Onderstaand vindt u alle subsidies specifiek voor bedrijventerreinmanagement (BTM). Subsidies voor bedrijventerreinen (aanleg, infrastructuur, beheer,…) behoren niet tot deze pagina, maar kan u vinden via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Vlaanderen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen voert het beleid over bedrijventerreinmanagement uit en voorziet hiervoor steunverlening via projectoproepen. Ingediende dossiers worden beoordeeld volgens een aantal prioriteitscriteria. Het bedrag per geselecteerd project en het totaalbedrag varieert per oproep.

Op 21 februari 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging van bedrijventerreinen. Deze nieuwe projectoproep heeft als doel de algemene veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen door middel van een integrale aanpak en is zowel gericht op voorbereidende trajecten en screenings als op uitvoeringskosten en technologische investeringen. De uiterste indieningsdatum (invullen en verzenden van een webformulier) was 31 mei 2017. In onze databank vindt u een overzicht van de gesubsidieerde projecten.

Andere nieuwe oproepen worden telkens aangekondigd op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en via een infosessie. In 2010 en 2016 lanceerde het Agentschap reeds twee oproepen bedrijventerreinmanagement.

Voor de oproep van 2016 kwamen zowel bestaande als nieuw op te richten bedrijventerreinverenigingen in aanmerking voor een subsidie van respectievelijk maximaal 40.000 en 60.000 euro, in te zetten op werkingskosten. Prioriteit werd gegeven aan projectvoorstellen met een problematiekgedreven motivatie en acties die naast kostenbesparing ook inzetten op samenwerking op vlak van energie en logistiek, beveiliging en verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie of beeldkwaliteit. In onze databank vindt u een overzicht van de gesubsidieerde projecten.

Steun voor waterprojecten

Vlaanderen is een waterschaarse regio. Dit biedt uitdagingen maar ook kansen. Bovendien is er een waaier steuninstrumenten waar je als onderneming een beroep op kan doen. Er wordt steun verleend voor onder andere

  • Advies
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Demonstratie
  • Investeringen

Daarnaast kunnen oproepen in het kader van de Vlaamse Blue Deal ook een piste zijn om steun te verkrijgen.

Elke steunmaatregel heeft zijn eigen spelregels. In dit overzicht licht Vlakwa de verschillende steunmaatregelen voor water kort toe.

Provincie Antwerpen

In Antwerpen zijn er geen provinciale subsidies voor de realisatie van duurzame acties op bedrijventerreinen meer.

Vanuit POM Antwerpen biedt het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement advies en ondersteuning aan bedrijventerreinverenigingen, aan bedrijven die een vereniging wensen op te starten en lokale besturen. Contacteer hiervoor het uniek aanspreekpunt voor Antwerpen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen

Oost-Vlaamse KMO’s en lokale besturen (gemeenten) die een samenwerkingsverband opzetten of versterken met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein kunnen hiervoor een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen verkrijgen. De POM Oost-Vlaanderen begeleidt de aanvragen en volgt de uitvoering van de acties op. De dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking doet de administratieve afhandeling en controle.

Meer info en voorwaarden kan je terugvinden via deze link, in het reglement en het aanvraagformulier.

Contact
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) voor Oost-Vlaanderen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
An De Schryver - an.deschryver@pomov.be
tel. 09 267 86 51

Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
economie@oost-vlaanderen.be
tel. 09 267 86 84

 

Subsidie voor energieambassadeurs

Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Meer info en voorwaarden kan je terugvinden via deze link.

Contact
Dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling
energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be
tel. 09 267 78 02

 

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit

Deze subsidie wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren. Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het provinciale mobiliteitsbeleid.

Meer info en voorwaarden kan je terugvinden via deze link

Contact
Dienst Mobiliteit
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
tel. 09 267 75 09

Provincie Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant zijn er geen provinciale subsidies voor bedrijventerreinmanagement meer.

Vanuit POM Vlaams-Brabant biedt het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement advies en ondersteuning aan bedrijventerreinverenigingen, aan bedrijven die een vereniging wensen op te starten en lokale besturen. Contacteer hiervoor het uniek aanspreekpunt voor Vlaams-Brabant.

Provincie West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er geen provinciale subsidies voor bedrijventerreinmanagement.

Vanuit POM West-Vlaanderen biedt het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement advies en ondersteuning aan bedrijventerreinverenigingen, bedrijven die een vereniging wensen op te starten en lokale besturen. Contacteer hiervoor het uniek aanspreekpunt voor West-Vlaanderen.

Provincie Limburg

In Limburg zijn er geen provinciale subsidies voor bedrijventerreinmanagement.

Vanuit POM Limburg biedt het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement advies en ondersteuning aan bedrijventerreinverenigingen, bedrijven die een vereniging wensen op te starten en lokale besturen. Contacteer hiervoor het uniek aanspreekpunt voor Limburg.