delen van diensten

Bpost Cubee pakjesautomaat: een elegante oplossing op het bedrijventerrein

Bpost Cubee pakjesautomaat: een elegante oplossing op het bedrijventerrein

Onlangs nam Grensland Menen-Wervik de Cubee-pakjesautomaat van bpost in gebruik: een initiatief gegroeid uit de solidariteit van de aangesloten leden van de BTV, waarbij elk bedrijf 3 euro per werknemer per jaar betaalt. Zowel voor de bedrijven zelf als voor de werknemers betekent deze service een meerwaarde. Privépakjes laten leveren op een bedrijf is niet vanzelfsprekend, maar op deze manier kan het personeel 24u/24u van deze dienst gebruik maken. Ondertussen is de bezettingsgraad sterk gestegen, want ook buurtbewoners van de industriezone maken handig gebruik van de “Cubee”!

Contactgegevens: 

Gezondheidsproject op bedrijventerrein PEGASUS park in Machelen-Diegem

Gezondheidsproject op bedrijventerrein PEGASUS park in Machelen-Diegem

(Bron : Fitter&Fitter)

Begin 2018 startte de organisatie Fitter&Fitter met haar sportcoach testsessies met de initiatie van verschillende vormen van sport en beweging voor de werknemers van Pegasus Park en alle aanpalende bedrijventerreinen. Na het inloopjaar 2018 begint 2019 met een uiterst gevarieerd aanbod op deze locatie.

Maandelijkse activiteiten

Binnen het Pegasus park zullen maandelijks beweegactiviteiten worden georganiseerd om zo een continue cultuur van gezondheid en beweging te creëren.  Dergelijke activiteiten kunnen op termijn een echte mentaliteitswijziging bij werknemers bewerkstelligen. Vanuit Sport Vlaanderen (“Sport op het Werk”) zal als eerste ondersteuning communicatie* en coach-uren (50%) worden aangeboden. Verschillende stakeholders en middenveldorganisaties willen kijken hoe zij hun steentje kunnen bijdragen voor de gezondheid van de werknemers op bedrijventerreinen.

*mogelijks promotie/inspiratiefilmpje om dit initiatief op bedrijventerreinen doorheen gans Vlaanderen te promoten (Ken Nys, projectverantwoordelijke Sport op het Werk)

Details

Naast sport en beweging zal er ook ruimte zijn voor gezonde voeding, houding versterkende oefeningen en initiaties allerhande om werknemers vertrouwd te maken met nieuwe sport- en/of bewegingstechnieken. Men zal daarbij steeds het nuttige en gezonde aan het aangename proberen te paren. Ook seizoensgebonden activiteiten worden voorzien om de afwisseling te maximaliseren voor werknemers-deelnemers. Het project zal ook leerlessen opleveren voor soortgelijke implementaties op andere bedrijventerreinen.

 

 

Contactgegevens: 

Bart Delobel/Sports Coach Fitter&Fitter
bart@fitterandfitter.be
+32 496 856455

 

Blue Gate Antwerpen verankert duurzaamheid via innovatief business park management

Blue Gate Antwerpen verankert duurzaamheid via innovatief business park management

Waar ooit de zuidelijke cluster van de petroleumindustrie was, rijst stilaan Blue Gate Antwerpen (BGA), als een van de modelbedrijvenparken van Europa, uit de grond. Quares, vastgoeddienstverlener, werkt samen met Blue Gate Antwerp Development (BGAD) aan een innovatief business park management met een ongezien dienstenpakket voor Vlaanderen. Het klassieke business park management in Vlaanderen zet vooral in op het controleren en in goede staat houden van zowel het openbare als private domein aangevuld met het stimuleren van samenwerking onder de bedrijven.

Het business park management in BGA streeft naar een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders zodat een circulair en CO2-neutraal bedrijventerrein bereikt kan worden. Naast de samenwerking en clustering op procesniveau, is het business park management in BGA maximaal gericht op shared services en infrastructuur. Zo zullen er uitsluitend centrale parkeergebouwen zijn, zal er een centraal facility en congres point komen op het terrein waar bedrijven gebruik kunnen maken van centrale faciliteiten voor vergaderen, fitness, horeca, etc. Daarnaast zal ook het energiebeheer centraal aangestuurd worden en zal een warmtenet gerealiseerd worden. Het business park management zal verder nog inzetten op een centraal afvalmanagement, collectieve beveiliging, etc.

Bovendien zal het business park management samen met Bopro NV de bedrijven bijstaan in het bereiken van hun individuele doelstellingen aangaande duurzaam bouwen (BREEAM), duurzame mobiliteit, etc. Ook op siteniveau zullen de duurzame doelstellingen verankerd worden door een Breeam Communities certificatie.

