Laat je klein gevaarlijk afval ophalen in West-Vlaanderen

Laat je klein gevaarlijk afval ophalen in West-Vlaanderen

In samenwerking met de erkende ophaler Vanheede Environmental Services organiseert POM West-Vlaanderen eind mei een nieuwe ophaalronde om het klein gevaarlijk afval op de West-Vlaamse bedrijventerreinen op te halen. Door deze gebundelde aanpak krijgen de bedrijven een goedkoper tarief aangeboden voor de verwerking van hun afval. En de bedrijven zetten hiermee een stapje richting duurzaam ondernemen. Alle info via https://www.pomwvl.be/campagnes/kga. Inschrijven kan tot 24 mei 2022.

Contactgegevens: 

Circulariteit op bedrijventerreinen

Circulariteit op bedrijventerreinen

Op 2 december 2021 organiseerde het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement een webinar rond het thema 'Circulariteit op bedrijventerreinen'. Deze boeiende sprekers deelden hun expertise met ons:

·Thomas Vandenhaute (Sirris) schetste de uitdaging en aanpak van circulaire economie in Vlaanderen. Het doel is materialen langer en nuttiger gebruiken. Thomas legde het concept helder uit aan de hand van 4 principes: 1. recycleren is niet dé oplossing, 2. de waarde zit bij de gebruiker, 3. samenwerken is het nieuwe normaal, 4. grenzen zitten in je hoofd. De vele voorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

·Astrid De Man (OVAM) ging dieper in op één aspect van circulaire economie, namelijk bedrijfsafval. De uitdaging hierbij is zoveel mogelijk afval te sorteren aan de bron. De ervaring leert dat ophaalrondes op bedrijventerreinen heel goed werken, zelfs beter dan een inzamelpunt.  Om bedrijven verder te motiveren hun afval correct te sorteren en zo weinig mogelijk restafval aan te bieden, besliste de Vlaamse Regering om het bedrijfsrestafval duurder en de controles strenger te maken vanaf januari 2022.

·Philippe Tavernier (3PT Consult) illustreerde de aanpak op het industriepark Grensland Menen-Wervik en de bedrijventerreinen Klingstraat en Hoogweg in Wervik.  Met het project 'Grensland Circulair' nemen bedrijven de handschoen op en werken ze samen aan een beter materialenbeheer, afvalpreventie en optimalisatie van de selectieve inzameling van afvalfracties met focus op upcycling en circulariteit van materialen.

·Liesbeth Remue (Agentschap Innoveren & Ondernemen) zoomde tot slot in op het relanceplan Vlaamse Veerkracht en de accenten die Vlaanderen wil leggen op vlak van klimaat, duurzaamheid en innovatie. VLAIO wil de omslag naar een circulaire economie verder ondersteunen, en werkt aan een voorstel voor subsidie-oproepen in 2022. Hou onze nieuwsbrief en de website van VLAIO in de gaten, of schrijf je in op de nieuwsbrief van Vlaanderen Circulair voor alle informatie over circulaire economie in Vlaanderen.

Circulaire economie is een boeiend verhaal waarbij samenwerking de sleutel tot succes is. Onder de 85 deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen, lokale, regionale en Vlaamse besturen, werkgeversorganisaties, studiebureaus en ook ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen. Doorheen de presentaties en de vragenronde kwam de ‘nood aan samenwerking’ goed uit de verf en werd duidelijk dat er verschillende praktijkervaringen zijn die andere bedrijventerreinen kunnen inspireren. Kortom, het thema circulariteit op bedrijventerreinen is duidelijk actueel bij de doelgroepen van het Kennisnetwerk BTM!

Wilt u weten hoe u circulaire economie positief kan inzetten op uw bedrijventerrein? Bekijk alvast de presentaties van de verschillende sprekers en de opname van het webinar. Alle vragen werden live beantwoord, maar we voegen graag nog de verwijzing naar Brusselse initiatieven toe:

Video: 

Kom naar het Toekomstforum Smart Loops op 28 september

28

Kom naar het Toekomstforum Smart Loops op 28 september

Werk jij in de sociale, reguliere en/of circulaire economie en wil je meedenken over circulaire waardeketens?

Dan ben je van harte welkom op ons eerste 'fysieke' event van het jaar: Toekomstforum Smart Loops op dinsdag 28 september, tussen 15u30 en 19u30 uur in Faculty Club te Leuven. Je hoort er alles over Smart Loops (Green Loops, Make Loops en Food Loops). Dat ambitieuze project streeft naar een slim circulair Vlaams-Brabant door een samenwerking tussen sociale, reguliere en circulaire economie.

