Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond het delen van diensten en personeel in de onderzochte zones. Er komen ook een aantal netwerkinitiatieven aan bod.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Provinciaal overlegmoment Bedrijventerreinmanagement Vlaams-Brabant

Provinciaal overlegmoment Bedrijventerreinmanagement Vlaams-Brabant

Eind 2018 organiseerde het contactpunt Vlaams-Brabant van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement (KN BTM) een overlegmoment voor een 40-tal geïnteresseerde lokale besturen en ontwikkelaars. Op de agenda stonden 3 thema’s:

1/ delen van diensten en personeel: De bedrijvenvereniging vzw Cargovil Plus in Vilvoorde start in 2019 met een project om sociale economie nauwer te betrekken bij de reguliere economie. Met een financiële ondersteuning van de provincie wordt gewerkt aan een doorstroommodel waarbij een medewerker van een maatwerkbedrijf bijkomende competenties en vaardigheden verwerft in een regulier bedrijf waardoor hij verder kan doorgroeien..

2/ mobiliteit en vervoer: Bedrijvenvereniging vzw C-Valley in Haasrode gaat in op de mobiliteitsproblematiek van de zone aangezien 90% van de bedrijven dit de grootste prioriteit vindt. Onder impuls van de vzw werd een protocol afgesloten tussen het stadsbestuur, de ontwikkelaars, De Lijn en een van de grootste mobiliteitsveroorzaker UCLL. Met het protocol worden afspraken gemaakt om gemeenschappelijk verschillende maatregelen te onderzoeken en uit te werken. 

3/ energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit: een laatste toelichting betrof een stand van zaken en de evolutie inzake slimme energie en energiedelen op bedrijventerreinen. Th!nk E, een energie-innovatiebedrijf is reeds betrokken bij onderzoekstrajecten op bedrijvenzones in Opwijk en Leuven en houdt de vinger aan de pols over nieuwe initiatieven en reglementeringen. Zo wordt in 2019 een project ROLECS opgestart om de hinderpalen en mogelijkheden van zogenaamde Local Energy Communities oa op bedrijvenzones uit te rollen.

 

 

 

Evenement Lerende Parken

22

Evenement Lerende Parken

SBM organiseert in het najaar een evenement voor bedrijven met interesse in co-sourcing en talentdeling van werknemers. Diverse sprekers behandelen het beleid, juridische aspecten en praktijkcases hieromtrent. Inschrijvingslink via: https://sbm.be/opleiding/hrm/lerende-parken?ref=211359.

Dit evenement kadert in het ESF project 'Lerende Parken'. Dit project, waarbij POM West-Vlaanderen één van de partners is, wenst competenties en talenten van werknemers op een bedrijventerrein in kaart te brengen, alsook een beter zicht te krijgen op de opleidingsnood en het jobaanbod op het hele bedrijventerrein. Zo wil men komen tot een 'inzetbaarheidsmatrix' van het bedrijventerrein, als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen en hen langer gemotiveerd aan het werk houden.

Contactgegevens: 

SBM Kortrijk
info@sbm.be
078 35 36 38

Limburgse transportbedrijven starten pool van vrachtwagenchauffeurs

Limburgse transportbedrijven starten pool van vrachtwagenchauffeurs

Met goedkeuring van Federaal Minister van Werk Kris Peeters hebben vier Limburgse transportbedrijven de Limburgse pool voor Transport en Logistiek opgericht. Deze werkgeversgroepering heeft een innovatief poolconcept opgestart om in te spelen op wisselende werklast. Alle vrachtwagenbestuurders in de pool krijgen een contract van onbepaalde duur.

Deelnemende bedrijven kunnen hun chauffeurs afwisselend inzetten in functie van:
- de wens van de chauffeur naar deeltijdse arbeidsinzet
- gelijktijdige tewerkstelling in verschillende niches van de transportactiviteit
- de opvang van piekmomenten

Dit is een oplossing voor bedrijven die wel werk hebben, maar om verschillende redenen geen werknemer kunnen aanwerven. Het is een innovatieve manier van jobcreatie waarbij bedrijven in opleidingskosten besparen en in productiviteit en competitiviteit verbeteren.

