bedrijventerreinvereniging

PlatformU, een nieuwe tool ter ondersteuning van bedrijventerreinmanagment

2

PlatformU, een nieuwe tool ter ondersteuning van bedrijventerreinmanagment

Wat is een bedrijventerreinmanager?

De voorbije vijf jaar hebben onderwerpen als circulaire economie en industrie 4.0 de aandacht van lokale besturen en beleidsmakers getrokken. Steden hebben veel te winnen bij efficient gebruik van industriegrond, optimaliseren van afvalstromen en bedrijven ondersteunen in competitieve en innovatieve ontwikkelingen. De bedrijventerreinmanager kan hierin een vitale match-making rol spelen door bedrijven bij elkaar te brengen, mogelijkheden tot samenwerking te identificeren, het delen van diensten/gereedschap en het zoeken naar efficienter gebruik van grondstoffen.

Vlaanderen

Sinds de jaren '60 werden industriezones in Vlaanderen aan de rand van steden gelokaliseerd. Sommige van deze zones werden beheerd door lokale besturen, andere door verenigingen op vrijwillige basis. De laatste 10 jaar echter zette de Vlaamse regering in op bedrijventerreinmanagement en de daarbij horende bedrijventerreinmanagers waardoor Vlaanderen nu een rijk en divers aanbod heeft aan voorbeelden van hoe bedrijventerreinmanagement werkt.

Onderzoekers van het Metabolism of Cities en de ULB gingen een partnerschap aan om meer te leren over de matchmaking kansen tussen bedrijven op industriezones. Zij vonden dat de bedrijventerreinmanagers een zeer vitale, maar weinig erkende rol krijgen in de ondersteuning van lokale bedrijven en het versterken van netwerken. Ondanks de professionalisering van deze rol, werd hun actieveld beperkt door de complexiteit en de tools om deze interacties tussen de bedrijven te bewerkstelligen.

Een platform voor bedrijventerreinmanagement

In deze presentatie zoomen de onderzoekers in op de rol van de bedrijventerreinmanager en de noodzaak ervan. Ze verkennen de ervaringen in Vlaanderen en presenteren een nieuw digitaal platform, PlatformU, om bedrijventerreinmanagement te ondersteunen.

Mechelse bedrijventerreinverenigingen overhandigen memorandum aan het stadsbestuur

Mechelse bedrijventerreinverenigingen overhandigen memorandum aan het stadsbestuur

Op 6 november 2018 werden de bedrijventerreinverenigingen vzw Industrie Mechelen Noord en vzw Bedrijven Mechelen-Zuid hartelijk ontvangen door burgemeester Bart Somers om een gezamenlijk memorandum te overhandigen voor de komende legislatuur.

Met dit memorandum informeren de bedrijventerreinverenigingen het stadsbestuur over hun prioriteiten en verwachtingen voor de komende 6 jaar. Het document bevat ook een aantal aanbevelingen vanuit de bedrijfswereld met betrekking tot betrokkenheid, mobiliteit (bereikbaarheid en veiligheid), groenbeheer, toekomstige ontwikkelingen en de bedrijventerreinverenigingen als aanspreekpunt/go between.

Deze aanbevelingen zijn een bundeling van voorafgaande onderzoeken (onder andere Ronde tafel Mobiliteit in Mechelen Zuid en mobiliteitsenquête op Mechelen Noord) én opmerkingen van leden.  

Tijdens het bezoek werd de hand uitgereikt om de nauwe lopende samenwerking tussen de bedrijven en het stadsbestuur te bestendigen, en zo mogelijk te versterken. De burgemeester kon het initiatief erg waarderen, en verzekerde de nodige opvolging eens de coalitievorming achter de rug is.

