biodiversiteit

Biodiversiteit op Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk

Biodiversiteit op Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk

Op site Bolwerk van Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk wordt gewerkt aan de aanleg van een groene, publieke parkzone. Bovendien zullen fietsers daar kunnen doorsteken om de industriezone te bereiken. Sinds deze zomer kunnen alle werknemers van Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk daar ook van hun lunch genieten. Het is de bedoeling dat het park een hefboom wordt om de ganse industriezone biodiverser en bijvriendelijk te maken. Een bloemenweide werd ingezaaid en 3 bijenkorven staan nu reeds op de site.

Alle bedrijven van Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk worden uitgenodigd om ook initiatieven te nemen en kunnen meer info krijgen over externe hulp voor aanleg en onderhoud van een biodiverse bloemenzone.

Contactgegevens: 

Annelies Corne, parkmanager
annelies@bedrijvenparkmanagement.be

Vier jaar 2B Connect: terugblik en resultaten

22

Vier jaar 2B Connect: terugblik en resultaten

Vier jaar lang werkten 26 partners in de grensregio Vlaanderen-Nederland aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Daar liggen namelijk heel wat kansen voor biodiversiteit en een robuustere leefomgeving. Op dinsdag 22 oktober blikken we terug op deze boeiende periode. Beleidsmakers en bedrijfsleiders uit Vlaanderen en Nederland brengen hun visie op het thema en vertellen over hun ervaringen op eigen terreinen. In de namiddag kan u deelnemen aan een infomarkt, een terreinbezoek of een infosessie over voordelen voor bedrijven.

Plaats
Circuit van Zolder - België

Programma (voorlopige versie)

 • 09u00 - onthaal met koffie
 • 10u00 – welkom en inleiding dagvoorzitter Hans Van Dyck
 • 10u15 – context 2B Connect
 • 10u45 – debat beleidsmakers en -uitvoerders
 • 11u20 – ervaringen van twee bedrijven over de voordelen van de realisaties op hun bedrijventerrein
 • 11u50 – testimonial biodiversiteitsadviseur
 • 12u05 – broodjeslunch (met vanaf 12u30 opening infomarkt)
 • 13u00 – panelgesprek met grote en kleine bedrijven uit Vlaanderen en Nederland
 • 14u15 - realisaties dmv facts & figures
 • 15u00 - terreinbezoek / infomarkt / infosessie
 • 16u00 - afsluitende receptie
 • 17u30 – einde

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.Inschrijven doet u via deze link.
Ook als u er niet bij kan zijn, vinden wij het fijn dat u ons dat even laat weten.

Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen

17

Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen

In het najaar van 2019 organiseert 2B Connect een Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven. Op bedrijventerreinen liggen namelijk heel wat kansen voor biodiversiteit en een robuustere leefomgeving. Ontdek wat je als bedrijf/projectontwikkelaar kan doen voor de biodiversiteit en welke voordelen dit kan hebben voor jouw organisatie. 
Doelgroep van deze opleiding zijn (grote) bedrijven die reeds acties ondernemen rond MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en zich willen verdiepen in het thema biodiversiteit. Daarnaast richt deze Masterclass zich ook tot projectontwikkelaars die dagelijks met de inrichting van (open) ruimte bezig zijn.

Plaats

België - Brussel (gebouw nog te bepalen)
Nederland - provinciehuis 's Hertogenbosch

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan via dit formulier

Contactgegevens: 

Jan Van den Berghe
jan.vandenberghe@blenders.be

Bye Bye Grass: van gazon naar bloemenweide

Bye Bye Grass: van gazon naar bloemenweide

Op dinsdag 26 maart 2019 werd de Belgische ByeByeGrass-campagne gelanceerd. Het doel is de talloze gazons in tuinen, parken en bedrijventerreinen te laten evolueren of te herinrichten tot natuurlijke vegetatie, wat de biodiversiteit zeker ten goede komt. ByeByeGrass is een initiatief van VIVES-student Louis De Jaegere in samenwerking met een team van BV’s, wetenschappers en auteurs.

Tips en suggesties om deel te nemen via http://byebyegrass.eu/

https://www.bruzz.be/videoreeks/nu-video?playlist=127589#ec9fe10a-2706-44bf-990e-fdbfd9c39518

Bron: 
https://twitter.com/LouCommensalist

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit in de praktijk

Op 20 september 2018 lanceerden het Departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor de nieuwe “Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit”.

