POPIN 10 jaar – viering met biodiverse honing en gratis bedrijfsreportage

POPIN 10 jaar – viering met biodiverse honing en gratis bedrijfsreportage

Popin, de bedrijventerreinvereniging van Sappenleen Poperinge, viert op woensdag 20 april 2022 haar 10-jarig bestaan. In het kader van biodiversiteit mochten ze vorig jaar 100.000 extra werknemers verwelkomen op hun bedrijventerrein via enkele bijenkasten. De geproduceerde honing wordt nu verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan De Lovie vzw, een lokale sociale organisatie die duurzame ondersteuning op maat biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Door deze aankoop maakt elk lid van Popin ook kans om een gratis professionele bedrijfsreportage te winnen.

Inschrijven voor 10 jaar Popin via info@popin.be met vermelding van de namen van de aanwezigen.

Gratis voor leden van Popin (max. 2 personen per lidmaatschap). Niet-leden of extra aanwezigen: 35 euro per persoon, over te schrijven op BE21 0016 5419 9503.

 

Bron: 
http://www.popin.be/

Biodiverse uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Biodiverse uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels

Intercommunale Veneco maakt werk van biodiversiteit bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Prijkels. Onder meer extensief maaibeheer, natuurlijk aangelegde bufferbekkens, schapenbegrazing en inheems plantgoed zorgen voor een fraai beeld en een verhoogde natuurwaarde. Een aantal bedrijven op het bedrijventerrein nam alvast enkele maatregelen over op de eigen site. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Contactgegevens: 

Ecologisch beheer en monitoring: infosessie en groensafari

19

Ecologisch beheer en monitoring: infosessie en groensafari

 

Ondernam jouw bedrijf al actie voor meer natuur op het bedrijventerrein of heb je hiervoor interesse? Houd 19 mei dan zeker vrij voor deze infosessie en groensafari.

Tijdens de infosessie ontvang je praktische info over ecologisch beheer en monitoring op bedrijventerreinen. Na de lunch ga je op terreinbezoek om enkele goede voorbeelden in de gemeente Terneuzen te bekijken. De betrokken bedrijven inspireren je met hun ervaringen.

Programma
9.30 u: Ontvangst met koffie bij Dow Terneuzen
10.00 u. - 12.00 u.: Infosessie

  • Welkomstwoord
  • Ecologisch beheer - Jan Van den Berghe
  • Monitoring van fauna en flora - Elke Van den Broeke en Alex Wieland
  • Ecologische maatregelen en klimaatadaptie - Jan Staes
  • Conclusie en slotwoord

12.00 u. - 13.00 u.: Netwerklunch
13.00 u. - 15.45 u.: Groensafari

  • Bezoek biodiverse maatregelen bij Dow Terneuzen
  • Bezoek biodiverse maatregelen gemeente Terneuzen
  • Bezoek biodiverse maatregelen bij North Sea Port Terneuzen
  • Bezoek biodiverse maatregelen bij Yara

15.45 u.: Netwerkdrink bij Dow Terneuzen

Praktisch
Wanneer: donderdag 19 mei, ontvangst vanaf 9.30 u. (we starten stipt om 10.00 u.)
Start- en eindlocatie: communicatiecentrum DOW boerderij, Herbert H. Dowweg 2, 4542 NM Hoek (haven 485), Terneuzen - Nederland.
Inschrijven
Deelnemen is gratis, inschrijven kan binnenkort via deze pagina.

alles onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen

Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

De natuur op Campus Diepenbeek krijgt een stevige opwaardering. Zo worden de verschillende deelcampussen met elkaar verbonden via wandelpaden en wordt de rest van de natuur – waaronder de vijver – opnieuw publiek toegankelijk gemaakt. Dit alles kan dankzij de steun van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Het waardevolle Demerlandschap wordt in ere hersteld. Dat komt de beleving op de campus sterk ten goede.”

Campus Diepenbeek wordt één van de belangrijkste kruispunten in Limburg, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en recreatie. Het ambitieuze masterplan – dat een blik werpt op 2050 – werd de afgelopen jaren met POM Limburg als regisseur ontwikkeld, en de eerste resultaten worden nu zichtbaar op het terrein. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Eén van onze doelstellingen bij de opmaak van het masterplan was om de waardevolle natuur in ere te herstellen. In de eerste plaats in het belang van het verhogen van de biodiversiteit, maar zeker ook van de beleving voor bewoners en omwonenden. Een groene omgeving, met wandelpaden en picknickbanken, maakt het campusleven zoveel aangenamer.”

