Netwerkbijeenkomst POM Antwerpen in Breda en Hazeldonk-Meer

Netwerkbijeenkomst POM Antwerpen in Breda en Hazeldonk-Meer

Op 14 november organiseerde POM Antwerpen een netwerkbijeenkomst voor bedrijventerreinverenigingen en -beheerders uit de provincie Antwerpen. Plaats van afspraak: bedrijvencentrum Bond Park in Breda, Nederland. Stan Verdonck van POM Antwerpen heette iedereen welkom en parkmanager Marie-Cecile Roovers gaf een bevlogen voorstelling over bedrijventerreinvereniging Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM). Vervolgens gaf bestuurder Francois Maes een leerrijke rondleiding bij Special Fruit, een bedrijf dat sterk inzet op duurzaam ondernemen, energiedelen en circulariteit. Nadien was er een begeleide busrit op bedrijventerrein Hazeldonk-Meer, gelegen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Stakeholders van verschillende bedrijventerreinen uit de provincie wisselden ervaringen uit tijdens een afsluitende netwerklunch.

Upcycle your waste: beter afvalbeheer bij bedrijven/bedrijventerreinen

Upcycle your waste: beter afvalbeheer bij bedrijven/bedrijventerreinen

Het Interreg-project Upcycle your waste zet in op een beter afvalbeheer voor bedrijven door oa samenwerking op het bedrijventerrein.
Twee concrete outputs van het project zijn bruikbaar voor bedrijventerreinverenigingen en bedrijven:

  • De ‘handreiking voor versnelde implementatie van circulaire businesscases’: dit document biedt een startpunt voor bedrijven die een gelijkaardig circulair project wensen op te starten
  • De ‘gids voor kansen in afvalmanagement’ biedt concrete tips om afval te beperken of het afvalmanagement te verbeteren.
Contactgegevens: 

Jan Polley, projectmanager Upcycle Your Waste
059 24 23 06
jan.polley@economischhuis.be

Circulair denken op bedrijventerreinniveau

Circulair denken op bedrijventerreinniveau

Het project “Grensland is Circulair” testte een collectieve totaalaanpak voor een beter materiaal- en afvalbeheer op het industriepark Grensland Menen-Wervik en twee bedrijventerreinen in Wervik. Het project inventariseerde eerst grondstoffen en reststromen bij de deelnemende bedrijven. Deze inventaris vormde de basis voor een betere of hoogwaardigere bestemming van de materialen op het terrein. Tegelijkertijd werd hiervoor een financieel model ontwikkeld.

Het project kreeg de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Deelnemende partners waren bedrijventerreinvereniging Grensland Menen-Wervik, 3PT Consult, Mirom, Stad Menen, Stad Wervik, Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

Op de 'Circulaire week' van 19-23 september 2022 werden alle projectresultaten gedeeld naast tal van andere sprekers en topics:

https://www.wervik.be/grenslandcirculair/circulaire-week-19-23-september

Contactgegevens: 

Herman Wenes, Parkmanager Platform Grensland Menen-Wervik
parkmanager@grensland-menen-wervik.be
0475 69 24 97

 

 

Laat je klein gevaarlijk afval ophalen in West-Vlaanderen

Laat je klein gevaarlijk afval ophalen in West-Vlaanderen

In samenwerking met de erkende ophaler Vanheede Environmental Services organiseert POM West-Vlaanderen eind mei een nieuwe ophaalronde om het klein gevaarlijk afval op de West-Vlaamse bedrijventerreinen op te halen. Door deze gebundelde aanpak krijgen de bedrijven een goedkoper tarief aangeboden voor de verwerking van hun afval. En de bedrijven zetten hiermee een stapje richting duurzaam ondernemen. Alle info via https://www.pomwvl.be/campagnes/kga. Inschrijven kan tot 24 mei 2022.