Laat je inspireren en ga aan de slag om tot duurzame, marktgerichte oplossingen te komen. Uiterste inschrijfdatum is dinsdag 21 september.

First come, first served!

Bekijk het programma en schrijf in via:

Smart Loops Toekomstforum: op het snijvlak van sociale, reguliere en circulaire economie - Smart Hub Vlaams-Brabant (smarthubvlaamsbrabant.be)

Contactgegevens: 

Claudine Carton

POM Vlaams-Brabant

Bedrijvenzones Veurne via fietstracé verbonden

Bedrijvenzones Veurne via fietstracé verbonden

In Veurne is het nieuw fietstracé dat het stadcentrum met de bedrijvenzones verbindt, officieel ingereden. Daardoor worden bedrijven uit de verschillende bedrijvenzones vlot bereikbaar met de fiets vanuit zowel het stadscentrum als het station van Veurne. Bovendien zorgen trappen met fietsgoot voor een rechtstreekse toegang naar de bedrijfspercelen zodat de fietsende werknemers makkelijk en veilig het bedrijf kunnen bereiken. De betonnen afwateringsgoot is opgebouwd uit circulair beton waarbij gebruik gemaakt werd van gerecycleerde granulaten. Als kers op de taart werd het fietspad uitgerust met slimme volgverlichting.

Video: 

Praktische hulpinstrumenten voor een efficiënter afval- en materialenbeheer 30 maart 2021

Praktische hulpinstrumenten voor een efficiënter afval- en materialenbeheer 30 maart 2021

Wilt u eenvoudig uw afvalbeleid en materialenbeheer optimaliseren en op deze manier actief meewerken aan de transitie naar een circulaire economie? Tijdens de webinar ‘Praktische hulpinstrumenten voor een efficiënter afval- en materialenbeheer' op dinsdag 30 maart tonen wij u de nieuwste hulpinstrumenten voor bedrijven, ontwikkeld door OVAM en Vlaanderen Circulair. U krijgt antwoord op volgende vragen:

-Hoe maak ik afval- en materiaalbeheer tijdsefficiënt?
-Hoe kan ik mijn circulaire strategie aftoetsen en verder uitbouwen?
-Kan samenwerking met andere bedrijven mij kosten laten besparen?

Deelname aan de webinar is gratis, maar inschrijving vooraf is verplicht via het inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvangt u via e-mail een link voor deelname aan de webinar.

Deze webinar wordt georganiseerd door het Platform Grensland Menen-Wervik in het kader van het project ‘Grensland is circulair’, in samenwerking met OVAM en POM West-Vlaanderen.

Info en inschrijvingen via https://pomwvl-be.webinargeek.com/praktische-hulpinstrumenten-voor-een-efficienter-afval-en-materialenbeheer

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond circulaire economie, ketenbeheer, water en afval in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

Ook in de komende jaren organiseert POM West-Vlaanderen halfjaarlijkse ophaalrondes voor klein gevaarlijk afval (KGA) op de West-Vlaamse bedrijventerreinen. Zij blijft daardoor bedrijven stimuleren om optimaal te sorteren en te recycleren. Een selectieve inventarisatie en een reguliere KGA-ophaling helpen elk bedrijf om het restafval te verminderen, wat een belangrijke stap is in de evolutie naar een duurzaam circulair materiaalbeheer. Door de collectieve ophalingen vermijden de bedrijven het risico op hoogoplopende boetes voor het niet naleven van de VLAREMA voorschriften en kunnen zij dit doen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler zorgt daarenboven voor de nodige attesten conform de wettelijke voorschriften.

Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaalronde is voorzien van maandag 23 november tot vrijdag 4 december 2020.

Alle informatie via http://pomwvl.be/kga . Dit initiatief kadert in het VLAIO-project Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.

Bedrijven in zone Plassendale worden begeleid in hun circulaire doelstellingen

Bedrijven in zone Plassendale worden begeleid in hun circulaire doelstellingen

Het Economisch Huis Oostende zorgt voor opvolging, begeleiding en ondersteuning van de werking op socio-economisch vlak van alle Oostendse bedrijventerreinen. Via het project ‘Upcycle Your Waste’ willen zij de afvalstromen van de bedrijven binnen de zone Plassendale gezamenlijk in kaart brengen en de circulaire behandeling van deze afvalstromen verhogen. De begeleiding zal stap voor stap gebeuren om zo de barrières weg te werken bij het implementeren van circulariteit.