BGA heeft het voordeel dat de aspecten van een duurzaam parkbeheer reeds geworteld zijn in de concept- en inrichtingsfase. Dit zorgt ervoor dat kostenvoordelen, serviceverhoging en procesoptimalisaties veel gemakkelijker kunnen worden behaald. Het bedrijvenpark is bijvoorbeeld zo vormgegeven dat er langgerekte aaneengesloten bouwblokken ontstaan met grote binnenkoeren voor het gezamenlijk stapelen van materiaal en opslag. Het in goede banen leiden van het delen en beveiligen van deze ruimte is één van de taken die de parkmanager op zich neemt.

Het beheer van de ruimte gaat verder zeer breed. In plaats van elk bedrijf zijn eigen afhandeling van regenwater te laten doen of voor eigen parking te zorgen, wordt dit via één centraal systeem van groene ruimte, wadi’s, trage wegen en amper drie parkeertorens geregeld. Dit zorgt voor een significante kostenbesparing en ruimte-efficiëntie, maar bewerkstelligt tegelijkertijd een hoge uniformiteit en ruimtelijke kwaliteit.

De parkmanager moet dus een hoge mate van betrokkenheid hebben en heeft een veel grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van de klassieke bedrijventerreinen waar er veel minder diensten of infrastructuur worden gedeeld. Tot slot is dit business park management geen statisch gegeven. Het opgemaakte charter en parkreglement is aanpasbaar in de tijd zodat het business park management ook mee kan evolueren met veranderende technologie en beleidskaders.

Contactgegevens: 

Bart De Smedt, Director Consulting Quares
Bart.De.Smedt@quares.be

Dimitri Torfs, Regional Manager Antwerp Bopro NV
Dimitri.Torfs@bopro.be

Glasvezelnet in eigen beheer

Glasvezelnet in eigen beheer

Op bedrijventerrein de Molenkamp in Borne (Nederland) wilden de ondernemers graag ultrasnel internet via een glasvezelnetwerk. Op aanraden van de gemeente heeft men er besloten om zelf - onder de juridische vorm van een coöperatie - het glasvezelnetwerk aan te leggen.

Het eigen glasvezelnetwerk biedt continuïteit en is een stuk goedkoper dan glasvezel van een grotere aanbieder. De bedrijven op het bedrijventerrein zijn niet verplicht om mee te doen. De investering is betaald door een aantal bedrijven, maar men verwacht wel dat de meeste ondernemers in de toekomst gebruik zullen maken van het glasvezelnetwerk. Hoe meer bedrijven er mee doen, hoe lager de kosten uiteraard worden.

Bij een gezonde groei met meer inkomsten kunnen de tarieven dan ook verder omlaag of kunnen de inkomsten worden ingezet voor gezamenlijke belangen, zoals investeringen in groenbeheer of beveiliging van het terrein. De gekozen coöperatieve samenwerkingsvorm biedt dus vele perspectieven.
 

 

 

Project Lerende Parken

Project Lerende Parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op het intensiveren van het levenslang leren bij werknemers van KMO’s verenigd op een bedrijventerrein.

Met betrekking tot personeelsbeleid vallen op het niveau van bedrijventerreinen wellicht enkele interessante schaalvoordelen te realiseren. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijventerrein in kaart te brengen, wil dit project beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast wil men een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark. Deze matrix zal als basis dienen om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen én hen langer gemotiveerd aan het werk houden. 

Dit transnationaal ESF project is een initiatief van opleidingsorganisatie Skilliant, POM West-Vlaanderen, Stad Poperinge, Artevelde College en DSIG Polen (als buitenlandse partner).

Contactgegevens: 

Hermien Wittouck, Skilliant
Hermien.Wittouck@syntrawest.be
050 40 30 84

“Sport en welzijn op het werk” op bedrijventerreinen in Haasrode

“Sport en welzijn op het werk” op bedrijventerreinen in Haasrode

In 2016 namen de bedrijven uit Haasrode samen met de structurele partners/lokale stakeholders (Interleuven, POM en Voka Vlaams-Brabant) deel aan de oproep rond bedrijventerreinmanagement met een plan van aanpak 2017-2019, dat door Agentschap Innoveren & Ondernemen werd weerhouden. In afwachting van de oprichting van de vzw Bedrijventerreinmanagement met een professionele parkmanager voor de bedrijven op het actuele “Haasrode Research en Development Park” en de “Ambachtenzone” hebben de bedrijven met de lokale stakeholders een aantal werkgroepen opgericht, waaronder één rond “Sport en Welzijn op het werk.” Het doel van deze werkgroep is enerzijds om te documenteren welke sportactiviteiten individuele bedrijven (bijvoorbeeld Siemens of Materialise) of organisaties (zoals hogeschool UCLL) reeds aanbieden voor hun werknemers of studenten en anderzijds het oplijsten van mogelijke sport- of bewegingsactiviteiten om er vooral kleine en middelgrote bedrijven op de beide sites bij te betrekken.

