Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen

‌Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen, harde kunststoffen, kunststoffolie of piepschuim. In zulke gevallen kan samenwerken met andere bedrijven uit de buurt interessant zijn: een afvalinzamelaar pikt het afval van alle deelnemende bedrijven in één keer op. Dat is goedkoper én milieuvriendelijker.

Hoe kunt u dit praktisch organiseren? Leg deze vraag voor aan de parkmanager van uw bedrijventerrein, de bedrijventerreinvereniging of de belangenvereniging van bedrijven uit uw buurt. Zij kunnen u helpen om de omliggende bedrijven te contacteren en na te gaan welke afvalstromen ze hebben, een gezamenlijke offerte op te vragen en een praktische regeling voor iedereen uit te werken (contracten aanpassen, kostenverdeling, ...).

Samen bedrijfsafval (laten) inzamelen is één van de zogenaamde 'Cirkeltips', een online tool uitgewerkt door de OVAM in samenwerking met verschillende partners, die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. 

Contactgegevens: 

OVAM
sorteermeer@ovam.be
015 28 43 57