Ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op West-Vlaamse bedrijventerreinen verlengd

Ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op West-Vlaamse bedrijventerreinen verlengd

Bedrijven moeten voldoen aan de VLAREMA-voorschriften omtrent het verplicht scheiden van afvalfracties. De controles hierop worden steeds strenger. POM West-Vlaanderen organiseert de komende jaren terug collectieve ophaalrondes waardoor bedrijven hun KGA op een correcte manier kunnen laten ophalen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler Vanheede Environmental Services levert meteen ook de nodige attesten af. Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaling is voorzien eind november 2020.
Alle informatie en de aangepaste prijslijst via http://www.pomwvl.be/kga

Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Voor de inzameling ervan doen zij meestal beroep op private afvalophalers.

Het doel van een gezamenlijke afvalinzameling is tweeledig. Enerzijds kan je op een duurzame manier aan afvalophaling doen. Niet alleen een doorgedreven bronsortering is van belang. Ook het selecteren van slechts één afvalophaler die bij meerdere bedrijven langsgaat heeft een positieve weerslag op onder andere het milieu en de mobiliteit (minder verkeersstromen, minder CO2-uitstoot,…). Anderzijds kunnen de deelnemende bedrijven hun kosten reduceren.

Door samen te werken en de krachten te bundelen wil intercommunale IGEMO het duurzame karakter van de KMO-zone versterken én schaalvoordelen realiseren die in economisch moeilijke tijden voor veel bedrijven een meerwaarde betekenen.

In opdracht van de bedrijventerreinvereniging heeft de parkmanager eind 2012 gesprekken gevoerd met zes afvalophalers in het kader van een gezamenlijke afvalinzameling. Er is hen gevraagd om een prijsvoorstel in te dienen voor de ophaling van de vier meest voorkomende afvalstromen: gewoon bedrijfsrestafval, papier en karton, plastic folies (ook verpakkingsplastic), PMD.

In januari 2013 werd een afvalophaler gekozen door het bestuur van de bedrijventerreinvereniging. Alle leden van de vereniging hebben een individueel contractvoorstel ontvangen op basis van het prijsvoorstel dat door het bestuur is afgesproken met de afvalophaler. Veertien bedrijven hebben een overeenkomst afgesloten. Deze bedrijven konden aanzienlijke besparingen op hun afvalkosten realiseren gaande van 10% tot 50%. Sommige bedrijven besparen door deelname aan dit project meer dan 1.000 euro op jaarbasis.

Contactgegevens: 

Werner Van Hoof, teammanager IGEMO 
werner.vanhoof@igemo.be

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen

‌Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen, harde kunststoffen, kunststoffolie of piepschuim. In zulke gevallen kan samenwerken met andere bedrijven uit de buurt interessant zijn: een afvalinzamelaar pikt het afval van alle deelnemende bedrijven in één keer op. Dat is goedkoper én milieuvriendelijker.

Hoe kunt u dit praktisch organiseren? Leg deze vraag voor aan de parkmanager van uw bedrijventerrein, de bedrijventerreinvereniging of de belangenvereniging van bedrijven uit uw buurt. Zij kunnen u helpen om de omliggende bedrijven te contacteren en na te gaan welke afvalstromen ze hebben, een gezamenlijke offerte op te vragen en een praktische regeling voor iedereen uit te werken (contracten aanpassen, kostenverdeling, ...).

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen is één van de zogenaamde 'Cirkeltips', een online tool uitgewerkt door de OVAM in samenwerking met verschillende partners, die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. 

Contactgegevens: 

OVAM
sorteermeer@ovam.be
015 28 43 57

KGA ophaalronde bedrijventerreinen

KGA ophaalronde bedrijventerreinen

POM West-Vlaanderen organiseert van 11 juni tot 15 juni 2018 opnieuw een ophaalronde voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Onder KGA verstaan we lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen, spuitbussen, brandblussers, enzovoort.

Met de steun van de West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen kunnen West-Vlaamse bedrijven, zowel kmo’s als industrie,  aan een voordelige prijs hun KGA laten ophalen door een erkend afvalophaler (Vanheede Environmental Services). Zij krijgen nadien ook een attest.

Alle informatie, kostprijzen, ophaalformulier en veelgestelde vragen vind je op www.pomwvl.be/kga.

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 4 juni 2018.

Parkmanagement Houthalen-Helchteren: afval verwerken tot grondstof zorgt voor 54 ton minder CO2-uitstoot!

Parkmanagement Houthalen-Helchteren: afval verwerken tot grondstof zorgt voor 54 ton minder CO2-uitstoot!

Parkmanagement Centrum-Zuid had in 2016 193 ton afval. Samen met onze partner voor afvalophaling is ervoor gezorgd dat diverse afvalstromen werden gescheiden én gescheiden werden ingezameld zoals folie, papier en karton, bouw- en sloopafval, B-hout en PMD.

