Gezamenlijke papier- en kartonophaling in Wommelgem en Ranst

Uit de fusie van 2 bedrijventerreinverenigingen gevestigd in de industriezones Wommelgem en Ranst ontstond vzw Bewora (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst). Samen sterk was het motto! Het ledental kende een forse opmars, de structuur werd geoptimaliseerd, er werden werkgroepen gecreëerd en projecten opgestart.

Eén van de realisaties is de gezamenlijke ophaling van papier en karton. Mede dankzij de verkregen subsidies van POM Antwerpen kon dit project uitgewerkt worden. Er werden via Bewora papiercontainers aangekocht en gratis bij de deelnemende bedrijven geplaatst. De voordelen zijn van velerlei aard:

  • plaatsing van gratis containers van 1100l-5000l
  • enkel bij ophaling wordt afgerekend (voordeeltarief)
  • slechts 1 vrachtwagen voor het volledige bedrijventerrein: minder verkeer, goed voor mobiliteit
  • minder CO2-uitstoot: goed voor milieu

Er zijn ondertussen 24 bedrijven in de industriezones die ingetekend hebben. Via de gezamenlijke ophaling kan er ook elk jaar een premie bekomen worden via Val-i-Pac (recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen) waardoor dit project meer dan een win-winsituatie wordt. Naar aanleiding van dit succes wordt er jaarlijks ook een data-ophaling georganiseerd voor alle Beworaleden die wensen in te schrijven. De bedrijven die hiervoor een attest wensen te bekomen, kunnen dit op eenvoudige aanvraag verkrijgen.

Contactgegevens: 

Nicole Dabin, vzw Bewora
info@bewora.be