oprichting bedrijventerreinvereniging

Nieuwe bedrijventerreinvereniging te Beernem

Nieuwe bedrijventerreinvereniging te Beernem

Op 10 december 2018 werd de oprichtingsakte gepubliceerd van de bedrijventerreinvereniging Beernems Bedrijvenpark. Het bevorderen van de samenwerking tussen de bedrijven van de industriezone Beernems Bedrijvenpark, het behartigen van de belangen ervan en de organisatie van duurzame netwerking en diverse activiteiten behoren tot de kerntaken.

Wij feliciteren de oprichtende bedrijven Brysse-Deraedt, Kopelino, Immo-GD, Tuin&Dier Lataire, Van Vynckt, Keerman en Nipaco-Storme en  wensen hen alle succes toe!

Meer info via Stefan Danschotter (stefan@icgrotebeer.be) en Ruth DeVreese (ruth@konnekto.be).

Nieuwe vzw Parkmanagement Peer streeft naar een duurzaam bedrijventerrein

Nieuwe vzw Parkmanagement Peer streeft naar een duurzaam bedrijventerrein

Vorige week zag vzw Parkmanagement Peer het levenslicht. De stad Peer en drie bedrijfsleiders van industrieterrein Bokt zetten hun schouders onder deze vzw in samenwerking met Quares.

VZW Parkmanagement West-Limburg opgericht

VZW Parkmanagement West-Limburg opgericht

Ravenshout en Beringen-Zuid zijn de twee grootste bedrijventerreinen van Beringen. De opstart van de VZW Parkmanagement West-Limburg moet de samenwerking tussen de bedrijven een officieel statuut geven. Via de nieuwe VZW Parkmanagement West-Limburg worden alle bedrijven op Ravenshout en Beringen-Zuid als partners in dit verhaal betrokken. Voor de uitvoering van het parkmanagement heeft de stad Beringen Quares als gespecialiseerde partner aangesteld. Igna Linten en Leslie Pot zijn de nieuwe parkmanagers en het aanspreekpunt voor de bedrijven.

“Op het bedrijventerrein De Weven loopt al een gelijkaardig project dat erg succesvol is. De bedrijven hebben elkaar echt gevonden en plukken vandaag tal van voordelen uit hun samenwerking. We geloven in het potentieel om deze samenwerking uit te breiden naar Ravenshout en Beringen-Zuid. Op beide bedrijventerreinen waren er immers eerder al heel concrete vragen van bedrijven rond samenwerking” zegt schepen Gilbert Lambrechts.

Het dossier voor modernisering van Ravenshout is een belangrijke reden om te starten met parkmanagement. Investeringen op deze toplocatie zijn nodig om tegemoet te komen aan de hedendaagse noden van de bedrijven. Agentschap Innoveren & Ondernemen besliste enkele jaren geleden om subsidies toe te kennen aan diverse moderniseringsprojecten op het bedrijventerrein. In Tessenderlo, Ham en Beringen zullen naar aanleiding hiervan heel wat infrastructuurdossiers uitgevoerd worden. Dit najaar komt er nog een volledig nieuwe bewegwijzering en diverse wegen worden heraangelegd waaronder ook de Industrieweg. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst waar het stadsbestuur zeker op willen inzetten, maar ook veiligheid en vergroening komen aan bod.

Beringen-Zuid wordt eveneens meegenomen in dit verhaal omdat er enkele bedrijven zijn die in aanmerking komen om samen te werken rond energie uitwisseling. In het verleden was er al interesse maar het kwam niet tot een concrete samenwerking. Via het parkmanagement wil men de draad terug oppikken en uiteraard ook andere samenwerkingsmogelijkheden bekijken. “Stad Beringen heeft een subsidie van VLAIO bekomen voor de opstart van het parkmanagement voor een bedrag van 65.000 euro en voorziet zelf nog eens 20.000 euro voor een periode tot eind 2019. Uiteraard blijft Beringen steeds een partner in dit verhaal en zullen wij de vereniging zoveel mogelijk ondersteunen” aldus schepen Gilbert Lambrechts.

KMO-zone Bosduin vzw goed van start!

KMO-zone Bosduin vzw goed van start!