Wat de meeste bedrijven nu al bindt, is de jaarlijkse “Research Run” die meer dan 300 deelnemers laat lopen over de groene terreinen rond de UCLL Proximus-campus in Haasrode. Dankzij Sport op het Werk werd een gesprek geinitieerd met de Vlaams-Brabantse cel van Sport Vlaanderen, om zo enkele korte en lange termijndoelstellingen voor de bedrijven in Haasrode te realiseren. 

Naast het delen van bestaande sportinfrastructuur is er ook aandacht voor minder courante bewegingsactiviteiten als yoga, Tai Chi, Zumba en Pilates.  Hiervoor zal één van de toekomstige leden van de vzw de benodigde ruimte en sanitaire voorzieningen ter beschikking stellen. Sport Vlaanderen betaalt per investering van 10 lesuren eenzelfde blok van 10 lesuren en hun vertegenwoordiger helpt de vzw zoeken naar de geschikte instructeur, docent of lesgever. Daarenboven werd het idee geopperd om een Finse piste of “fit-o-meter” parcours in te richten met buitenfitnesstoestellen.

Kinderopvang op bedrijventerreinen Klein Gent en Wolfstee

Kinderopvang op bedrijventerreinen Klein Gent en Wolfstee

Op de bedrijventerreinen Klein Gent en Wolfstee in Herentals / Grobbendonk / Herenthout wilden een aantal bedrijven, in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Kempen West, het kwaliteitsniveau van de bedrijvenzone verhogen en de duurzaamheid op langere termijn verzekeren. Een belangrijke aanzet hiertoe was de opening van een kinderdagverblijf in mei 2011. Het kinderdagverblijf grenst aan het bedrijventerrein zodat ook werknemers van bedrijven er gebruik van kunnen maken. In geen tijd was de kinderopvang ingevuld.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Talentdeling in Cargovil business park

Talentdeling in Cargovil business park

Bedrijven investeren veel tijd in het recruteren en/of opleiden van geschikte profielen. Op het Cargovil business park bestond het vermoeden dat er competenties bij bepaalde ondernemingen lagen die geen voltijdse benuttiging in hun werkomgeving vonden. Vandaar werd expertenbedrijf Enkira bedacht met een opdracht vanuit de POM Vlaams-Brabant om deze competenties en mogelijke talentdeling in kaart te brengen. Verslag werd hierover uitgebracht eind september 2016.

 

 

Contactgegevens: 

Jacques Devos, POM Vlaams-Brabant
jacques.devos@pomvlaamsbrabant.be
016 26 71 87

Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Uber en AirBnB zijn waarschijnlijk de meest bekende voorbeelden van bedrijven actief in de deeleconomie. In de deeleconomie worden, veelal via webplatformen, diensten en producten uitgewisseld. Bedrijventerreinen worden vaak genoemd als een ideale omgeving om uitwisseling te organiseren. Op vandaag zijn er in Vlaanderen echter weinig concrete initiatieven in die richting gekend. Via twee webplatformen is het nochtans al mogelijk:

  • Floow2 Community: een digitaal platform waarop individuele bedrijven en business communities (zoals bedrijventerreinverenigingen) materiaal en diensten kunnen delen. Via een afgeschermde deelplaats kunnen bedrijven op een terrein of verschillende terreinen materieel, diensten en (kennis en kunde) van personeel uitwisselen.
  • Peerby: dit is tevens een deelplaats geschikt voor zowel individuele bedrijven als een groep van bedrijven. Waar Floow2 Community een deelplaats biedt die interessant is voor bedrijven, biedt Peerby bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers spullen te laten delen. Het idee achter deze deelplaats is het bevorderen van de contacten tussen werknemers en hen een extra voordeel onder de vorm van koopkracht te bieden, door minder spullen aan te moeten kopen.

 

 

 

Contactgegevens: 

Kim Tjoa, Floow 2 Community
kim.tjoa@floow2.com

Ludo Dhelft, Peerby B.V.
ludo@wijdelen.be
0476 45 33 24

 

Realisatie dienstencentrum in Lier dankzij succesvolle publiek-private samenwerking

Realisatie dienstencentrum in Lier dankzij succesvolle publiek-private samenwerking

In juni 2010 startte POM Antwerpen met de bouw van een dienstencentrum op het bedrijventerrein Duwijck in Lier, een gezamenlijk initiatief van POM Antwerpen en de bedrijventerreinvereniging vzw Duwijckpark. Het gebouw bevat een modern kinderdagverblijf met opvangmogelijkheid voor 27 kinderen en een polyvalente ruimte die kan gebruikt worden voor vergaderingen, opleidingen en workshops. Het idee van een dienstencentrum op het bedrijventerrein groeide vanuit de bedrijven zelf. In eerste instantie was er vraag naar kinderopvang voor de werknemers van de bedrijven. De realisatie - die om en bij de 1,1 miljoen euro kostte - kwam tot stand dankzij de steun van Europa, Vlaanderen, de provincie Antwerpen, de stad Lier en de bedrijventerreinvereniging.

Contactgegevens: 

Isabelle Verdonck, POM Antwerpen
isabelle.verdonck@pomantwerpen.be
03 240 68 28