager, Inge Strauven, wordt het centraal aanspreekpunt om industrie-gerelateerde zaken en duurzame initiatieven op te starten en brengt de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere stakeholders samen.  

Een eerste infosessie omtrent Parkmanagement zal doorgaan op 22 maart 2022 om 17.00u in het gemeentehuis van Maasmechelen. Alle bedrijven zijn hierop van harte welkom!

Contactgegevens: 

Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond het delen van diensten en personeel in de onderzochte zones. Er komen ook een aantal netwerkinitiatieven aan bod.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Mobiliteit, transport en logistiek

Samenwerking op bedrijventerreinen - Mobiliteit, transport en logistiek

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond mobiliteit, transport en logistiek in de onderzochte zones.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond circulaire economie, ketenbeheer, water en afval in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond beeldvorming, biodiversiteit en inrichting in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit

Samenwerking op bedrijventerreinen - Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit in de onderzochte zones.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond risicobeheersing en beveiliging in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O in Nederland onder de loep genomen wordt.

Contactgegevens: 

Laura Martin, parkmanager
l.martin@platformbvbreda.nl

Samenwerking op bedrijventerreinen - Houthalen-Helchteren Centrum-Zuid

Samenwerking op bedrijventerreinen - Houthalen-Helchteren Centrum-Zuid

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein Houthalen-Helchteren Centrum-Zuid in Limburg onder de loep genomen wordt.

Samenwerking op bedrijventerreinen - Grensland Menen-Wervik

Samenwerking op bedrijventerreinen - Grensland Menen-Wervik

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein Grensland Menen-Wervik in West-Vlaanderen onder de loep genomen wordt.