Contactgegevens:
Kirsten Dejaegere, parkmanager vzw Industrie Mechelen Noord
kirsten.dejaegere@quares.be

Benjamin De Bruyn, parkmanager vzw Bedrijven Mechelen-Zuid
info@bm-z.be

Netwerkdag bedrijventerreinmanagement

Netwerkdag bedrijventerreinmanagement

Op 13 september organiseerde POM Oost-Vlaanderen een inspirerende netwerkdag in het kader van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement. Na de ontbijtsessie met Stefaan Vandist over de belangrijkste ingrediënten van een vruchtbare samenwerking op vlak van duurzaamheid, toekomstverkenning en innovatie volgden drie getuigenissen uit de praktijk.
Ewoud Monbaliu reikte de aanwezigen een kader aan over ‘samen handelen’. Frank Coppens, voorzitter van bedrijventerreinvereniging Industriezone 2 Ninove, deelde zijn sleutels tot succes van de vereniging. Dr. ir. Robbert Snep van de Universiteit Wageningen vertelde de deelnemers over de verdiensten van investeringen in groen op bedrijventerreinen.
De boeiende voormiddag werd afgesloten met een actiegerichte oefening rond samenwerking op bedrijventerreinen. Er werden ervaringen uitgedeeld en oplossingen voor problemen uit de praktijk werden samen ontwikkeld. Hiervoor werd handig gebruik gemaakt van de inzichten en hefbomen die door de sprekers werden aangereikt.

 

Contactgegevens: 

Heleen Veys, POM Oost-Vlaanderen
heleen.veys@pomov.be

KMO-zone Bosduin vzw goed van start!

KMO-zone Bosduin vzw goed van start!

Op 11 september 2018 vond de eerste infoavond plaats van de kersverse bedrijventerreinvereniging KMO-zone Bosduin vzw in de gebouwen van het bedrijf Vermeiren. Er waren zo’n 100 personen aanwezig, voornamelijk bedrijfsleiders maar ook de lijsttrekkers van de gemeenten Kapellen en Kalmthout. Momenteel zijn er een dertigtal leden. Er zal de komende maanden verder aan ledenwerving gedaan worden, onder andere tijdens de bedrijvencross op 6 en 7 oktober. De bedrijventerreinvereniging wil in eerste instantie inzetten op beveiliging om de inbraakplaag het hoofd te bieden. Zo wordt momenteel de piste van consortiumbewaking onderzocht. Leden kunnen ook automatisch aansluiten bij het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Bosduin. De overige speerpunten van KMO-zone Bosduin zijn samen aankopen, netwerken en een betere, veiligere mobiliteit in en rond de KMO-zone. Neem gerust een kijkje op de website van de vzw!

Contactgegevens: 

Katleen Vander Veken, secretaris KMO-zone Bosduin
info@bosduin.be

De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement

De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement

Een vzw is niet de enige maar doorgaans wel meest voor de hand liggende juridische structuur waarbinnen bedrijventerreinmanagement georganiseerd kan worden. De handleiding 'De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement' schetst het regelgevend kader evenals de oprichtingsformaliteiten, werking, opstartkosten en verplichtingen van een vzw. Het is een juridische handleiding van juli 2013. Mogelijke wetswijzigingen sedertdien zijn dus niet opgenomen.

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be
03 240 68 35

Event bedrijventerreinmanagement provincie Antwerpen: netwerken in een uniek kader

Event bedrijventerreinmanagement provincie Antwerpen: netwerken in een uniek kader

Op 28 maart 2018 organiseerde POM Antwerpen een provinciaal netwerkevent in Stadsbrouwerij De Koninck, waarop een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen aanwezig waren. Het inhoudelijke luik bestond uit 2 delen. Eerst was er een voorstelling van het Kennisnetwerk BTM door POM Antwerpen. Daarna volgde een inspirerende uiteenzetting over maatschappelijk verantwoord ondernemen en BTM door Karel Cardoen, succesvol ondernemer en voorzitter van bedrijventerreinvereniging Handel en Industrie Wilrijk. Aansluitend was er een netwerkreceptie met streetfood, een lekker Bolleke, een interactieve brouwerijtour en een gezellige babbel. Het event bewees andermaal de wil van de BTM-stakeholders uit de provincie Antwerpen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bekijk de fotoreportage hier!