Ten opzichte van het restafval werden volgende milieubesparingen gerealiseerd:

44% afvalscheiding
25% behoud van grondstoffen
54 ton vermeden CO2

Oprecht trots op onze bedrijven die hieraan meewerken!

http://www.vzwcentrumzuid.be/

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval op bedrijventerreinen

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval op bedrijventerreinen

Foto copyright Christian Taube

POM West-Vlaanderen organiseert een collectieve ophaling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op bedrijventerreinen van 12 tot en met 16 juni 2017.

KGA zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners wordt vaak voor lange tijd opgeslagen bij bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. Een bedrijf is verplicht KGA afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel.

Alle info via http://www.pomwvl.be/kga.

 

Contactgegevens: 

Steven Vanhauter, POM West-Vlaanderen
steven.vanhauter@pomwvl.be
050 14 01 53

Gezamenlijke papier- en kartonophaling in Wommelgem en Ranst

Gezamenlijke papier- en kartonophaling in Wommelgem en Ranst

Uit de fusie van 2 bedrijventerreinverenigingen gevestigd in de industriezones Wommelgem en Ranst ontstond vzw Bewora (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst). Samen sterk was het motto! Het ledental kende een forse opmars, de structuur werd geoptimaliseerd, er werden werkgroepen gecreëerd en projecten opgestart.

Eén van de realisaties is de gezamenlijke ophaling van papier en karton. Mede dankzij de verkregen subsidies van POM Antwerpen kon dit project uitgewerkt worden. Er werden via Bewora papiercontainers aangekocht en gratis bij de deelnemende bedrijven geplaatst. De voordelen zijn van velerlei aard:

  • plaatsing van gratis containers van 1100l-5000l
  • enkel bij ophaling wordt afgerekend (voordeeltarief)
  • slechts 1 vrachtwagen voor het volledige bedrijventerrein: minder verkeer, goed voor mobiliteit
  • minder CO2-uitstoot: goed voor milieu

Er zijn ondertussen 24 bedrijven in de industriezones die ingetekend hebben. Via de gezamenlijke ophaling kan er ook elk jaar een premie bekomen worden via Val-i-Pac (recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen) waardoor dit project meer dan een win-winsituatie wordt. Naar aanleiding van dit succes wordt er jaarlijks ook een data-ophaling georganiseerd voor alle Beworaleden die wensen in te schrijven. De bedrijven die hiervoor een attest wensen te bekomen, kunnen dit op eenvoudige aanvraag verkrijgen.

Contactgegevens: 

Nicole Dabin, vzw Bewora
info@bewora.be

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Bedrijven kunnen heel wat winst boeken als ze efficiënt met materialen omgaan. Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, kan een grondstof of energiebron zijn voor het andere. Via het proefproject ‘ecoclusters’ van OVAM werd nagegaan of deze bedrijven elkaar echt vonden.

Een ecocluster is een groep van naburige bedrijven die samenwerken. Dit kan op allerlei manieren: afval collectief inzamelen en laten ophalen, nagaan hoe grondstoffen efficiënt kunnen ingezet worden, reststromen uitwisselen,…

OVAM testte het systeem van ecoclusters in Olen. Zeven bedrijven namen deel aan het project. Elk bedrijf maakte eerst een materialenscan. Via deze scan kregen bedrijven zicht op de efficiëntie waarmee ze materialen inzetten en wat dat opbrengt. Vervolgens werd er gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de bedrijven.

Uit het Olens proefproject kwamen alvast een aantal waardevolle projecten voort. Zo gaan enkele houtverwerkende bedrijven hun afvalhout verzamelen en leveren aan een ander bedrijf. Dit bedrijf gaat de houtresten gebruiken om elektriciteit op te wekken en de gebouwen te verwarmen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Een ander voorstel dat gerealiseerd werd, is de organisatie van een inzamelronde voor KGA bij de bedrijven.

Contactgegevens: 

Meg Scheppers, OVAM
meg.scheppers@ovam.be
015 28 45 51

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

In 2010 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een oproep voor projecten rond bedrijventerreinmanagement (BTM). Er werden 29 projecten goedgekeurd, waarvan negen in de provincie West-Vlaanderen. Het project EHBTM (Eerste Hulp bij BedrijvenTerreinManagement) speelde hierbij, als koepelproject voor de provincie, een coördinerende en ondersteunende rol voor alle West-Vlaamse projecten. Het project werd uitgevoerd door de afdeling Duurzame Economie van de POM West-Vlaanderen in overleg met de intercommunales Leiedal en WVI, de West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen en de betrokken gemeenten.

De projectbrochure schetst een summier beeld van vernieuwende initiatieven en realisaties binnen het project en besteedt aandacht aan knelpunten en succesfactoren voor bedrijventerreinmanagement.

 

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel. De schaal van een bedrijventerrein of groepering van bedrijventerreinen is hiervoor ideaal, gezien de logistieke kost beperkt kan worden.

De werkwijze en huidige tarieven voor een dergelijke ophaling zijn bij wijze van voorbeeld beschikbaar op de website van POM West-Vlaanderen.

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31