Contactgegevens: 

Circulariteit op bedrijventerreinen

Circulariteit op bedrijventerreinen

Op 2 december 2021 organiseerde het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement een webinar rond het thema 'Circulariteit op bedrijventerreinen'. Deze boeiende sprekers deelden hun expertise met ons:

·Thomas Vandenhaute (Sirris) schetste de uitdaging en aanpak van circulaire economie in Vlaanderen. Het doel is materialen langer en nuttiger gebruiken. Thomas legde het concept helder uit aan de hand van 4 principes: 1. recycleren is niet dé oplossing, 2. de waarde zit bij de gebruiker, 3. samenwerken is het nieuwe normaal, 4. grenzen zitten in je hoofd. De vele voorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

·Astrid De Man (OVAM) ging dieper in op één aspect van circulaire economie, namelijk bedrijfsafval. De uitdaging hierbij is zoveel mogelijk afval te sorteren aan de bron. De ervaring leert dat ophaalrondes op bedrijventerreinen heel goed werken, zelfs beter dan een inzamelpunt.  Om bedrijven verder te motiveren hun afval correct te sorteren en zo weinig mogelijk restafval aan te bieden, besliste de Vlaamse Regering om het bedrijfsrestafval duurder en de controles strenger te maken vanaf januari 2022.

·Philippe Tavernier (3PT Consult) illustreerde de aanpak op het industriepark Grensland Menen-Wervik en de bedrijventerreinen Klingstraat en Hoogweg in Wervik.  Met het project 'Grensland Circulair' nemen bedrijven de handschoen op en werken ze samen aan een beter materialenbeheer, afvalpreventie en optimalisatie van de selectieve inzameling van afvalfracties met focus op upcycling en circulariteit van materialen.

·Liesbeth Remue (Agentschap Innoveren & Ondernemen) zoomde tot slot in op het relanceplan Vlaamse Veerkracht en de accenten die Vlaanderen wil leggen op vlak van klimaat, duurzaamheid en innovatie. VLAIO wil de omslag naar een circulaire economie verder ondersteunen, en werkt aan een voorstel voor subsidie-oproepen in 2022. Hou onze nieuwsbrief en de website van VLAIO in de gaten, of schrijf je in op de nieuwsbrief van Vlaanderen Circulair voor alle informatie over circulaire economie in Vlaanderen.

Circulaire economie is een boeiend verhaal waarbij samenwerking de sleutel tot succes is. Onder de 85 deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen, lokale, regionale en Vlaamse besturen, werkgeversorganisaties, studiebureaus en ook ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen. Doorheen de presentaties en de vragenronde kwam de ‘nood aan samenwerking’ goed uit de verf en werd duidelijk dat er verschillende praktijkervaringen zijn die andere bedrijventerreinen kunnen inspireren. Kortom, het thema circulariteit op bedrijventerreinen is duidelijk actueel bij de doelgroepen van het Kennisnetwerk BTM!

Wilt u weten hoe u circulaire economie positief kan inzetten op uw bedrijventerrein? Bekijk alvast de presentaties van de verschillende sprekers en de opname van het webinar. Alle vragen werden live beantwoord, maar we voegen graag nog de verwijzing naar Brusselse initiatieven toe:

Video: 

Kom naar het Toekomstforum Smart Loops op 28 september

28

Kom naar het Toekomstforum Smart Loops op 28 september

Werk jij in de sociale, reguliere en/of circulaire economie en wil je meedenken over circulaire waardeketens?

Dan ben je van harte welkom op ons eerste 'fysieke' event van het jaar: Toekomstforum Smart Loops op dinsdag 28 september, tussen 15u30 en 19u30 uur in Faculty Club te Leuven. Je hoort er alles over Smart Loops (Green Loops, Make Loops en Food Loops). Dat ambitieuze project streeft naar een slim circulair Vlaams-Brabant door een samenwerking tussen sociale, reguliere en circulaire economie.