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be
03 240 68 35

Bedrijventerrein De Spelver zet zijn deuren open

15

Bedrijventerrein De Spelver zet zijn deuren open

Hoe wordt een dak gemaakt? Wat zijn de kneepjes van het sanitairvak? Welke machines maken het productieproces sneller? Ooit al een lasser aan het werk gezien? Doet een autodealer meer dan auto’s verkopen? En hoe wordt een wrak een glanzende oldtimer?
Op deze en heel veel andere vragen krijgt u een antwoord op zondag 15 april. Dan zetten de bedrijven van kmo-zone De Spelver hun deuren open. Ze tonen trots hun werking en geven u tekst en uitleg over al hun activiteiten. Ook de stad Bilzen neemt deel. In de stedelijke werkplaats zetten wij ons beste technische beentje voor.  En u? U mag gewoon meedoen!
Stap in een hoogtewerker, timmer een vogelkastje of kruip achter het stuur van de strooiwagen. Deze open dag wordt een actieve en leerrijke dag voor het hele gezin.

*Het bedrijventerrein is voor de gelegenheid volledig verkeersvrij. Er is een fietsparking voorzien bij Jos Surinx, Spelverstraat 34. Op het aangrenzend perceel is parkeerruimte voor 200 wagens (P1). Daarnaast kan u parkeren op volgende locaties en gebruikmaken van gratis shuttlebusjes naar en van het bedrijventerrein: parking politie (Schureveld, P2), parking Alma (Pijpenpoort 5, P3), parkings centrum (Jazz Bilzenplein, Camille Huysmansplein, Markt, De Commanderie, De Klokke, P4), shuttledienst aan het Jazz Bilzenplein.
De toegang is gratis en er is kinderanimatie voorzien. In de tent ter hoogte van Oosterbosch kan u terecht voor een hapje en een drankje.

Contactgegevens: 

Bedrijventerrein De Spelver, Spelverstraat, Bilzen
(Ingang ter hoogte van Oben Building Machines, Spelverstraat 36)

Dynamisch parkmanagement op bedrijventerrein Duwijck in Lier

Dynamisch parkmanagement op bedrijventerrein Duwijck in Lier

Vzw Duwijckpark is de vereniging van de bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Duwijck in Lier. Naast de bedrijven zijn ook de stad Lier en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen lid van de vereniging.

De missie van de vereniging omvat drie pijlers:

  1. De belangen van de bedrijven behartigen en de samenwerking met de lokale overheden bevorderen. Zo kan de vereniging wegen op het beleid en kunnen relevante veranderingen worden op gang gebracht om het bedrijfsleven te ondersteunen.
  2. De kwaliteit van het terrein bewaken door het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen te organiseren (buffers en parkings).
  3. Een sterk netwerk opbouwen tussen de leden onderling en de relatie met de omliggende terreinen. Om succesvol te ondernemen is een sterk netwerk onontbeerlijk.

De vereniging is een vzw met een raad van bestuur gekozen uit de leden. De raad van bestuur wordt verkozen om de 4 jaar en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, de financiën en de organisatie van de activiteiten. Het lidmaatschap van de raad van bestuur is niet bezoldigd. Elk bedrijf gevestigd op het terrein is lid van de vzw en betaalt een jaarlijkse bijdrage van 0,25 euro/m² kavel om de werking te financieren en daarnaast een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 25 euro per bedrijf. Beide bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het vaste pakket activiteiten - waaraan alle bedrijven deelnemen - en een pakket vrij te kiezen activiteiten. Het vaste pakket betreft zaken die voor iedereen van belang zijn, zoals de organisatie van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, de signalisatie en de veiligheid. Voor de andere activiteiten zoals groepsaankopen, sneeuwruimen etc. is deelname vrij te kiezen.