Natuur in je Buurt
Samen met Natuurpunt diende POM Limburg een dossier in bij Natuur in je Buurt, een projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos. Ecocampus Diepenbeek is één van de 23 goedgekeurde natuurontwikkelingsprojecten. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Sinds het coronavirus de kop opstak hebben meer en meer Vlamingen de natuur in hun omgeving ontdekt. Zoals de naam van de projectoproep al aangeeft, willen we via kleinschalige ingrepen de natuur ook dichter bij de mensen brengen, niet in het minst op plaatsen waar dat minder voor de hand liggend is. Ook de natuur op campus Diepenbeek kan een opfrisbeurt gebruiken. Zo kunnen de knappe koppen die in Limburg studeren ontspanning, rust maar ook inspiratie en motivatie vinden in het groen.”

Biodiversiteit
De natuur op en rond de campus was de voorbije jaren wat uit het oog verloren. De vijvers en poelen zijn niet toegankelijk voor publiek, en worden momenteel ook niet onderhouden. Dat is zonde voor de biodiversiteit. Voorzitter van Natuurpunt Bart Vangansbeke: “Met z’n ligging tussen de Kempen en Haspengouw zijn de mogelijkheden voor herstel van topnatuur hier nog aanwezig. Dankzij dit project kunnen we eindelijk starten met natuurbeheer van de groene ruimtes. Via een gezamenlijk beheerplan voor de groene ruimtes die in het masterplan gevrijwaard blijven, zullen we dit beheer nadien verduurzamen. Topnatuur voor en met de Limburgse topbrains van de toekomst is ons doel.”

Verbinding
Op dit moment geven de campusgebouwen een gefragmenteerde indruk. De ontsluiting van de natuur brengt daar verandering in. Gedeputeerde Tom Vandeput: “In ons masterplan staat verbinding centraal: de twee deelcampussen – de Bouwcampus en de Health Campus – en het onderwijshart moeten optimaal verbonden zijn. Vooral wat de verbinding tussen de Bouwcampus en de onderwijsgebouwen betreft is dat op dit moment een probleem. Door de natuur opnieuw toegankelijk te maken zullen campusbewoners zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, via een autoluwe weg. Onderweg voorzien we ontmoetingsplekken, die community-vorming stimuleren. Tussen UHasselt en de Bouwcampus trekken we ook een natuurbelevingspaviljoen op. Dat wordt volledig circulair gebouwd.”

Slim signaalgebied
Campus Diepenbeek ligt in een waterrijk gebied. Door compacter te bouwen – bijvoorbeeld in de hoogte – en door het natuurbeheer slimmer aan te pakken, wordt duurzame ontwikkeling in signaalgebied mogelijk.

Biodiversiteit in de bedrijfstuin. Hoe begin je eraan?

31

Biodiversiteit in de bedrijfstuin. Hoe begin je eraan?

Onze natuur heeft enorm te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx deze basiscursus klaar staan voor jou als je eraan denkt om de eerste stappen te zetten richting een meer ecologisch en biodivers beheer van het bedrijventerrein.

Het is een praktijkopleiding voor deelnemers die starten met deze materie. We gaan tijdens deze opleiding een terrein bezoeken en tijdens de wandeling door het terrein vertelt ecoloog Herman Dierickx je wat je moet weten om te kunnen starten aan het biodiversiteitsverhaal.

Deze opleiding gaat door in Hombeek. Afspraak aan het stationsplein om 9u15 met vertrek om 9u30. Iedereen voorziet eigen lunch. VMx voorziet voor iedereen een pakketje met drinken en tussendoortjes. De dag eindigt om 16u00.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Contactgegevens: 

Sylvie Baert, coördinator VMx
sylvie@vmx.be

Limburg zaait: samenaankoop zaadmengels

Limburg zaait: samenaankoop zaadmengels

Ook in 2022 bundelen de 3 regionale landschappen in Limburg de krachten en organiseren ze samen een aankoop van zaadmengsels voor bloemrijke akkers en weiden. Iedere Limburgse vereniging/bedrijf of particulier die wil inzaaien kan tot en met 23 februari een bestelling plaatsen via zijn regionaal landschap. Door de gezamenlijke aanpak kan het zaadgoed extra voordelig zaadgoed besteld worden én worden in heel Limburg stukken grond omgevormd naar kleurrijke bloemenakkers, die zorgen voor meer biodiversiteit.

Het aanleggen van bloemenakkers oogt niet alleen mooi, ook de natuur vaart er wel bij. Dieren zijn altijd op zoek naar voedsel en schuilplaatsen maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld vinden met moeite nog voldoende nectar en stuifmeel.
De bloemen en kruiden in de bloemenakkers trekken veel vlinders, bijen en hommels aan die zich tegoed kunnen doen aan stuifmeel en nectar. Vogels kunnen dan weer profiteren van het aanbod aan zaden en insecten. De muizen die schuilen in de akker, zijn een traktatie voor roofvogels en de bloemenrijke velden vormen een broedplaats voor tal van soorten zoals de patrijs. Kleine zoogdieren en zelfs reeën kunnen hun kostje verzamelen in de akkers.