Met deze Green Deal willen de initiatiefnemers twee vliegen in één klap slaan: de uitbreiding van de groenblauwe netwerken in Vlaanderen en tegelijkertijd een ondersteunende boost geven aan het imago van bedrijven met een duurzame levenskwaliteit voor de werknemers, bewoners en andere stakeholders.

Intercommunale IGEMO is op dit domein al jaren een innovatieve speler. Reeds in 2003 werd in de KMO-zone ‘Misstraat’ in Berlaar resoluut gekozen voor een zeer brede groene bufferzone met een volledig nieuwe gracht die aansluit op het bestaande bekenstelsel. Alle bedrijven kunnen hun hemelwater rechtstreeks laten afvloeien in de gracht. Om het natuurlijk karakter van de gracht te beklemtonen werd besloten een meandering aan te brengen en de breedte van de gracht te laten variëren. Verder werd bij de aanleg van de bufferzone aandacht geschonken aan het behoud van kleinschalige landschapselementen (knotwilgen). De bufferzone werd vervolgens aangeplant met streekeigen beplanting. Rietkragen verstevigen de taluds, zodat geen kunstmatige beschoeiing diende te gebeuren. Door het totaalconcept is de waterkwaliteit zeer hoog. 

Ook op de andere KMO-zones van IGEMO zijn er open grachten, open bufferbekkens, groenbuffers en laanbeplanting die de biodiversiteit verhogen.

Door mee in de Green Deal te stappen, wil IGEMO haar nadrukkelijk engagement voor de toekomst tonen. Belangrijke actiepunten zijn het verhogen van het draagvlak, het mee instappen in een lerend netwerk, de focus houden op het algemeen welzijn (gaande van de lokale werknemer tot de sporadische leverancier) en bewustwording creëren rond biodiversiteit in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Contactgegevens: 

Jasmine Cryns, projectmanager IGEMO
jasmine.cryns@igemo.be

KMO-zone Itterbeek Duffel: de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

KMO-zone Itterbeek Duffel: de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

In het kader van het ‘jaar van de bij’ in 2012 hebben IGEMO, de gemeente Duffel, Natuurpunt en Drukkerij De Bie de handen in elkaar geslagen om van de KMO-zone Itterbeek niet alleen een duurzaam maar ook een bijenvriendelijk bedrijventerrein te maken.

Door het uitsterven van bepaalde plantensoorten en het gebrek aan geschikte nestgelegenheid hebben deze beestjes het immers steeds moeilijker om te overleven. Wilde bijen, die in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden zeer zachtaardig zijn, zijn onmisbaar in het ecosysteem want ze zorgen voor de bestuiving van zowel wilde planten als land- en tuinbouwgewassen. Hoog tijd dus om deze vriendelijke diertjes te helpen!

Drie bedrijven op de KMO-zone Itterbeek hebben zich geëngageerd om hun steentje bij te dragen aan het behoud van de wilde bij door het plaatsen van een bijenhotel in de buurt van het bedrijf. Ook IGEMO heeft een bijenhotel geplaatst in de groene bufferzone naast één van de infiltratiebekkens op het bedrijventerrein.

Zo werd de KMO-zone Itterbeek in 2012 de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

Contactgegevens: 

Veerle Ribus, projectmanager IGEMO
veerle.ribus@igemo.be

Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen

19

Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen

2B Connect organiseert een Masterclass biodiversiteit op bedrijventerreinen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven. 

Op bedrijventerreinen liggen namelijk heel wat kansen voor biodiversiteit en een robuustere leefomgeving. Ontdek wat je als bedrijf/projectontwikkelaar kan doen voor de biodiversiteit en welke voordelen dit kan hebben voor jouw organisatie. 

Doelgroep van deze opleiding zijn (grote) bedrijven die reeds acties ondernemen rond MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en zich willen verdiepen in het thema biodiversiteit. Daarnaast richt deze Masterclass zich ook tot projectontwikkelaars die dagelijks met de inrichting van (open) ruimte bezig zijn.