Dit project kadert in de financiering door het Interreg 2 Zeeën-programma dat deel uitmaakt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info via https://www.economischhuis.be/nl/nieuws-events/economisch-huis-oostende-start-met-europees-project-upcycle-your-waste-rond-circulaire-economie

Bron: 
Economisch Huis Oostende

Dag van het Parkmanagement

Dag van het Parkmanagement

Bedrijventerreinmanagement, een veelbesproken thema in Vlaanderen maar wat daarbuiten? We gingen langs bij onze Noorderburen om een kijkje te nemen op de Dag van het Parkmanagement op 16 september, georganiseerd door Stichting CLOK. Het doel van Stichting CLOK is om de gemeente, besturen en managers van bedrijventerreinen of winkelcentra door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en de samenwerking tussen deze partijen op een hoger professioneel niveau te brengen. Op de Dag van het Parkmanagement kwamen onderwerpen zoals gebiedsmarketing, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame energie, huisvestiging arbeidsmigranten en het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving aan bod. Aan de hand van verschillende workshops konden we ons verdiepen in deze onderwerpen.
Parkmanager Mark Van Mast en Juriën Poulussen van stec groep vertelden ons tijdens hun workshop meer over de toekomstbestendige bedrijventerreinen. Er is een transitie nodig naar de ‘next economy’. Hier ligt de focus op circulaire economie, smart industry, robotisering, open innovatie en smart logistics. Aan de hand van de opmaak van een ‘Next Economy Effect Rapportage (NEER)’ gaat men de opportuniteiten na op bedrijventerreinen, in het beste geval in samenwerking met de gemeente. Waarop moeten bedrijventerreinen van de toekomst nu precies focussen? Zero-waste: uitwisseling van rest- en afvalstromen, CO2-neutraliteit, BIZ 2.0: optimale samenwerking, hittestressmaatregelen, regionale samenwerking, logistics-proof ontsluiting, digital gateway, open innovatie en innovatief ruimtegebruik.
De workshop rond waterstof werd georganiseerd door Bert Strijkers van EnergieCoöperatie Utrecht en Wim Peels van Twinning Energy. Ze toonden ons aan dat het de moeite loont om kleinschalig te beginnen als het gaat over waterstofauto’s –en tankstations. Bedrijventerreinen hebben de ideale schaalgrootte hiervoor. Waterstof is een emissieloze brandstof die veel voordelen biedt zoals de snelle oplaadtijd en een grote actieradius. Bedrijven die kiezen voor waterstofauto’s tonen hun engagement voor verduurzaming en het imago van het bedrijf wordt hierdoor enorm versterkt. In afwachting van de grotere infrastructuur voor waterstofauto’s waar ze momenteel volop op inzetten is er een mogelijkheid om op een bedrijventerrein nu al actie te ondernemen en hun eigen waterstoftankstation op te zetten.
Dit bewijst nogmaals dat bedrijventerreinen een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Ook bij de POM Oost-Vlaanderen zijn we hier volop mee bezig met Interreg Vlaanderen-Nederland projecten zoals DOEN en SEL. DOEN lanceert en test de ‘energiemakelaar’: een publieke makelaar die (rest)energie van bedrijven koppelt aan potentiële energieklanten. In het project Smart Energy Link optimaliseren ze het energieverbruik en de energieproductie op bedrijventerreinen.

Contactgegevens: 

Flore Dequecker
flore.dequeker@pomov.be

Samenwerking tussen ecologische viskwekerij Aqua4C en tomatenkwekerij Tomato Masters

Samenwerking tussen ecologische viskwekerij Aqua4C en tomatenkwekerij Tomato Masters

Bij Aqua4C in Kruishoutem wordt sinds 2014 de Omegabaars gekweekt, een vis die opgroeit in puur regenwater en vegetarisch voedsel eet. De restwarmte van de naburige tomatenserres wordt aangewend om het water (in de tank) waar de Omegabaars in zwemt op te warmen. In ruil levert Aqua4C afvalwater om de tomaten mee te kweken. Via deze unieke samenwerking wordt de Omegabaars gekweekt in een quasi gesloten, circulair systeem. Eva De Roo (van Studio Brussel) heeft er een filmpje over gemaakt.

"Wij leveren elektriciteit en warmte aan Aqua4C en krijgen als wederdienst het water van de vissen. Dit water, vol nutriënten, gebruiken we als voedingswater voor onze tomaten. Zo besparen wij op meststoffen, wat zowel ons als het milieu ten goede komt. Een unieke samenwerking in Europa!"
– Johan Vlaemynck, Tomato Masters