Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

Campus Diepenbeek kleurt opnieuw groen

De natuur op Campus Diepenbeek krijgt een stevige opwaardering. Zo worden de verschillende deelcampussen met elkaar verbonden via wandelpaden en wordt de rest van de natuur – waaronder de vijver – opnieuw publiek toegankelijk gemaakt. Dit alles kan dankzij de steun van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Het waardevolle Demerlandschap wordt in ere hersteld. Dat komt de beleving op de campus sterk ten goede.”

Campus Diepenbeek wordt één van de belangrijkste kruispunten in Limburg, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en recreatie. Het ambitieuze masterplan – dat een blik werpt op 2050 – werd de afgelopen jaren met POM Limburg als regisseur ontwikkeld, en de eerste resultaten worden nu zichtbaar op het terrein. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Eén van onze doelstellingen bij de opmaak van het masterplan was om de waardevolle natuur in ere te herstellen. In de eerste plaats in het belang van het verhogen van de biodiversiteit, maar zeker ook van de beleving voor bewoners en omwonenden. Een groene omgeving, met wandelpaden en picknickbanken, maakt het campusleven zoveel aangenamer.”

Natuur in je Buurt
Samen met Natuurpunt diende POM Limburg een dossier in bij Natuur in je Buurt, een projectoproep van het Agentschap Natuur en Bos. Ecocampus Diepenbeek is één van de 23 goedgekeurde natuurontwikkelingsprojecten. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Sinds het coronavirus de kop opstak hebben meer en meer Vlamingen de natuur in hun omgeving ontdekt. Zoals de naam van de projectoproep al aangeeft, willen we via kleinschalige ingrepen de natuur ook dichter bij de mensen brengen, niet in het minst op plaatsen waar dat minder voor de hand liggend is. Ook de natuur op campus Diepenbeek kan een opfrisbeurt gebruiken. Zo kunnen de knappe koppen die in Limburg studeren ontspanning, rust maar ook inspiratie en motivatie vinden in het groen.”

Biodiversiteit
De natuur op en rond de campus was de voorbije jaren wat uit het oog verloren. De vijvers en poelen zijn niet toegankelijk voor publiek, en worden momenteel ook niet onderhouden. Dat is zonde voor de biodiversiteit. Voorzitter van Natuurpunt Bart Vangansbeke: “Met z’n ligging tussen de Kempen en Haspengouw zijn de mogelijkheden voor herstel van topnatuur hier nog aanwezig. Dankzij dit project kunnen we eindelijk starten met natuurbeheer van de groene ruimtes. Via een gezamenlijk beheerplan voor de groene ruimtes die in het masterplan gevrijwaard blijven, zullen we dit beheer nadien verduurzamen. Topnatuur voor en met de Limburgse topbrains van de toekomst is ons doel.”

Verbinding
Op dit moment geven de campusgebouwen een gefragmenteerde indruk. De ontsluiting van de natuur brengt daar verandering in. Gedeputeerde Tom Vandeput: “In ons masterplan staat verbinding centraal: de twee deelcampussen – de Bouwcampus en de Health Campus – en het onderwijshart moeten optimaal verbonden zijn. Vooral wat de verbinding tussen de Bouwcampus en de onderwijsgebouwen betreft is dat op dit moment een probleem. Door de natuur opnieuw toegankelijk te maken zullen campusbewoners zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, via een autoluwe weg. Onderweg voorzien we ontmoetingsplekken, die community-vorming stimuleren. Tussen UHasselt en de Bouwcampus trekken we ook een natuurbelevingspaviljoen op. Dat wordt volledig circulair gebouwd.”

Slim signaalgebied
Campus Diepenbeek ligt in een waterrijk gebied. Door compacter te bouwen – bijvoorbeeld in de hoogte – en door het natuurbeheer slimmer aan te pakken, wordt duurzame ontwikkeling in signaalgebied mogelijk.

