Bedrijvenpark Kortrijk-Noord (BPKN) platform Preventieadviseurs

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord (BPKN) platform Preventieadviseurs

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord organiseert samen met INNI-groep en DORO Industrial Safety een bijeenkomst op donderdag 22 september 2022 voor alle preventieadviseurs van het bedrijvenpark. De bedoeling is om samen een leer- en uitwisselingsplatform rond veiligheid en gezondheid op het werk uit te bouwen. Op de agenda van de eerste samenkomst staat o.a. het uitwisselen van ideeën, cases en het preventiebeleid. Meer info via de nieuwe parkmanager Guy Putman.

Bron: 
https://www.kortrijk-noord.be/
Contactgegevens: 

Start2Secure: Innovatieve beveiliging van bedrijventerreinen

Start2Secure: Innovatieve beveiliging van bedrijventerreinen

Op 26 april 2021 vond het online event Start2Secure rond innovatieve beveiliging van bedrijventerreinen plaats, georganiseerd i.s.m. IUNGOS en Vias Institute in het kader van het Interreg Vlaanderen Nederland project PASSAnT. De opname en presentaties van dit event vindt u hier terug.

Contactgegevens: 

Guido De Roo
guido.deroo@pomwvl.be

Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Vanuit een vastgestelde behoefte aan inbraakpreventie en een bezorgdheid over het bewaken en monitoren van de veiligheid op het bedrijventerrein Duwijck, vroeg vzw Duwijckpark aan de stad Lier of er een mogelijkheid bestond het stedelijk cameranetwerk uit te breiden op de site.

Na een aantal plaatsbezoeken, locatieonderzoek, en technische afwegingen en - ontwerpen keurde het schepencollege in het najaar van 2019 een voorstel tot samenwerking goed tussen de bedrijventerreinvereniging, de stad en de lokale politie van Lier voor de uitbreiding van het stedelijk cameranetwerk.

Er werden 4 camera’s geplaatst op strategische locaties, evenals een verbindingsmast op het dak van een bedrijf. De vzw Duwijckpark nam de aankoop- en installatiekost van de extra camera’s op zich. Het onderhoud van de camera’s is ten laste en op kosten van de stad Lier. Het globaal onderhoudscontract van de stad met de technologische dienstverlener werd hiervoor uitgebreid.

De lokale politie zorgt voor opslagcapaciteit en monitoring. De dagverslagen worden systematisch doorgenomen door de hoofdinspecteur, op locatie gefilterd en op basis van een opgegeven tijdsvork worden dan de camerabeelden geconsulteerd.

Het blijft evenwel aanbevolen om alles systematisch te melden. Een zo volledig mogelijke beschrijving met datum en tijdspanne kan in combinatie met ANPR-camera’s immers veel en snel zaken ophelderen. Rekening houdend met de wettelijke beperking van de maximale bewaartermijn van camerabeelden van 30 dagen, melden de ondernemers best tijdig een inbreuk of verdachte handeling.

Contactgegevens: 

Bert Serneels, stad Lier
bert.serneels@lier.be

Robin Baele, vzw Duwijckpark
robin@utb-botanicals.be

Bedrijventerrein POPIN Poperinge installeert camerabewaking

Bedrijventerrein POPIN Poperinge installeert camerabewaking

Bedrijventerrein Popin in Poperinge heeft sinds kort een zesde cameracluster in gebruik genomen. Daarmee staan alle toegangswegen van en naar de bedrijvenzone Sappenleen nu onder actieve camerabewaking, opgevolgd door de dispatching van de politiezone arro Ieper. Alle camera’s zijn voorzien van een actieve beveiliging, zodat pogingen om ze onklaar te maken onmiddellijk gesignaleerd worden.

Bron: 
http://www.popin.be/nl/blog/6e-cameracluster-is-actief
Contactgegevens: 

Jacques Colaert, voorzitter
0475 72 32 42

WhatsApp groep ter verhoging van sociale controle en veiligheid

WhatsApp groep ter verhoging van sociale controle en veiligheid

De leden van het bedrijvenpark Kortrijk – Noord kunnen nog steeds bij de WhatsApp groep aansluiten om de sociale controle en de veiligheid op het bedrijventerrein te versterken. Daardoor zijn de betrokken ondernemers vlugger op de hoogte van onregelmatigheden op het bedrijvenpark. De WhatsApp tool dient louter om sneller rond verdachte omstandigheden te communiceren. Voor dringende interventie en politiehulp moet de Politiezone Vlas gecontacteerd worden via het noodnummer 101.

Voor info en deelname kan contact opgenomen worden via elke@roelandt.biz

Contactgegevens: 

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Nederland. Deze buitenlandse aanpak kan inspirerend werken voor de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Naast een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) is er immers ook een KVO specifiek voor bedrijventerreinen (KVO-B). Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, er worden oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schone, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. 

