Business Park Management Maasmechelen gaat voor duurzame samenwerking

In Maasmechelen werd - i.s.m. het bureau Quares - de bedrijvenvereniging ‘Business Park Management Maasmechelen’ opgericht. Deze vereniging wil op het Oude Bunders en Maneborne een parkmanagement uitbouwen en een effectieve samenwerking tussen de bedrijven tot stand brengen.

Uit een bevraging die vorig jaar door de gemeente Maasmechelen werd afgenomen bij de bedrijven bleek immers dat er heel wat interesse bestond om op verschillende domeinen effectief te gaan samenwerken. Het is de bedoeling om concrete en duurzame projecten te realiseren. Zowel Quick Wins (op korte termijn) waaronder groepsaankopen als strategische projecten (op langere termijn) zullen worden opgezet en uitgevoerd.

De VZW Business Park Management Maasmechelen wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van de bedrijven zelf, maar de gemeente Maasmechelen zet zich mede in ter ondersteuning van deze vereniging.

‘Het gemeentebestuur is zeer verheugd dat de vooraanstaande bedrijven Plukon, Graco, Baillien en Esma hun schouders onder dit project hebben gezet en als trekker fungeren voor dit duurzaam bedrijventerreinmanagement’, aldus meldt schepen van economie Herbert Coox.

‘Deze vorm van samenwerking komt op dit ogenblik tegemoet aan de bestaande noden en verwachtingen van de bedrijven en zal zorgen voor een verdere revitalisering van ons bedrijventerrein’, aldus burgemeester Raf Terwingen.

De door Quares aangestelde Parkmanager, Inge Strauven, wordt het centraal aanspreekpunt om industrie-gerelateerde zaken en duurzame initiatieven op te starten en brengt de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere stakeholders samen.  

Een eerste infosessie omtrent Parkmanagement zal doorgaan op 22 maart 2022 om 17.00u in het gemeentehuis van Maasmechelen. Alle bedrijven zijn hierop van harte welkom!

Contactgegevens: