Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

Samenwerking op bedrijventerreinen - Delen van diensten en personeel

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond het delen van diensten en personeel in de onderzochte zones. Er komen ook een aantal netwerkinitiatieven aan bod.

 

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Opleiding ecologisch en biodivers beheer van bedrijventerreinen

22

Opleiding ecologisch en biodivers beheer van bedrijventerreinen

Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, vervuiling, verdroging, verharding, ... Actie is nodig om onze biodiversiteit opnieuw te helpen floreren. VMx heeft een opleidingsprogramma klaar dat jou kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van bedrijventerreinen.

In 4 dagen word je bijgeschoold in biodiversiteit, de basisprincipes van een biodivers beheer en zie je ook hoe dit er in de praktijk uitziet. Tijdens de eerste dag krijg je een theoretische achtergrond over biodiversiteit door experten en ervaringsdeskundigen. De drie volgende dagen zijn gericht op biodiversiteit in de praktijk brengen. We bezoeken enkele sites waar al een biodivers beleid wordt toegepast.

Geen tijd om je vier dagen vrij te maken? Je kan de sessies ook afzonderlijk volgen.

Meer uitleg over het vierdaagse traject over biodiversiteit.

Er zijn vier opleidingsdagen voorzien:

Opleiding Biodivers groenbeleid - Theorie - 22 april  in Gentbrugge
Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk - 27 april in Noord-West-Brabant
Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk - 11 mei in Kollintenbos (Noord-West-Brabant)
Opleiding Biodivers groenbeleid - Praktijk - 1 juni in bedrijfstuin van Vito in Mol

Interesse om het ganse traject te volgen? Neem contact op met sylvie@vmx.be.

Milieucoördinatoren, MER-coördinatoren en MER-deskundigen biodiversiteit ontvangen een attest permanente vorming.

Contactgegevens: 

Sylvie Baert
sylvie@vmx.be

Opleidingen APZI Zeebrugge

Opleidingen APZI Zeebrugge

APZI, de vereniging van private havenbedrijven in Zeebrugge, organiseert voor haar leden diverse opleidingen en activiteiten in het najaar 2020. Deze dienstverlening aan de gemeenschap van havenbedrijven gebeurt in nauwe samenwerking met Voka West-Vlaanderen. Blockchain 2.0, douane en ADR/IMDG-wetgeving zijn enkele van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Meer info vind je hier.

Gezamenlijke opleidingen op industriezone Vantegem

Gezamenlijke opleidingen op industriezone Vantegem

Op de industriezone Vantegem te Wetteren was er een duidelijke nood aan opleidingen. De bedrijven bleven niet bij de pakken zitten en onder initiatief van Voka, startten ze een stuurgroep om de noden samen te brengen. Na enkele bijeenkomsten met de stuurgroep en een infosessie voor de verschillende bedrijven op het bedrijventerrein werd de knoop doorgehakt en werden onderstaande opleidingen georganiseerd:

 • EHBO (basis en opfris), 

 • heftruck, 

 • reachtruck, 

 • BA4 en BA5, 

 • hoogwerker, 

 • kleine blusmiddelen

 • code 95 

  • Deze opleidingen werden georganiseerd door Heli Academy

 • Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen (6 x 2u) 

 • Workshop (2u) rond omgaan met andere culturen

  • Deze opleidingen werden georganiseerd door Compaan/Job&Co.

Dit initiatief werd financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen via de subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Meer info over deze subsidie? Ga naar deze website. 

Heeft uw bedrijf ook nood aan opleidingen maar zou je dit graag doen met bedrijven in de buurt? Neem zelf initiatief of contacteer ons voor eventuele begeleiding.

Contactgegevens: 

Flore Dequeker
flore.dequeker@pomov.be

Project Lerende Parken

Project Lerende Parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op het intensiveren van het levenslang leren bij werknemers van KMO’s verenigd op een bedrijventerrein.

