Circulair denken op bedrijventerreinniveau

Circulair denken op bedrijventerreinniveau

Het project “Grensland is Circulair” testte een collectieve totaalaanpak voor een beter materiaal- en afvalbeheer op het industriepark Grensland Menen-Wervik en twee bedrijventerreinen in Wervik. Het project inventariseerde eerst grondstoffen en reststromen bij de deelnemende bedrijven. Deze inventaris vormde de basis voor een betere of hoogwaardigere bestemming van de materialen op het terrein. Tegelijkertijd werd hiervoor een financieel model ontwikkeld.

Het project kreeg de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Deelnemende partners waren bedrijventerreinvereniging Grensland Menen-Wervik, 3PT Consult, Mirom, Stad Menen, Stad Wervik, Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

Op de 'Circulaire week' van 19-23 september 2022 werden alle projectresultaten gedeeld naast tal van andere sprekers en topics:

https://www.wervik.be/grenslandcirculair/circulaire-week-19-23-september

Contactgegevens: 

Herman Wenes, Parkmanager Platform Grensland Menen-Wervik
parkmanager@grensland-menen-wervik.be
0475 69 24 97

 

 

Laat je klein gevaarlijk afval ophalen in West-Vlaanderen

Laat je klein gevaarlijk afval ophalen in West-Vlaanderen

In samenwerking met de erkende ophaler Vanheede Environmental Services organiseert POM West-Vlaanderen eind mei een nieuwe ophaalronde om het klein gevaarlijk afval op de West-Vlaamse bedrijventerreinen op te halen. Door deze gebundelde aanpak krijgen de bedrijven een goedkoper tarief aangeboden voor de verwerking van hun afval. En de bedrijven zetten hiermee een stapje richting duurzaam ondernemen. Alle info via https://www.pomwvl.be/campagnes/kga. Inschrijven kan tot 24 mei 2022.

Contactgegevens: 

Nieuwe collectieve kga-ophaalronde West-Vlaanderen eind mei 2021

Nieuwe collectieve kga-ophaalronde West-Vlaanderen eind mei 2021

POM West-Vlaanderen organiseert eind mei 2021 opnieuw een collectieve ophaalronde voor klein gevaarlijk afval (kga) voor West-Vlaamse bedrijven, in samenwerking met Vanheede Environmental Services. Bedrijven kunnen op die manier hun klein gevaarlijk afval op een correcte manier laten ophalen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler levert ook de nodige attesten af waardoor bedrijven meteen voldoen aan de VLAREMA-voorschriften voor het verplicht scheiden van afvalfracties.

Aarzel niet en vul het ophaalformulier in vóór woensdag 19 mei 2021. Een nuttig handboek, gedetailleerde informatie en het inschrijvingsformulier vind je op www.pomwvl.be/kga. De ophaalronde zelf is voorzien van dinsdag 25 mei tot vrijdag 4 juni 2021.

Contactgegevens: 

Guido De Roo
guido.deroo@pomwvl.be

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

Ook in de komende jaren organiseert POM West-Vlaanderen halfjaarlijkse ophaalrondes voor klein gevaarlijk afval (KGA) op de West-Vlaamse bedrijventerreinen. Zij blijft daardoor bedrijven stimuleren om optimaal te sorteren en te recycleren. Een selectieve inventarisatie en een reguliere KGA-ophaling helpen elk bedrijf om het restafval te verminderen, wat een belangrijke stap is in de evolutie naar een duurzaam circulair materiaalbeheer. Door de collectieve ophalingen vermijden de bedrijven het risico op hoogoplopende boetes voor het niet naleven van de VLAREMA voorschriften en kunnen zij dit doen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler zorgt daarenboven voor de nodige attesten conform de wettelijke voorschriften.

Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaalronde is voorzien van maandag 23 november tot vrijdag 4 december 2020.

Alle informatie via http://pomwvl.be/kga . Dit initiatief kadert in het VLAIO-project Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.

Ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op West-Vlaamse bedrijventerreinen verlengd

Ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op West-Vlaamse bedrijventerreinen verlengd

Bedrijven moeten voldoen aan de VLAREMA-voorschriften omtrent het verplicht scheiden van afvalfracties. De controles hierop worden steeds strenger. POM West-Vlaanderen organiseert de komende jaren terug collectieve ophaalrondes waardoor bedrijven hun KGA op een correcte manier kunnen laten ophalen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler Vanheede Environmental Services levert meteen ook de nodige attesten af. Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaling is voorzien eind november 2020.
Alle informatie en de aangepaste prijslijst via http://www.pomwvl.be/kga

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen

‌Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen, harde kunststoffen, kunststoffolie of piepschuim. In zulke gevallen kan samenwerken met andere bedrijven uit de buurt interessant zijn: een afvalinzamelaar pikt het afval van alle deelnemende bedrijven in één keer op. Dat is goedkoper én milieuvriendelijker.

Hoe kunt u dit praktisch organiseren? Leg deze vraag voor aan de parkmanager van uw bedrijventerrein, de bedrijventerreinvereniging of de belangenvereniging van bedrijven uit uw buurt. Zij kunnen u helpen om de omliggende bedrijven te contacteren en na te gaan welke afvalstromen ze hebben, een gezamenlijke offerte op te vragen en een praktische regeling voor iedereen uit te werken (contracten aanpassen, kostenverdeling, ...).

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen is één van de zogenaamde 'Cirkeltips', een online tool uitgewerkt door de OVAM in samenwerking met verschillende partners, die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. 

Contactgegevens: 

OVAM
sorteermeer@ovam.be
015 28 43 57

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval op bedrijventerreinen

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval op bedrijventerreinen

Foto copyright Christian Taube

POM West-Vlaanderen organiseert een collectieve ophaling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op bedrijventerreinen van 12 tot en met 16 juni 2017.

KGA zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners wordt vaak voor lange tijd opgeslagen bij bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. Een bedrijf is verplicht KGA afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel.

Alle info via http://www.pomwvl.be/kga.

 

Contactgegevens: 

Steven Vanhauter, POM West-Vlaanderen
steven.vanhauter@pomwvl.be
050 14 01 53

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Bedrijven kunnen heel wat winst boeken als ze efficiënt met materialen omgaan. Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, kan een grondstof of energiebron zijn voor het andere. Via het proefproject ‘ecoclusters’ van OVAM werd nagegaan of deze bedrijven elkaar echt vonden.

Een ecocluster is een groep van naburige bedrijven die samenwerken. Dit kan op allerlei manieren: afval collectief inzamelen en laten ophalen, nagaan hoe grondstoffen efficiënt kunnen ingezet worden, reststromen uitwisselen,…

OVAM testte het systeem van ecoclusters in Olen. Zeven bedrijven namen deel aan het project. Elk bedrijf maakte eerst een materialenscan. Via deze scan kregen bedrijven zicht op de efficiëntie waarmee ze materialen inzetten en wat dat opbrengt. Vervolgens werd er gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de bedrijven.

Uit het Olens proefproject kwamen alvast een aantal waardevolle projecten voort. Zo gaan enkele houtverwerkende bedrijven hun afvalhout verzamelen en leveren aan een ander bedrijf. Dit bedrijf gaat de houtresten gebruiken om elektriciteit op te wekken en de gebouwen te verwarmen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Een ander voorstel dat gerealiseerd werd, is de organisatie van een inzamelronde voor KGA bij de bedrijven.

Contactgegevens: 

Meg Scheppers, OVAM
meg.scheppers@ovam.be
015 28 45 51

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel. De schaal van een bedrijventerrein of groepering van bedrijventerreinen is hiervoor ideaal, gezien de logistieke kost beperkt kan worden.

De werkwijze en huidige tarieven voor een dergelijke ophaling zijn bij wijze van voorbeeld beschikbaar op de website van POM West-Vlaanderen.

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31