Contactgegevens: 

Miriam van Etten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
miriam.vanetten@hetccv.nl
+316 10 44 56 47

 

SAAR Whatsapp groep actief op bedrijventerreinen Centrum-Zuid en Europark - Houthalen-Helchteren

SAAR Whatsapp groep actief op bedrijventerreinen Centrum-Zuid en Europark - Houthalen-Helchteren

SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren. De gemeente Houthalen-Helchteren heeft momenteel enkele buurtwhatsappgroepen actief waarbij burgers met elkaar in verbinding staan en elkaar op de hoogte brengen wanneer ze een verdachte situatie gemeld hebben aan de bevoegde veiligheidsinstanties (politie- en brandweerzone). Op de industriezones Centrum-Zuid en Europark is reeds enkele jaren een parkmanagement actief die de samenwerking tussen bedrijven en overheid stimuleert. Vanaf vandaag zullen ook de bedrijven die gevestigd zijn op Centrum-Zuid en Europark kunnen instappen in een eigen SAAR-whatsapp groep.

Het doel van de Whatsapp groep is om informatie uit te wisselen tussen bedrijven en politie omtrent verdachte omstandigheden die verband houden met de veiligheid op de industriezone. De Whatsapp groep wordt beheerd door de parkmanager die wordt ondersteund door de raad van bestuur van VZW Parkmanagement Houthalen-Helchteren.

De voorzitter, Marnik Hermans (Algemene Elektriciteitswerken Hermans), reageert positief op de in werking treding van de communicatiegroep. Het aantal inbraken op Centrum-Zuid is relatief beperkt, maar elke inbraak is er één teveel. Het oprichten van een communicatieplatform waarbij er een zekere laagdrempeligheid is met een snelle en effectieve vorm van informatie overbrengen, kan de veiligheid en waakzaamheid alleen maar verhogen.

Contactgegevens: 

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen komt de laatste jaren steeds vaker terug in allerlei projecten. Een holistische kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en duurzaam energiegebruik (met energieplan op bedrijfssite niveau) is hier intrinsiek mee verbonden. Een duurzaam bedrijventerrein kan als volgt worden gedefinieerd:
“Een terrein waar, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van:
• Het (bedrijfs)economisch resultaat;
• De vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik”.
Belangrijk hierbij zijn de verschillende invalshoeken: zowel de overheid als de bedrijven hebben voordeel bij Duurzaam Bedrijventerrein Management (DBTM) en dit zowel op het (bedrijfs)economisch als op het ecologisch en sociaal vlak. Maar ook de synergie met de omgeving is een belangrijke succesfactor. Een goed beheerd en onderhouden bedrijventerrein trekt nieuwe ondernemers aan en geeft de reeds gevestigde bedrijven de juiste redenen om te blijven. Dit alles draagt bij tot de uitstraling van een bepaalde regio. Daarnaast voorkomt een actief en duurzaam beheer het verval van een bedrijventerrein, wat in dit geval zou leiden tot een dure revitalisatie.
De bedrijven doen op hun beurt hun voordeel door (i) de kosten van niet-kernactiviteiten te delen (en dus te verminderen), door (ii) een bedrijfsvriendelijke relatie op te bouwen met gemeente en terreinbeheerder, en (iii) een aangename werkomgeving te creëren die dan weer leidt tot tevreden werknemers en die tegelijkertijd potentiële werknemers aantrekt, enz...
In deze handleiding worden de voordelen van clusteropportuniteiten bij het ontwikkelen van nieuwe of herinrichten van bestaande bedrijventerreinen in de kijker gezet en willen we ondernemers aanzetten tot het investeren in duurzame bedrijventerreinen, specifiek deze met een industrieel of logistiek karakter. Domeinen die aan bod komen zijn: gebiedsmanagement, welzijn en welvaart, duurzame bronnen, mobiliteit en ecologie.

Contactgegevens: 

POM Oost-Vlaanderen
btm@pomov.be

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

In het voorjaar van 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging bedrijventerreinen. Tot 31 mei konden zowel bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen als lokale besturen projectvoorstellen indienen. De oproep was opgesplitst in 3 luiken: integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen. Voor de oproep was een budget van 1.200.000 euro vastgelegd voor subsidiëring van externe prestaties allerhande. Het Agentschap ontving 53 projectvoorstellen. Bij de beoordeling werd vooral rekening gehouden met de hoogdringendheid van de problematiek, de integrale benadering en de gedragenheid,  efficiëntie en duurzaamheid van het projectvoorstel. Er werden 32 projecten geselecteerd.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement goed van start

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement goed van start

Op 21 februari 2017 organiseerden het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de 5 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen het lanceringsevenement van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement en de projectoproep beveiliging. Deze infosessie was gericht naar bedrijventerreinverenigingen, beheerders en ontwikkelaars van bedrijventerreinen, lokale besturen en andere belanghebbenden. Het event vond plaats in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Leuven, en bestond uit 2 inhoudelijke luiken:

  • een interactieve presentatie van de website www.btmvlaanderen.be, aan de hand van dynamische dubbelinterviews van een provinciale 'single point of contact' (SPOC) met een BTM-stakeholder uit zijn / haar provincie
  • voorstelling van de projectoproep ‘Beveiliging bedrijventerreinen’ door het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren (klik op deze link voor meer informatie)

Voorafgaand en afsluitend werd een netwerkmoment ingelast voor de circa 100 aanwezigen. De reacties na afloop waren positief, niet in het minst dankzij de originele presentatieformule. Ook de relevantie van een Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement geschraagd door de POMs werd erkend.

Vanuit het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement zal er jaarlijks een Vlaamsbreed ontmoetingsmoment georganiseerd worden.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34