delen van materieel

Maak uw bedrijventerrein meer hartveilig in samenwerking met vzw Heartsaver

Maak uw bedrijventerrein meer hartveilig in samenwerking met vzw Heartsaver

Onder het peterschap van de internationaal gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. Pedro Brugada focust vzw Heartsaver op de problematiek van “Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis”. Hoofddoelstellingen zijn het aantal Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in België verdubbelen en de publieke kennis van hartreanimatie en defibrillatie vergroten.

De vzw heeft momenteel verschillende AED-projecten lopen en zal in de nabije toekomst een nieuw project opstarten om bedrijventerreinen meer hartveilig te maken door uitwerking van een aantal concrete acties:

  • AED’s installeren op publiek domein of op de private bedrijfskavel die 24/7 toegankelijk zijn voor bedrijven en voorbijgangers
  • bedrijven aanspreken die zelf een AED gekocht hebben om deze buiten te hangen indien mogelijk

Vzw Heartsaver wil de ondernemingen op het bedrijventerrein aanspreken om financieel te participeren in het project zodat zij één of meer AED’s kan plaatsen op het bedrijventerrein. Iemand die een plotse hartstilstand heeft moet immers binnen de 5 minuten geholpen worden met reanimatie (CPR) en defibrillatie (AED).

Door gezamenlijk te investeren in één of meerdere AED’s wordt het bedrijventerrein meer hartveilig en kan men effectief levens redden. Participatie van de bedrijven(terreinvereniging) is minimaal en de bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Er zal ook gepoogd worden het lokaal gemeente- of stadsbestuur te betrekken in het project.

De vzw kan opleidingen rond hartreanimatie en defibrillatie geven of doorverwijzen naar andere opleidingspartners. Neem gerust een kijkje op de website van vzw Haertsaver of op haar facebookpagina.

Contactgegevens: 

Luc Ketele, dagelijks bestuurder vzw Heartsaver
luc@heartsaver.be
0472 13 52 96

Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Uber en AirBnB zijn waarschijnlijk de meest bekende voorbeelden van bedrijven actief in de deeleconomie. In de deeleconomie worden, veelal via webplatformen, diensten en producten uitgewisseld. Bedrijventerreinen worden vaak genoemd als een ideale omgeving om uitwisseling te organiseren. Op vandaag zijn er in Vlaanderen echter weinig concrete initiatieven in die richting gekend. Via twee webplatformen is het nochtans al mogelijk:

  • Floow2 Community: een digitaal platform waarop individuele bedrijven en business communities (zoals bedrijventerreinverenigingen) materiaal en diensten kunnen delen. Via een afgeschermde deelplaats kunnen bedrijven op een terrein of verschillende terreinen materieel, diensten en (kennis en kunde) van personeel uitwisselen.
  • Peerby: dit is tevens een deelplaats geschikt voor zowel individuele bedrijven als een groep van bedrijven. Waar Floow2 Community een deelplaats biedt die interessant is voor bedrijven, biedt Peerby bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers spullen te laten delen. Het idee achter deze deelplaats is het bevorderen van de contacten tussen werknemers en hen een extra voordeel onder de vorm van koopkracht te bieden, door minder spullen aan te moeten kopen.

 

 

 

Contactgegevens: 

Kim Tjoa, Floow 2 Community
kim.tjoa@floow2.com

Ludo Dhelft, Peerby B.V.
ludo@wijdelen.be
0476 45 33 24