Netwerkbijeenkomst POM Antwerpen in Breda en Hazeldonk-Meer

Netwerkbijeenkomst POM Antwerpen in Breda en Hazeldonk-Meer

Op 14 november organiseerde POM Antwerpen een netwerkbijeenkomst voor bedrijventerreinverenigingen en -beheerders uit de provincie Antwerpen. Plaats van afspraak: bedrijvencentrum Bond Park in Breda, Nederland. Stan Verdonck van POM Antwerpen heette iedereen welkom en parkmanager Marie-Cecile Roovers gaf een bevlogen voorstelling over bedrijventerreinvereniging Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM). Vervolgens gaf bestuurder Francois Maes een leerrijke rondleiding bij Special Fruit, een bedrijf dat sterk inzet op duurzaam ondernemen, energiedelen en circulariteit. Nadien was er een begeleide busrit op bedrijventerrein Hazeldonk-Meer, gelegen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Stakeholders van verschillende bedrijventerreinen uit de provincie wisselden ervaringen uit tijdens een afsluitende netwerklunch.

Benchmarking Vlaamse bedrijventerreinverenigingen

Benchmarking Vlaamse bedrijventerreinverenigingen

Het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement zet sterk in op kennisdeling. Door goede praktijken te verzamelen en te communiceren kunnen de verschillende BTM-stakeholders leren van elkaar en inspiratie halen uit wat op andere bedrijventerreinen gebeurt.

Met een Vlaamsbrede benchmarking polsten we naar de werking, financiering en acties van de bedrijventerreinverenigingen, onze primaire doelgroep. De bevraging liep van 24 april tot 26 juni 2023 en werd digitaal verstuurd naar 76 bedrijventerreinverenigingen. We ontvingen 33 invullijsten.

Om de voornaamste tendensen inzichtelijk te maken, hebben we de antwoorden gebundeld en anoniem verwerkt in een eindrapport, dat u onderaan dit artikel vindt. Dit eindrapport kan een aanzet zijn om uw bedrijventerreinvereniging verder te optimaliseren. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de BTM-contactpersoon van uw provincie.

Veel leesplezier!

Jobbeurs Sint-Niklaas

Jobbeurs Sint-Niklaas

Samen met de VDAB en de stad Sint-Niklaas organiseerde bedrijventerreinvereniging Bepasin een grootschalige jobbeurs in ’t Bau-Huis. Meer dan 70 bedrijven uit verschillende sectoren tekenden present en meer dan 900 bezoekers mochten ze ontvangen. De teller van het aantal openstaande vacatures in Sint-Niklaas staat momenteel op 3.000. Werkgevers zijn dus dringend op zoek naar medewerkers en met de eerste getekende arbeidscontracten zijn alle betrokkenen zeer tevreden van de organisatie. Om de lokale talenten zoveel mogelijk te binden aan Sint-Niklaas en de eigen ondernemers werden ook (laatstejaars-)studenten uitgenodigd om een eerste job of gepaste stageplaats te vinden.

Bron: 
Made in Oost-Vlaanderen
Contactgegevens: 

Bepasin vzw
info@bepasin.be

Succesvolle jobbeurs in Wilrijk

Succesvolle jobbeurs in Wilrijk

In samenwerking met de VDAB organiseerden Handel en Industrie Werkt (HIW), de gemeente Aartselaar en de districten Wilrijk en Hoboken op 2 maart een jobbeurs in de showroom bij Cardoen. Omwille van de schaarste op de arbeidsmarkt en personeelstekort op diverse niveaus werd ervoor gekozen de jobbeurs open te stellen voor zowel hoog- als laaggeschoolde profielen. Er waren 30 deelnemende bedrijven en ruim 300 bezoekers.

Business Park Management Maasmechelen gaat voor duurzame samenwerking

Business Park Management Maasmechelen gaat voor duurzame samenwerking

In Maasmechelen werd - i.s.m. het bureau Quares - de bedrijvenvereniging ‘Business Park Management Maasmechelen’ opgericht. Deze vereniging wil op het Oude Bunders en Maneborne een parkmanagement uitbouwen en een effectieve samenwerking tussen de bedrijven tot stand brengen.

Uit een bevraging die vorig jaar door de gemeente Maasmechelen werd afgenomen bij de bedrijven bleek immers dat er heel wat interesse bestond om op verschillende domeinen effectief te gaan samenwerken. Het is de bedoeling om concrete en duurzame projecten te realiseren. Zowel Quick Wins (op korte termijn) waaronder groepsaankopen als strategische projecten (op langere termijn) zullen worden opgezet en uitgevoerd.

De VZW Business Park Management Maasmechelen wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van de bedrijven zelf, maar de gemeente Maasmechelen zet zich mede in ter ondersteuning van deze vereniging.

‘Het gemeentebestuur is zeer verheugd dat de vooraanstaande bedrijven Plukon, Graco, Baillien en Esma hun schouders onder dit project hebben gezet en als trekker fungeren voor dit duurzaam bedrijventerreinmanagement’, aldus meldt schepen van economie Herbert Coox.

‘Deze vorm van samenwerking komt op dit ogenblik tegemoet aan de bestaande noden en verwachtingen van de bedrijven en zal zorgen voor een verdere revitalisering van ons bedrijventerrein’, aldus burgemeester Raf Terwingen.

De door Quares aangestelde Parkmanager, Inge Strauven, wordt het centraal aanspreekpunt om industrie-gerelateerde zaken en duurzame initiatieven op te starten en brengt de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere stakeholders samen.  

Een eerste infosessie omtrent Parkmanagement zal doorgaan op 22 maart 2022 om 17.00u in het gemeentehuis van Maasmechelen. Alle bedrijven zijn hierop van harte welkom!

Contactgegevens: 

Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond het delen van diensten en personeel in de onderzochte zones. Er komen ook een aantal netwerkinitiatieven aan bod.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Mobiliteit, transport en logistiek

Samenwerking op bedrijventerreinen - Mobiliteit, transport en logistiek

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond mobiliteit, transport en logistiek in de onderzochte zones.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond circulaire economie, ketenbeheer, water en afval in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond beeldvorming, biodiversiteit en inrichting in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Samenwerking op bedrijventerreinen - Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit

Samenwerking op bedrijventerreinen - Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit in de onderzochte zones.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn