zonne-energie

SEL - Smart Energy Link

SEL - Smart Energy Link

Smart Energy Link, of kortweg SEL is een project ondersteund door het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma en aangestuurd door de verschillende provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) in Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de gemeenten Breda en Middelburg. Het SEL-project wil door het uitvoeren van verschillende cases een methodiek ontwikkelen voor het sturen van energiestromen in lokale smart grids. Aan de hand van de nieuwste technologieën worden energiestromen lokaal opgewekt, beheerd en bestuurd. Een Smart Grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het aanbod op een bepaald moment. Elektriciteit wordt lokaal opgewekt en uitgewisseld of opgeslagen. Dit in tegenstelling tot het conventionele elektriciteitsnet dat vraaggestuurd en hiërarchisch werkt. Daarnaast kijkt Smart Energy Link ook hoe warmte onderling uitgewisseld kan worden. In tegenstelling tot de uitwisseling van duurzame stroom zijn er minder wettelijke barrières. Een leidraad met tips & tricks moet deze mogelijkheid voor bedrijven ook verder uitdiepen. Het project startte in 2017 en loopt tot 2022.

Wat zijn de speerpunten van Smart Energy Link?

Smart Energy Link legt de focus op vijf concrete doelstellingen:

1. Hernieuwbare energieproductie versneld realiseren

2. Energiestromen sturen in lokale smart grids

3. Het potentieel van energie hotspots benutten

4. Het optimale energiemodel opzetten

5. Door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren

Waar is Smart Energy Link actief?

Demonstratie van Smart Grid en implementatie van hernieuwbare energie is het efficiëntst op locaties waar het energieverbruik hoog is. Smart Energy Link loopt dan ook op tien zorgvuldig geselecteerde locaties in Vlaanderen en Nederland, waaronder negen bedrijventerreinen en één winkelcentrum.

Wat is de meerwaarde van Smart Energy Link?

Binnen SEL staat kennisdeling centraal. Met de verschillende partners op het terrein (gemeenten, bedrijvenverenigingen, andere overheidsinstellingen) ondersteunen we de bedrijven om de onderlinge energie-uitwisseling in goede banen te leiden. De verschillende cases/demonstraties moeten uiteindelijk leiden tot een leidraad, een handleiding met tips & tricks voor toekomstige Vlaamse en Nederlandse projecten.

SEL wil Vlaanderen en Nederland als voortrekkers lanceren in de sector van de energiedeling. Elk project heeft dan wel zijn eigenheid en is per definitie een vak- en maatwerk. Toch wil SEL inspireren en een boost geven door succes- en faalfactoren in kaart te brengen en een algemeen stappenplan uit te werken. Zowel op juridisch, technisch, politiek als organisatorisch vlak.

Naast projectspecifieke informatie is hier ook plaats voor bredere kennisuitdieping, met diepte interviews, experten bijdragen en veel meer.

Contactgegevens: 

Pieter-Jan Van De Weghe
pieterjan.vandeweghe@pomov.be

Bewora organiseert een tweede samenaankoop zonnepanelen

Bewora organiseert een tweede samenaankoop zonnepanelen

Onder het motto 'samen sterker' heeft bedrijventerreinvereniging Bewora (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst) een firma geselecteerd voor een tweede samenaankoop van zonnepanelen. De expertise van de leverancier en een uniek aankoopmodel zorgden voor gunstige condities met prijzen die tot 30% lager liggen dan de gemiddelde kostprijs. Tijdens het 'Open Café' van 13 februari 2019 werden de voorwaarden en details om in te stappen in de samenaankoop toegelicht.

Contactgegevens: 

Nicole Dabin, vzw Bewora
info@bewora.be

BISEPS: collectieve groene energieproductie op bedrijventerreinen

BISEPS: collectieve groene energieproductie op bedrijventerreinen

BISEPS Interreg 2 Seas

Clusters van bedrijven, zoals bedrijventerreinen, zijn door hun schaalgrootte uitermate geschikt om synergieën in energie uit te bouwen: enerzijds uitwisseling van energie tussen bedrijven en anderzijds gezamenlijke productie van hernieuwbare energie. Het BISEPS-project resulteert in een tool die ontwikkelaars, bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen,... kunnen gebruiken om deze energie-synergieën te onderzoeken. Het project startte in september 2016 binnen het Interreg 2 Zeeën-programma en onder leiding van de West-Vlaamse intercommunale Leiedal. POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent en de West-Vlaamse Intercommunale WVI zijn de overige Vlaamse partners in het project. In Midden- en Zuid-West-Vlaanderen onderzoekt het consortium de mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie en energie-uitwisseling op de bedrijventerreinen in de kanaalzone Roeselare-Leie en op de terreinen Waregem-Zuid, Kortrijk-Noord en Harelbeke.

Contactgegevens: 

Judith Ooms, Universiteit Gent - Powerlink
Judith.Ooms@UGent.be
059 24 27 49

NoonTalk: batterijopslag van zonne-energie voor KMO's

6

NoonTalk: batterijopslag van zonne-energie voor KMO's

Veel KMO's hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in zonnepanelen. Bij zonnig weer wordt een teveel aan energie in het net geïnjecteerd. Op andere tijdstippen dient stroom aangekocht te worden. Performante batterijen laten toe een verhoogde zelfconsumptie te bereiken, bijvoorbeeld 's nachts, wat een forse besparing kan opleveren.

Bedrijventerreinverenigingen Kortrijk-Noord en Waregem-Zuid organiseren op dinsdag 6 december 2016 een infosessie over deze batterijtechnologie. Yuso, gevestigd op Bedrijvenpark Waregem-Zuid, begeleidt KMO's bij de keuze voor een geoptimaliseerd opslagsysteem en co-financiert de investering. Zij verzorgen de toelichting op de NoonTalk.

  • Locatie: bedrijvencentrum Regio Waregem, Kalkhoevestraat 1, Waregem
  • Tijdstip: dinsdag 6 december 2016 om 12u15
  • Inschrijven: stuur een email naar annelies@anneliescorne.be - deelnemen aan deze infosessie kost 15 euro per persoon. Er wordt een lichte lunch voorzien.
Contactgegevens: 

Annelies Corne
annelies@anneliescorne.be
0495 23 80 50