Ontstaan

Door samen te werken genieten bedrijven van uiteenlopende financiële, economische, ecologische en maatschappelijke voordelen. De vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM's) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen geloven sterk in de kracht van interbedrijfssamenwerking en hebben een jarenlange traditie van ondersteuning van bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen in de realisatie van hun bedrijventerreinmanagement (BTM).

Gezien de aanwezige expertise en hun vele contacten met de provinciale stakeholders, heeft het Agentschap de POM's gemandateerd om een Kennisnetwerk BTM op te richten, uit te bouwen en te managen in de periode 2017 - 2023.

Taken en thema’s

Per provincie / POM is er een single point of contact (SPOC). Bij dit aanspreekpunt kunnen bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen evenals lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen terecht voor eerstelijnsadvies met betrekking tot BTM. Indien relevant zal het Kennisnetwerk u bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject in contact brengen met andere BTM-stakeholders, die provinciaal of Vlaamsbreed actief zijn.

Naast een adviserende rol heeft het Kennisnetwerk BTM een informatieve functie. Nieuwsbrieven, periodieke netwerkbijeenkomsten, een LinkedIn-groep en deze website zijn de voornaamste kanalen waarmee we u willen informeren over nuttige best practices en interessante toekomstige evenementen en opportuniteiten rond volgende BTM-gerelateerde onderwerpen:

Sinds januari 2022 kan het Kennisnetwerk BTM ook proactief samenwerkingsprojecten ter verduurzaming van bedrijventerreinen helpen genereren. Naast vraaggericht eerstelijnsadvies en kennisdeling vormt het detecteren van mogelijke samenwerkingsacties en het verder uitwerken van concrete samenwerkingsacties en business cases voortaan dus de derde pijler van onze werking.

Doelgroepen

  • De kans is reëel dat uw bedrijf een aantal vragen en noden deelt met naburige bedrijven. Het Kennisnetwerk BTM zal u stimuleren om samen oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke kwesties en u te verenigen met omliggende bedrijven.
  • Als bedrijventerreinvereniging bent u reeds overtuigd van het nut van een gestructureerd, professioneel parkmanagement op uw terrein. Het Kennisnetwerk BTM is uw aanspreekpunt voor contacten, bestaande subsidiekanalen en best practices bij andere verenigingen en stakeholders.
  • Door betrokkenheid bij de opstart en uitwerking van samenwerkingsacties tussen bedrijven houdt u als lokaal bestuur voeling met het reilen en zeilen op het bedrijventerrein. Het Kennisnetwerk BTM wil de dialoog tussen lokale besturen en bedrijventerreinverenigingen aanwakkeren, in ieders voordeel.