duurzaam bedrijventerreinmanagement

PlatformU, een nieuwe tool ter ondersteuning van bedrijventerreinmanagment

2

PlatformU, een nieuwe tool ter ondersteuning van bedrijventerreinmanagment

Wat is een bedrijventerreinmanager?

De voorbije vijf jaar hebben onderwerpen als circulaire economie en industrie 4.0 de aandacht van lokale besturen en beleidsmakers getrokken. Steden hebben veel te winnen bij efficient gebruik van industriegrond, optimaliseren van afvalstromen en bedrijven ondersteunen in competitieve en innovatieve ontwikkelingen. De bedrijventerreinmanager kan hierin een vitale match-making rol spelen door bedrijven bij elkaar te brengen, mogelijkheden tot samenwerking te identificeren, het delen van diensten/gereedschap en het zoeken naar efficienter gebruik van grondstoffen.

Vlaanderen

Sinds de jaren '60 werden industriezones in Vlaanderen aan de rand van steden gelokaliseerd. Sommige van deze zones werden beheerd door lokale besturen, andere door verenigingen op vrijwillige basis. De laatste 10 jaar echter zette de Vlaamse regering in op bedrijventerreinmanagement en de daarbij horende bedrijventerreinmanagers waardoor Vlaanderen nu een rijk en divers aanbod heeft aan voorbeelden van hoe bedrijventerreinmanagement werkt.

Onderzoekers van het Metabolism of Cities en de ULB gingen een partnerschap aan om meer te leren over de matchmaking kansen tussen bedrijven op industriezones. Zij vonden dat de bedrijventerreinmanagers een zeer vitale, maar weinig erkende rol krijgen in de ondersteuning van lokale bedrijven en het versterken van netwerken. Ondanks de professionalisering van deze rol, werd hun actieveld beperkt door de complexiteit en de tools om deze interacties tussen de bedrijven te bewerkstelligen.

Een platform voor bedrijventerreinmanagement

In deze presentatie zoomen de onderzoekers in op de rol van de bedrijventerreinmanager en de noodzaak ervan. Ze verkennen de ervaringen in Vlaanderen en presenteren een nieuw digitaal platform, PlatformU, om bedrijventerreinmanagement te ondersteunen.

Veurne@work verzamelt computers voor afstandsonderwijs bij de lokale scholen

Veurne@work verzamelt computers voor afstandsonderwijs bij de lokale scholen

Heel wat ondernemers zijn sterk getroffen door COVID-19. Desondanks blijven zij ook oog hebben voor de noden van hun buurt. Om ook kansarme gezinnen toegang te verlenen tot afstandsonderwijs, worden acties opgezet om overtollige computers en laptops te schenken aan de scholengemeenschap in de onmiddellijke buurt van het bedrijventerrein. Bedrijventerreinvereniging Veurne@work geeft het goede voorbeeld: vrijwilligers uit Veurne en Koksijde maken de gedoneerde computers gebruiksklaar zodat elk kind gelijke kansen krijgt. Een warm hart en een tweede leven voor de laptop : een zuivere win-win!
Meer info bij voorzitter charlotte@delva.info of bij peter@vanmarcke-computers.be

Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Voor de inzameling ervan doen zij meestal beroep op private afvalophalers.

Het doel van een gezamenlijke afvalinzameling is tweeledig. Enerzijds kan je op een duurzame manier aan afvalophaling doen. Niet alleen een doorgedreven bronsortering is van belang. Ook het selecteren van slechts één afvalophaler die bij meerdere bedrijven langsgaat heeft een positieve weerslag op onder andere het milieu en de mobiliteit (minder verkeersstromen, minder CO2-uitstoot,…). Anderzijds kunnen de deelnemende bedrijven hun kosten reduceren.

Door samen te werken en de krachten te bundelen wil intercommunale IGEMO het duurzame karakter van de KMO-zone versterken én schaalvoordelen realiseren die in economisch moeilijke tijden voor veel bedrijven een meerwaarde betekenen.

In opdracht van de bedrijventerreinvereniging heeft de parkmanager eind 2012 gesprekken gevoerd met zes afvalophalers in het kader van een gezamenlijke afvalinzameling. Er is hen gevraagd om een prijsvoorstel in te dienen voor de ophaling van de vier meest voorkomende afvalstromen: gewoon bedrijfsrestafval, papier en karton, plastic folies (ook verpakkingsplastic), PMD.

In januari 2013 werd een afvalophaler gekozen door het bestuur van de bedrijventerreinvereniging. Alle leden van de vereniging hebben een individueel contractvoorstel ontvangen op basis van het prijsvoorstel dat door het bestuur is afgesproken met de afvalophaler. Veertien bedrijven hebben een overeenkomst afgesloten. Deze bedrijven konden aanzienlijke besparingen op hun afvalkosten realiseren gaande van 10% tot 50%. Sommige bedrijven besparen door deelname aan dit project meer dan 1.000 euro op jaarbasis.