Laat je inspireren en ga aan de slag om tot duurzame, marktgerichte oplossingen te komen. Uiterste inschrijfdatum is dinsdag 21 september.

First come, first served!

Bekijk het programma en schrijf in via:

Smart Loops Toekomstforum: op het snijvlak van sociale, reguliere en circulaire economie - Smart Hub Vlaams-Brabant (smarthubvlaamsbrabant.be)

Contactgegevens: 

Claudine Carton

POM Vlaams-Brabant

Bedrijvenzones Veurne via fietstracé verbonden

Bedrijvenzones Veurne via fietstracé verbonden

In Veurne is het nieuw fietstracé dat het stadcentrum met de bedrijvenzones verbindt, officieel ingereden. Daardoor worden bedrijven uit de verschillende bedrijvenzones vlot bereikbaar met de fiets vanuit zowel het stadscentrum als het station van Veurne. Bovendien zorgen trappen met fietsgoot voor een rechtstreekse toegang naar de bedrijfspercelen zodat de fietsende werknemers makkelijk en veilig het bedrijf kunnen bereiken. De betonnen afwateringsgoot is opgebouwd uit circulair beton waarbij gebruik gemaakt werd van gerecycleerde granulaten. Als kers op de taart werd het fietspad uitgerust met slimme volgverlichting.

Video: 

Praktische hulpinstrumenten voor een efficiënter afval- en materialenbeheer 30 maart 2021

Praktische hulpinstrumenten voor een efficiënter afval- en materialenbeheer 30 maart 2021

Wilt u eenvoudig uw afvalbeleid en materialenbeheer optimaliseren en op deze manier actief meewerken aan de transitie naar een circulaire economie? Tijdens de webinar ‘Praktische hulpinstrumenten voor een efficiënter afval- en materialenbeheer' op dinsdag 30 maart tonen wij u de nieuwste hulpinstrumenten voor bedrijven, ontwikkeld door OVAM en Vlaanderen Circulair. U krijgt antwoord op volgende vragen:

-Hoe maak ik afval- en materiaalbeheer tijdsefficiënt?
-Hoe kan ik mijn circulaire strategie aftoetsen en verder uitbouwen?
-Kan samenwerking met andere bedrijven mij kosten laten besparen?

Deelname aan de webinar is gratis, maar inschrijving vooraf is verplicht via het inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvangt u via e-mail een link voor deelname aan de webinar.

Deze webinar wordt georganiseerd door het Platform Grensland Menen-Wervik in het kader van het project ‘Grensland is circulair’, in samenwerking met OVAM en POM West-Vlaanderen.

Info en inschrijvingen via https://pomwvl-be.webinargeek.com/praktische-hulpinstrumenten-voor-een-efficienter-afval-en-materialenbeheer

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

Samenwerking op bedrijventerreinen - Circulaire economie, ketenbeheer, water en afval

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond circulaire economie, ketenbeheer, water en afval in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

Ook in de komende jaren organiseert POM West-Vlaanderen halfjaarlijkse ophaalrondes voor klein gevaarlijk afval (KGA) op de West-Vlaamse bedrijventerreinen. Zij blijft daardoor bedrijven stimuleren om optimaal te sorteren en te recycleren. Een selectieve inventarisatie en een reguliere KGA-ophaling helpen elk bedrijf om het restafval te verminderen, wat een belangrijke stap is in de evolutie naar een duurzaam circulair materiaalbeheer. Door de collectieve ophalingen vermijden de bedrijven het risico op hoogoplopende boetes voor het niet naleven van de VLAREMA voorschriften en kunnen zij dit doen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler zorgt daarenboven voor de nodige attesten conform de wettelijke voorschriften.

Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaalronde is voorzien van maandag 23 november tot vrijdag 4 december 2020.

Alle informatie via http://pomwvl.be/kga . Dit initiatief kadert in het VLAIO-project Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.