Contactgegevens: 

Isabelle Verdonck, POM Antwerpen
isabelle.verdonck@pomantwerpen.be
03 240 68 28

(Onder)Neem een koffie met VLAIO op Industrie Mechelen Noord

(Onder)Neem een koffie met VLAIO op Industrie Mechelen Noord

Op 14 maart kwam het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) met zijn nieuwe campagne “Blijf niet zitten met je ondernemersvragen”, begeleid van een koffietruck met heerlijke koffie en lekkere koekjes naar Mechelen Noord. Om 10u00 vond er in Mechelen Campus een kick-off persconferentie plaats met speeches van onder meer Minister van werk en economie Philippe Muyters en Administrateur-generaal van VLAIO Bernard De Potter. Ook Voka, UNIZO en Flanders Food richtten kort het woord tot de geïnteresseerde bedrijven en de pers.

Met deze campagne wil VLAIO zijn afstand tot de ondernemers verkleinen en hen gerichter adviseren van begin tot einde. Bedrijven die gerichte vragen hebben, kunnen bij de VLAIO-adviseurs terecht, die eveneens aanwezig waren op het event. Zo kon zaakvoerder Louis De Wael (Van Dievel) met zijn specifieke vragen over de ontwikkeling binnen zijn bedrijf naar opleiding tot vrachtwagenpiloot meteen terecht voor advies bij Minister Muyters en zal er een opvolgvergadering worden ingepland tussen zijn kabinet en VLAIO.

VLAIO wil meedenken met de bedrijven door handvaten en ondersteuning aan te bieden waar nodig. “Tot op vandaag dient er altijd veel administratieve rompslomp in orde gebracht te worden alvorens antwoorden te krijgen”, wist Renzo De Bondt (Technology Trading) te vertellen. De minister en Administrateur-generaal verzekerden hem dat deze administratie net zal worden vereenvoudigd en de stap voor de ondernemer veel kleiner wordt gemaakt om hulp in te schakelen en advies te krijgen.

Op verscheidene bedrijventerreinen in Vlaanderen zijn bedrijvenverenigingen opgericht onder het beheer van een parkmanager, een initiatief dat door VLAIO mee wordt ondersteund om meer samenwerking tussen de bedrijven onderling te initiëren en de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen. Vzw Industrie Mechelen Noord mocht vandaag de aftrap geven samen met Kirsten Dejaegere (Parkmanager Quares) die door haar nauwe betrokkenheid bij de ondernemers bedrijven verbindt en informeert over de gemeenschappelijke en individuele mogelijkheden bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Tot en met 20 maart komt de koffiebar  met het VLAIO-entourage tot bij de ondernemers zelf op het bedrijventerrein (van 8u00 tot 14u00):

  • 15/03/2018: Haasrode, Research Park – Interleuvenlaan 68, aan de ingang van het Siemens-gebouw
  • 16/03/2018: Genk, Binnenplein van C-Mine Crib
  • 19/03/2018: Zwijnaarde, Technologiepark – tussen iGent-toren en AA-toren (pijlen zone C2 volgen)
  • 20/03/2018: Ieper, Business Park – Parking aan het rond punt via Pilkemseweg naar Dehemlaan (voormalige expohallen)
Contactgegevens: 

Kirsten Dejaegere, parkmanager Quares
kirsten.dejaegere@quares.be

Parkmanagement: op weg naar een structurele aanpak zonder subsidie

Parkmanagement: op weg naar een structurele aanpak zonder subsidie

In de Nederlandse provincie Noord-Brabant bestaan diverse initiatieven op het gebied van parkmanagement, allen met een eigen couleur locale: verschillend qua type activiteiten, betrokken partijen, ambitie, etc. Veelal zijn deze initiatieven tot stand gekomen met overheidssubsidie. Wanneer deze subsidie wegvalt, staan de partijen op een kruispunt. Dit maakt voor veel bedrijvenverenigingen en gemeenten de vraag actueel op welke wijze zij parkmanagement tot een structurele activiteit kunnen maken.
Dit drieluik geeft in 9 beknopte en praktijkgerichte hoofdstukken aan hoe BTM een haalbare kaart kan worden. Een zeer bruikbaar overzicht voor een concreet plan van aanpak voor bedrijventerreinmanagement, ook in België.