Contactgegevens: 

Werner Van Hoof, teammanager IGEMO 
werner.vanhoof@igemo.be

KMO-zone Itterbeek Duffel: de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

KMO-zone Itterbeek Duffel: de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

In het kader van het ‘jaar van de bij’ in 2012 hebben IGEMO, de gemeente Duffel, Natuurpunt en Drukkerij De Bie de handen in elkaar geslagen om van de KMO-zone Itterbeek niet alleen een duurzaam maar ook een bijenvriendelijk bedrijventerrein te maken.

Door het uitsterven van bepaalde plantensoorten en het gebrek aan geschikte nestgelegenheid hebben deze beestjes het immers steeds moeilijker om te overleven. Wilde bijen, die in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden zeer zachtaardig zijn, zijn onmisbaar in het ecosysteem want ze zorgen voor de bestuiving van zowel wilde planten als land- en tuinbouwgewassen. Hoog tijd dus om deze vriendelijke diertjes te helpen!

Drie bedrijven op de KMO-zone Itterbeek hebben zich geëngageerd om hun steentje bij te dragen aan het behoud van de wilde bij door het plaatsen van een bijenhotel in de buurt van het bedrijf. Ook IGEMO heeft een bijenhotel geplaatst in de groene bufferzone naast één van de infiltratiebekkens op het bedrijventerrein.

Zo werd de KMO-zone Itterbeek in 2012 de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

Contactgegevens: 

Veerle Ribus, projectmanager IGEMO
veerle.ribus@igemo.be

Nieuwe vzw Parkmanagement Peer streeft naar een duurzaam bedrijventerrein

Nieuwe vzw Parkmanagement Peer streeft naar een duurzaam bedrijventerrein

Vorige week zag vzw Parkmanagement Peer het levenslicht. De stad Peer en drie bedrijfsleiders van industrieterrein Bokt zetten hun schouders onder deze vzw in samenwerking met Quares.

Netwerkdag bedrijventerreinmanagement

Netwerkdag bedrijventerreinmanagement

Op 13 september organiseerde POM Oost-Vlaanderen een inspirerende netwerkdag in het kader van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement. Na de ontbijtsessie met Stefaan Vandist over de belangrijkste ingrediënten van een vruchtbare samenwerking op vlak van duurzaamheid, toekomstverkenning en innovatie volgden drie getuigenissen uit de praktijk.
Ewoud Monbaliu reikte de aanwezigen een kader aan over ‘samen handelen’. Frank Coppens, voorzitter van bedrijventerreinvereniging Industriezone 2 Ninove, deelde zijn sleutels tot succes van de vereniging. Dr. ir. Robbert Snep van de Universiteit Wageningen vertelde de deelnemers over de verdiensten van investeringen in groen op bedrijventerreinen.
De boeiende voormiddag werd afgesloten met een actiegerichte oefening rond samenwerking op bedrijventerreinen. Er werden ervaringen uitgedeeld en oplossingen voor problemen uit de praktijk werden samen ontwikkeld. Hiervoor werd handig gebruik gemaakt van de inzichten en hefbomen die door de sprekers werden aangereikt.

 

Contactgegevens: 

Heleen Veys, POM Oost-Vlaanderen
heleen.veys@pomov.be

Netwerkdag bedrijventerreinmanagement

13

Netwerkdag bedrijventerreinmanagement

Om doelstellingen te realiseren is samenwerking steeds meer de sleutel tot succes. Onder meer rond veiligheid, mobiliteit, energie-efficiëntie en financiering zijn er grote uitdagingen voor onze bedrijventerreinen. Daarom willen we graag met u inzicht, overzicht en vooruitzicht creëren rond een nieuwe dynamiek.

Kom op 13 september naar onze inspirerende netwerkdag, waar uw visie en ervaring van absolute meerwaarde zijn! We kijken er naar uit om u te ontmoeten. 
 

Wanneer?
13 september 2018 van 8u00 tot 12u30.

Waar?
Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent.
Station Gentbrugge op 5 min. wandelafstand en parkeergelegenheid in de buurt.

Ik schrijf me in!

Programma

08u00 - 08u30
Ontvangst met ontbijt

08u30 - 09u00
Ontbijtsessie: Samen loop je niet sneller, maar kom je verder. 
Stefaan Vandist

Stefaan Vandist werkt als éénmansleger in het gebied van duurzaamheid, toekomstverkenning en innovatie. Hij gaat samen met ons op zoek naar de belangrijkste ingrediënten van een vruchtbare samenwerking.