Op 11 september 2018 vond de eerste infoavond plaats van de kersverse bedrijventerreinvereniging KMO-zone Bosduin vzw in de gebouwen van het bedrijf Vermeiren. Er waren zo’n 100 personen aanwezig, voornamelijk bedrijfsleiders maar ook de lijsttrekkers van de gemeenten Kapellen en Kalmthout. Momenteel zijn er een dertigtal leden. Er zal de komende maanden verder aan ledenwerving gedaan worden, onder andere tijdens de bedrijvencross op 6 en 7 oktober. De bedrijventerreinvereniging wil in eerste instantie inzetten op beveiliging om de inbraakplaag het hoofd te bieden. Zo wordt momenteel de piste van consortiumbewaking onderzocht. Leden kunnen ook automatisch aansluiten bij het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Bosduin. De overige speerpunten van KMO-zone Bosduin zijn samen aankopen, netwerken en een betere, veiligere mobiliteit in en rond de KMO-zone. Neem gerust een kijkje op de website van de vzw!

Contactgegevens: 

Katleen Vander Veken, secretaris KMO-zone Bosduin
info@bosduin.be

De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement

De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement

Een vzw is niet de enige maar doorgaans wel meest voor de hand liggende juridische structuur waarbinnen bedrijventerreinmanagement georganiseerd kan worden. De handleiding 'De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement' schetst het regelgevend kader evenals de oprichtingsformaliteiten, werking, opstartkosten en verplichtingen van een vzw. Het is een juridische handleiding van juli 2013. Mogelijke wetswijzigingen sedertdien zijn dus niet opgenomen.

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be
03 240 68 35

Opstart Parkmanagement Dilbeek

Opstart Parkmanagement Dilbeek

Gisteren vond de informatiesessie plaats voor de opstart van bedrijventerreinmanagement te Dilbeek in het Gossethotel. De gemeente Dilbeek verkreeg subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor de opstart van een duurzaam beheer van de vele industriezones die Dilbeek telt. Maar liefst 40 bedrijven daagden op om te luisteren naar wat parkmanagement hen te bieden heeft.

De vzw Parkmanagement Dilbeek werd gesticht in maart 2017 door een aantal zaakvoerders van bedrijven in de zone. De keuze van de vzw om dit parkmanagement uit te voeren in de praktijk viel op Quares parkmanagement. Parkmanager Kirsten Dejaegere zal deze taak voor haar rekening nemen. Het eerste werkingsjaar zal zij zich voornamelijk focussen op het creëren van draagvlak bij de bedrijven die er gevestigd zijn en ervoor zorgen dat ze zich aansluiten bij de vzw.

De vzw biedt de bedrijven de mogelijkheid om in te stappen in groepsaankopen voor o.a. afval, energie en kantoorbenodigdheden. Op die manier plukken de bedrijven meteen de vruchten van hun lidmaatschap en kunnen ze ettelijke euro’s besparen. Duurzaam bedrijventerreinmanagement gaat verder dan alleen maar besparen.

Een eerste goede zaak die dit jaar zal gerealiseerd worden is nieuwe signalisatie. De gemeente Dilbeek vond het hoog tijd dat er iets gedaan werd aan de wirwar aan bordjes die je overal in de industriezones kan terugvinden en maakte hiervoor gelden vrij. Er moeten eenduidige wegwijzers komen waarbij de industriezones worden opgedeeld in kleuren. Dit zal het voor klanten en leveranciers makkelijker maken om hun weg te vinden. De bedrijven krijgen de mogelijkheid om een totem aan te kopen in de kleur van hun zone om het nog duidelijker te maken.

Er werd ook subsidie verkregen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voor een screening rond beveiliging en veiligheid van het bedrijventerrein en daaraan gekoppelde acties. Ook zal er een studie gedaan worden, getrokken door de gemeente Dilbeek samen met Asse, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw naar de mogelijkheid tot vrachtwagenparking om en rond de Brusselse ring.

Het parkmanagement heeft het eerste werkingsjaar dus zeker de handen vol: draagvlakcreatie, behoeftepeiling, signalisatie en de beveiliging van de industriezones.

Contactgegevens: 

Kirsten Dejaegere, parkmanager Quares
kirsten.dejaegere@quares.be