Over Kennisnetwerk BTM

Door samen te werken genieten bedrijven van uiteenlopende financiële, economische, ecologische en maatschappelijke voordelen. De vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM's) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen geloven sterk in de kracht van interbedrijfssamenwerking en hebben een jarenlange traditie van ondersteuning van bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen in de realisatie van hun bedrijventerreinmanagement (BTM).

Gezien de aanwezige expertise en hun vele contacten met de provinciale stakeholders heeft het Agentschap de POM's gemandateerd om een Kennisnetwerk BTM op te richten, uit te bouwen en te managen in de periode 2017 - 2021.

Per provincie / POM is er een single point of contact (SPOC). Bij dit aanspreekpunt kunnen bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, evenals lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen terecht voor eerstelijnsadvies met betrekking tot BTM. Indien relevant zal het Kennisnetwerk u bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject in contact brengen met andere BTM-stakeholders, die provinciaal of Vlaamsbreed actief zijn.

Naast een adviserende rol heeft het Kennisnetwerk BTM een informatieve functie. Nieuwsbrieven, periodieke netwerkbijeenkomsten en deze website zijn de voornaamste kanalen waarmee we u willen informeren over nuttige best practices en interessante toekomstige evenementen en opportuniteiten rond volgende BTM-gerelateerde onderwerpen:

  • Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit
  • Ketenbeheer, water en afval
  • Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting
  • Risicobeheersing en beveiliging
  • Delen van diensten en personeel
  • Mobiliteit, transport en logistiek
  • Oprichting, financiering en werking bedrijventerreinvereniging
  • Projecten

Succesvolle trajecten op andere terreinen zijn een waardevolle inspiratiebron en leidraad bij de uitwerking van uw eigen traject. Interactie met andere stakeholders zal de kwaliteit van het bedrijventerreinmanagement op uw terrein alleen maar ten goede komen. We nodigen u dan ook uit om actief te participeren aan het Kennisnetwerk BTM, in ieders voordeel!