09u00 - 10u00
Getuigenissen uit de praktijk

1+1=11
Ewoud Monbaliu, Levuur

Ewoud Monbaliu, initiatiefnemer van het collectief Levuur, is al 20 jaar bevlogen in communicatie, processen en participatie met burgers. Hij wil ons een kader aanreiken over 'samen handelen’ en laten zien dat we niet onmiddellijk hoeven te focussen op efficiëntie-denken.

Uit de startblokken
Frank Coppens, voorzitter van bedrijventerreinvereniging Industriezone 2 Ninove

Industriezone 2 in Ninove kent een hoge participatie in haar bedrijventerreinvereniging met als gevolg heel wat initiatieven in de steigers. Voorzitter Frank Coppens deelt graag zijn ervaringen.

De drievoudige winst van groen 
dr. ir. Robbert Snep, Wageningen University and Research

dr. ir. Robbert Snep van de Universiteit Wageningen doet een aanzienlijk deel van zijn carrière onderzoek naar de methodes en effecten van vergroening in de bebouwde omgeving. Hij komt ons vertellen wat de verdiensten zijn van investeringen in groen op bedrijventerreinen.

10u00 - 10u30
Pauze

10u30 - 12u00
Collaboratie Canvas: Actiegerichte oefening rond samenwerking op bedrijventerreinen
Stefaan Vandist

In kleinere groepen buigen we ons over de reële uitdagingen die zich stellen op bedrijventerreinen. We delen onze ervaringen, proberen oplossingen te ontwikkelen en maken daarbij gretig gebruik van de inzichten en hefbomen die ons zijn aangereikt door de sprekers.

12u00 - 12u30
Vertaalslag naar de praktijk: what’s next?

Ik schrijf me in!

Nadien worden broodjes voorzien. Inschrijven kan tot 10 september 2018.

Contactgegevens: 

Heleen Veys
heleen.veys@pomov.be
09 267 86 42 

Inspirerend voorbeeld van een coöperatie op een bedrijventerrein: Zaubeek Power cvba

Inspirerend voorbeeld van een coöperatie op een bedrijventerrein: Zaubeek Power cvba

In 2006 werd de bedrijvenvereniging vzw Zaubeek opgericht, met als doel de samenwerking tussen de bedrijven op de industrieterreinen van Kruishoutem en Zulte te bevorderen. Omdat men werk wilde maken van gemeenschappelijke investeringen in groene energie heeft men in de schoot van de vzw de coöperatieve vennootschap Zaubeek Power opgestart (waarbij de leden van de vzw werden uitgenodigd om mee in te tekenen in de oprichting van de coöperatie). Volgens de statuten bestaan de activiteiten van Zaubeek Power cvba onder meer uit de promotie van hernieuwbare energie, de financiering van hernieuwbare energieproductie en het onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsproductie (bijvoorbeeld windmolens). In bijlage vindt u een presentatie met nog meer inspirerende informatie over één van de eerste (energie)coöperaties op een bedrijventerrein in Vlaanderen.

Nederlandse verzamelpagina voor de verduurzaming van bedrijventerreinen

Nederlandse verzamelpagina voor de verduurzaming van bedrijventerreinen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat ervan uit dat het verduurzamen van bedrijventerreinen vraagt om een collectieve aanpak. Om de stakeholders van bedrijventerreinen (ondernemersverenigingen/fondsen, ontwikkelingsmaatschappijen, parkmanagers en gemeenteambtenaren) op weg te helpen met zo een collectieve aanpak, creëerde de RVO een verzamelplaats met allerlei praktische informatie en tools. Denk aan stappenplannen, praktijkverhalen, subsidies en wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
+31 70 379 80 00
 

Nederlands BE+ project: Bedrijventerreinen Energiepositief

Nederlands BE+ project: Bedrijventerreinen Energiepositief

Bedrijventerreinen Energiepositief oftewel BE+ is een Nederlands samenwerkingsinitiatief van TNO, WM3 Energy, SKBN en Oost NL, dat zich tot doel stelt om binnen 5 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken. Op dit moment zijn er reeds lokale initiatieven om te verduurzamen, maar vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Vanuit BE+ wil men de krachten bundelen om bedrijven op bedrijventerreinen in Nederland te helpen om nu de duurzame weg naar de toekomst in te slaan.

Samen met lokale partijen wordt gekeken naar wat al gedaan is om zo snel te komen tot een plan voor het nemen van energiemaatregelen. Voor de realisatie van het plan verenigen deelnemende ondernemers zich in een lokale organisatie. Vanuit die organisatie wordt de benodigde financiering betrokken vanuit het Duurzame Investeringsregeling fonds dat voor het project BE+ is opgezet. Deze vorm van financieren heeft geen invloed op de cashflow van ondernemers en gaat bijgevolg niet ten koste van investeringen in het primaire proces.

Contactgegevens: 

Project BE+
info@bepositief.nl 
+3188 1184985