Naast de flexibele inzet van vrachtwagenchauffeurs biedt deze pool ook kansen voor jonge of minder ervaren chauffeurs. Zij kunnen ervaring opdoen bij verschillende werkgevers die elk in een specifieke niche van de transportsector actief zijn en dit in een duurzame tewerkstellingsvorm. Het concept moet de instroom van nieuwe chauffeurs naar de sector verhogen. Het beroep van vrachtwagenbestuurder is immers een knelpuntberoep. Tegelijk groeit ook de vraag van oudere vrachtwagenchauffeurs naar deeltijds werk omdat het een fysiek zwaar beroep is, waardoor zij doorgaans op relatief vroege leeftijd de arbeidsmarkt wensen te verlaten. Door te anticiperen op de behoeften en mogelijkheden van haar leden kan de werkgeversgroepering verschillende oplossingen voor een werkbare job aanbieden aan de oudere of (brug)gepensioneerde chauffeurs.

De uitrol en operationalisering van Transport en Logistiek kan een inspiratie zijn voor anderen.

POM Limburg, het Logistiek Platform Limburg en Febetra zijn de drijvende krachten achter de Limburgse pool voor Transport en Logistiek. Na een studieopdracht aan de KU Leuven om de juridische mogelijkheden voor een dergelijk poolconcept in kaart te brengen, gaf POM Limburg de opdracht aan het consortium TRI-VIZOR/Enkira (ondersteund door onder meer de juridische experten Tilleman en Vanden Bogaerde) om de effectieve implementatie van dit concept te begeleiden. Het dagelijkse beheer van de pool en de coördinatie van de instroom worden toevertrouwd aan het Limburgse bedrijf Edco Jobs.

Klik hier voor het nieuwsitem hierover op TVL.

 

Contactgegevens: 

Johan Grutman, Logistiek Platform Limburg/POM Limburg
johan.grutman@pomlimburg.be
011 30 01 34

Kristel Cielen, Logistiek Platform Limburg/POM Limburg
kristel.cielen@pomlimburg.be
011 30 01 01

Talentdeling in Cargovil business park

Talentdeling in Cargovil business park

Bedrijven investeren veel tijd in het recruteren en/of opleiden van geschikte profielen. Op het Cargovil business park bestond het vermoeden dat er competenties bij bepaalde ondernemingen lagen die geen voltijdse benuttiging in hun werkomgeving vonden. Vandaar werd expertenbedrijf Enkira bedacht met een opdracht vanuit de POM Vlaams-Brabant om deze competenties en mogelijke talentdeling in kaart te brengen. Verslag werd hierover uitgebracht eind september 2016.

 

 

Contactgegevens: 

Jacques Devos, POM Vlaams-Brabant
jacques.devos@pomvlaamsbrabant.be
016 26 71 87

Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Uber en AirBnB zijn waarschijnlijk de meest bekende voorbeelden van bedrijven actief in de deeleconomie. In de deeleconomie worden, veelal via webplatformen, diensten en producten uitgewisseld. Bedrijventerreinen worden vaak genoemd als een ideale omgeving om uitwisseling te organiseren. Op vandaag zijn er in Vlaanderen echter weinig concrete initiatieven in die richting gekend. Via twee webplatformen is het nochtans al mogelijk:

  • Floow2 Community: een digitaal platform waarop individuele bedrijven en business communities (zoals bedrijventerreinverenigingen) materiaal en diensten kunnen delen. Via een afgeschermde deelplaats kunnen bedrijven op een terrein of verschillende terreinen materieel, diensten en (kennis en kunde) van personeel uitwisselen.
  • Peerby: dit is tevens een deelplaats geschikt voor zowel individuele bedrijven als een groep van bedrijven. Waar Floow2 Community een deelplaats biedt die interessant is voor bedrijven, biedt Peerby bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers spullen te laten delen. Het idee achter deze deelplaats is het bevorderen van de contacten tussen werknemers en hen een extra voordeel onder de vorm van koopkracht te bieden, door minder spullen aan te moeten kopen.

 

 

 

Contactgegevens: 

Kim Tjoa, Floow 2 Community
kim.tjoa@floow2.com

Ludo Dhelft, Peerby B.V.
ludo@wijdelen.be
0476 45 33 24