Agenda

9:00 | Onthaal
9:30 | Toelichting project 2B Connect 
9:45 | Inleiding ecologie (belang van biodiversiteit op bedrijven)
11:00 | Pauze
11:15 | Voordelen voor bedrijven
11:45 | Rekentool
12:15 | Broodjeslunch
13:15 | De adviseurs van 2B Connect 
14:30 | Andere tools (biodivascan, beheerplan)
14:45 | Pauze
15:00 | Tijdelijke natuur
16:00 | Afronden + einde

Plaats van afspraak

Ferrarisgebouw Brussel
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan tot 13 maart via het formulier dat u kan vinden onderaan deze link
 

Infosessie: Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen

25

Infosessie: Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen

Of ze nu gedreven zijn door een bewust streven naar meer duurzaamheid, dan wel door het noodgedwongen bannen van schadelijke onkruidverdelgers, steeds meer bedrijven, organisaties en overheden bekommeren zich om hun impact op de biodiversiteit. Waarom is natuurbehoud belangrijk? Wat zijn de juridische implicaties van tijdelijke natuur? Hoe werkt  de vergunning tijdelijke natuur? Waarom hebben bedrijven meer rechtszekerheid met een vergunning dan zonder? Leer er meer over op deze gratis studiedag.

Programma

 • 9u00 Ontvangst
 • 9u30 Sprekers 
  • Jelle Van den Berghe, Ecotoop, Belang van natuur op plaatsen waar je het niet verwacht
  • Hendrik Schoukens, LDR, Het concept tijdelijke natuur en de juridische waarde
  • Barbara Geschier, ANB, De procedure en aanpak van tijdelijke natuur
  • Peter Claus, Corridor, Illustratie van tijdelijke natuur door enkele concrete voorbeelden
 • 12u30 Broodjeslunch met netwerkmoment

Inschrijven

Deze studiedag is gratis bij te wonen, maar inschrijven is verplicht.
Schrijf je hier in!

Locatie

Zaal 'Onder de blote hemel', Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk

Contactgegevens: 

Centrum Duurzaam Groen vzw
Troisdorflaan 19
3600 Genk

Tel: 089 44 90 25
info@centrumduurzaamgroen.be

Workshop Green Deal bedrijven & biodiversiteit

14

Workshop Green Deal bedrijven & biodiversiteit

Schrijf je in!

Hoe ga je concreet aan de slag met biodiversiteit op je bedrijventerrein?
Op 14/02 verneem je er alles over op de site van Toyota Brussel.

Schrijf je meteen in voor deze infodag vol praktische tips en cases.

Programma

 • 10.00 u: ontvangst met thee en koffie
 • 10.30 u: hoe ga je aan de slag met biodiversiteit op uw bedrijventerrein: tips & tricks van reeds gerealiseerde cases
 • 12.00 u: lunch met doorlopende infomarkt
 • 13.30 u: gegidst terreinbezoek aan de biodiverse site van Toyota
 • 15.00 u: einde

Infomarkt

Net zoals tijdens het eerste event van het Lerend Netwerk te Gent plannen we weer een grote infomarkt. Ondersteunende partijen die een stand op de infomarkt willen, kunnen zich registreren.
Maak van deze gelegenheid gebruik om uw bedrijf te promoten!

Locatie

Op het hoofdkwartier van Toyota in werkt men al jaren aan biodiversiteit. In de namiddag krijgt u een rondleiding. Zo kan u nu al werken plannen die in de zomer kunnen worden uitgevoerd!

Toyota HQ - Bourgetlaan 60 - 1140 Brussel

We raden iedereen aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

 

Biodiversiteit op uw bedrijventerrein

Biodiversiteit op uw bedrijventerrein

Op 10 december 2018 organiseerde POM West-Vlaanderen in samenwerking met Barco, Leiedal, Provincie West-Vlaanderen (MiNaWa) en Agentschap Natuur & Bos, het event “Biodiversiteit op uw bedrijventerrein”. Naast de voorstelling van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement, werden diverse benaderingswijzen van biodiversiteit toegelicht : natuur, halfnatuur, cultuur met tips om valkuilen te vermijden.

Vervolgens werd de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit voorgesteld met verduidelijking van de begrippen tijdelijke natuur en duurzaam groenbeheer. Bedrijven die deelnamen aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen gaven via praktijkgetuigenissen aan dat een laagdrempelige aanpak om met biodiversiteit te starten, perfect mogelijk is.

Na de pauze getuigden West-Vlaamse bedrijven over het hoe en waarom van het ondertekenen van deze Green Deal. Prangende problemen rond kosten, impact van stakeholders en motivatie van werknemers, werden niet uit de weg gegaan.

Tenslotte lichtte een bedrijventerreinontwikkelaar zijn keuze toe om de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit te ondertekenen als deelnemende én als uitvoerende partner: toekomstvisie en vernieuwend parkmanagement met een belangrijk accent op brede communicatie om de integratie van biodiversiteit te laten slagen.