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Samenwerking op bedrijventerreinen - Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond beeldvorming, biodiversiteit en inrichting in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Neem deel aan de enquête vergroening businessmodel

Neem deel aan de enquête vergroening businessmodel

Het team Groene economie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil weten wat de beweegredenen van een bedrijf zijn om het businessmodel te vergroenen, en welke hindernissen het ondervindt bij het inzetten op een groener businessmodel. Het is een beleidsvoorbereidend onderzoek dat mogelijke oplossingen in kaart wil brengen. Welke instrumenten kunnen aanzetten tot een strategische hertekening van een businessmodel? 

Geïnteresseerd? Klik door naar deze link en vul de vragenlijst in.

 

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Sinds 2017 worden de bestekken voor groenonderhoud op de bedrijventerreinen beheerd door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) met verplicht bedrijventerreinmanagement op een andere manier opgemaakt. Er wordt een minimale vaste frequentie opgelegd, maar ook een aantal kwaliteitseisen waaraan op elk moment moet worden voldaan. Deze kwaliteitseisen worden omschreven in het bestek of aangeduid met foto’s. Bij het indienen van een offerte dient de firma eveneens een plan in te dienen dat beschrijft hoe ze het onderhoud zal aanpakken om aan de voorschriften te voldoen. De plannen van aanpak worden beoordeeld door de gevestigde bedrijven en deze beoordeling wordt dan meegenomen in de toewijzing.

Tijdens het groenseizoen worden de uitgevoerde werken nauwgezet opgevolgd. Minstens één keer per maand worden de terreinen gecontroleerd om te verifiëren of de werken aan de opgelegde voorwaarden voldoen. Deze manier van offertevraag en toewijzing werd voor het groenseizoen 2017 toegepast op de bedrijvenzones Beerse-Zuid, Bentel (Oud-Turnhout), Hoge Mauw (Arendonk), Frac en Veedijk (Turnhout). Er zullen nog andere Kempense bedrijvenzones volgen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

 

Grote Schoonmaak op bedrijventerrein Mechelen-Zuid is succes

Grote Schoonmaak op bedrijventerrein Mechelen-Zuid is succes

Op 14 september 2017 vond een opruimdag van zwerfvuil plaats op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid. Ondanks het druilerige weer kwamen meer dan 80 vrijwilligers uit 10 verschillende bedrijven de handen uit de mouwen steken. De actie werd georganiseerd en gecoördineerd door vzw Bedrijven Mechelen-Zuid (BMZ), Mooimakers en een drietal bedrijven. De stad Mechelen bood de nodige logistieke ondersteuning. Na afloop mochten de deelnemers de materialen (grijpers e.d.) meenemen, in de hoop dat de opruimactie uitgebreid zou worden naar de straten en buurten waar zij wonen. De bedrijventerreinvereniging wil de actie in 2018 overdoen. Een gezamenlijke opruimdag zorgt niet alleen voor een proper terrein, maar bevordert ook de samenhorigheid tussen de bedrijven. 

Contactgegevens: 

Benjamin De Bruyn, parkmanager vzw Bedrijven Mechelen-Zuid
info@bm-z.be
 

Kempense bedrijven binden strijd aan tegen zwerfvuil

Kempense bedrijven binden strijd aan tegen zwerfvuil

Zwerfvuil is een doorn in het oog van de meeste mensen. Het tast de uitstraling van een omgeving aan, ook op een bedrijventerrein. In april 2016 gaven de Kempense ondernemers daarom een krachtig signaal tegen zwerfvuil. 109 bedrijven gevestigd op 36 verschillende bedrijvenzones engageerden zich dankzij 260 medewerkers die gedurende een uur het zwerfvuil op hun bedrijventerrein opruimden. Een voorzichtig succes voor een eerste editie.

Ook in 2017 wordt er gerekend op het engagement van de Kempense ondernemers om deel te nemen aan de grootschalige zwerfvuilactie. De initiatiefnemers Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), IOK Afvalbeheer, Voka - Kamer van Koophandel Kempen en de Kempense gemeenten slaan op 27 april opnieuw de handen in elkaar en organiseren voor de tweede keer een grootschalige opruimactie op alle Kempense bedrijventerreinen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87