Bedrijven en bedrijventerreinverenigingen die een bloemenrijk perceel willen aanleggen kunnen tot en met 23 februari 2022 zaadmengsels bestellen via www.limburgzaait.be.
Steeds meer mensen en verenigingen doen mee aan de samenaankoop. In 2021 werd er een oppervlakte van 224 ha of 330 voetbalvelden omgevormd naar bloemenrijke akkers en percelen.

Door deze unieke en globale aanpak over heel Limburg krijgen de Regionale Landschappen een goede prijs voor het zaadgoed en krijgt de natuur in Limburg een stevige boost. Limburg zal deze zomer mooi weer mooi in bloei staan.

Het bestelformulier en meer uitleg over de verschillende zaadmengsels vind je via www.limburgzaait.be of limburgzaait@rllk.be.Het zaadgoed kan in april afgehaald worden in het kantoor van één van de 3 regionale landschappen. De exacte afhaaldatum wordt bekendgemaakt na levering van het zaadgoed.

Koop je zaadgoed aan? Maak dan zeker een leuke foto van je bloeiend perceel en stuur ‘m naar limburgzaait@rllk.be. Zo kunnen we meegenieten van al die bloemenpracht.

Contactgegevens: 

Regionaal Landschap Lage Kempen
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
011 78 52 59
limburgzaait@rllk.be

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
011 31 38 98
info@rlhv.be

Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Winterslagstraat 87
3600 Genk
089 65 56 56
limburgzaait@rlkm.be

Praktijkvoorbeeld biodivers bedrijventerrein in Waregem

Praktijkvoorbeeld biodivers bedrijventerrein in Waregem

Intercommunale Leiedal maakt werk van biodiversiteit bij de reconversie van een voormalige bedrijfssite naar een KMO- en bedrijvenzone. Onder andere wadi's, groenzones en een ecologische buffer zorgen voor een aangename werkplek met respect voor de omgeving. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Contactgegevens: 

Intercommunale Leiedal
info@leiedal.be

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond beeldvorming, biodiversiteit en inrichting in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Opleiding ecologisch en biodivers beheer van bedrijventerreinen

22

Opleiding ecologisch en biodivers beheer van bedrijventerreinen

Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, vervuiling, verdroging, verharding, ... Actie is nodig om onze biodiversiteit opnieuw te helpen floreren. VMx heeft een opleidingsprogramma klaar dat jou kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van bedrijventerreinen.

In 4 dagen word je bijgeschoold in biodiversiteit, de basisprincipes van een biodivers beheer en zie je ook hoe dit er in de praktijk uitziet. Tijdens de eerste dag krijg je een theoretische achtergrond over biodiversiteit door experten en ervaringsdeskundigen. De drie volgende dagen zijn gericht op biodiversiteit in de praktijk brengen. We bezoeken enkele sites waar al een biodivers beleid wordt toegepast.

Geen tijd om je vier dagen vrij te maken? Je kan de sessies ook afzonderlijk volgen.

Meer uitleg over het vierdaagse traject over biodiversiteit.

Er zijn vier opleidingsdagen voorzien:

Opleiding Biodivers groenbeleid - Theorie - 22 april  in Gentbrugge
Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk - 27 april in Noord-West-Brabant
Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk - 11 mei in Kollintenbos (Noord-West-Brabant)
Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk - 1 juni in bedrijfstuin van Vito in Mol

Interesse om het ganse traject te volgen? Neem contact op met sylvie@vmx.be.

Milieucoördinatoren, MER-coördinatoren en MER-deskundigen biodiversiteit ontvangen een attest permanente vorming.

Contactgegevens: 

Sylvie Baert
sylvie@vmx.be

Biodiversiteit op Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk

Biodiversiteit op Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk

Op site Bolwerk van Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk wordt gewerkt aan de aanleg van een groene, publieke parkzone. Bovendien zullen fietsers daar kunnen doorsteken om de industriezone te bereiken. Sinds deze zomer kunnen alle werknemers van Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk daar ook van hun lunch genieten. Het is de bedoeling dat het park een hefboom wordt om de ganse industriezone biodiverser en bijvriendelijk te maken. Een bloemenweide werd ingezaaid en 3 bijenkorven staan nu reeds op de site.

Alle bedrijven van Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk worden uitgenodigd om ook initiatieven te nemen en kunnen meer info krijgen over externe hulp voor aanleg en onderhoud van een biodiverse bloemenzone.

Contactgegevens: 

Annelies Corne, parkmanager
annelies@bedrijvenparkmanagement.be