Met betrekking tot personeelsbeleid vallen op het niveau van bedrijventerreinen wellicht enkele interessante schaalvoordelen te realiseren. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijventerrein in kaart te brengen, wil dit project beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast wil men een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark. Deze matrix zal als basis dienen om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen én hen langer gemotiveerd aan het werk houden. 

Dit transnationaal ESF project is een initiatief van opleidingsorganisatie Skilliant, POM West-Vlaanderen, Stad Poperinge, Artevelde College en DSIG Polen (als buitenlandse partner).

Contactgegevens: 

Hermien Wittouck, Skilliant
Hermien.Wittouck@syntrawest.be
050 40 30 84

Specifieke havenopleidingen in Zeebrugge

Specifieke havenopleidingen in Zeebrugge

De vereniging van de Zeebrugse Havenondernemingen APZI en SBM slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan de opleidingsbehoeften die havenondernemingen ervaren. Het Brexit-verhaal stelt Zeebrugge voor een grote uitdaging. Het is noodzakelijk het aandeel van de toegepaste douaneopleidingen flink uit te bouwen. Ook de steeds verdergaande digitalisering en globalisering van de transportketen vraagt investeringen in kennis. Zeebrugge heeft een grote knowhow opgebouwd in het roll on / roll off verkeer.

De uitbouw van een center of excellence en een bijhorend opleidingsinstituut betekent een grote meerwaarde voor Zeebrugge en de hele regio.

Contactgegevens: 

Maak uw bedrijventerrein meer hartveilig in samenwerking met vzw Heartsaver

Maak uw bedrijventerrein meer hartveilig in samenwerking met vzw Heartsaver

Onder het peterschap van de internationaal gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. Pedro Brugada focust vzw Heartsaver op de problematiek van “Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis”. Hoofddoelstellingen zijn het aantal Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in België verdubbelen en de publieke kennis van hartreanimatie en defibrillatie vergroten.

De vzw heeft momenteel verschillende AED-projecten lopen en zal in de nabije toekomst een nieuw project opstarten om bedrijventerreinen meer hartveilig te maken door uitwerking van een aantal concrete acties:

 • AED’s installeren op publiek domein of op de private bedrijfskavel die 24/7 toegankelijk zijn voor bedrijven en voorbijgangers
 • bedrijven aanspreken die zelf een AED gekocht hebben om deze buiten te hangen indien mogelijk

Vzw Heartsaver wil de ondernemingen op het bedrijventerrein aanspreken om financieel te participeren in het project zodat zij één of meer AED’s kan plaatsen op het bedrijventerrein. Iemand die een plotse hartstilstand heeft moet immers binnen de 5 minuten geholpen worden met reanimatie (CPR) en defibrillatie (AED).

Door gezamenlijk te investeren in één of meerdere AED’s wordt het bedrijventerrein meer hartveilig en kan men effectief levens redden. Participatie van de bedrijven(terreinvereniging) is minimaal en de bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Er zal ook gepoogd worden het lokaal gemeente- of stadsbestuur te betrekken in het project.

De vzw kan opleidingen rond hartreanimatie en defibrillatie geven of doorverwijzen naar andere opleidingspartners. Neem gerust een kijkje op de website van vzw Haertsaver of op haar facebookpagina.

Contactgegevens: 

Luc Ketele, dagelijks bestuurder vzw Heartsaver
luc@heartsaver.be
0472 13 52 96

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

In 2010 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een oproep voor projecten rond bedrijventerreinmanagement (BTM). Er werden 29 projecten goedgekeurd, waarvan negen in de provincie West-Vlaanderen. Het project EHBTM (Eerste Hulp bij BedrijvenTerreinManagement) speelde hierbij, als koepelproject voor de provincie, een coördinerende en ondersteunende rol voor alle West-Vlaamse projecten. Het project werd uitgevoerd door de afdeling Duurzame Economie van de POM West-Vlaanderen in overleg met de intercommunales Leiedal en WVI, de West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen en de betrokken gemeenten.

De projectbrochure schetst een summier beeld van vernieuwende initiatieven en realisaties binnen het project en besteedt aandacht aan knelpunten en succesfactoren voor bedrijventerreinmanagement.

 

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31