Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel. De schaal van een bedrijventerrein of groepering van bedrijventerreinen is hiervoor ideaal, gezien de logistieke kost beperkt kan worden.

De werkwijze en huidige tarieven voor een dergelijke ophaling zijn bij wijze van voorbeeld beschikbaar op de website van POM West-Vlaanderen.

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31

Collectieve afvalinzameling

Collectieve afvalinzameling

Op elk bedrijventerrein komen afvalstoffen vrij. Voor de inzameling en afvoer van deze afvalstromen, heeft bijna elk bedrijf haar eigen afvalinzamelaar. Door deze versnippering loont het vaak niet de moeite om kleine afvalstromen gescheiden aan te leveren. Verder zorgen de verschillende afvalinzamelaars voor veel transportbewegingen. Door introductie van collectieve afvalinzameling en het daarmee gebundeld aanbieden van de afvalstromen aan één inzamelaar, is het mogelijk voor bedrijven kostenreductie te creëren en het milieu minder te belasten.