beveiliging

Bedrijventerrein POPIN Poperinge installeert camerabewaking

Bedrijventerrein POPIN Poperinge installeert camerabewaking

Bedrijventerrein Popin in Poperinge heeft sinds kort een zesde cameracluster in gebruik genomen. Daarmee staan alle toegangswegen van en naar de bedrijvenzone Sappenleen nu onder actieve camerabewaking, opgevolgd door de dispatching van de politiezone arro Ieper. Alle camera’s zijn voorzien van een actieve beveiliging, zodat pogingen om ze onklaar te maken onmiddellijk gesignaleerd worden.

Bron: 
http://www.popin.be/nl/blog/6e-cameracluster-is-actief
Contactgegevens: 

Jacques Colaert, voorzitter
0475 72 32 42

WhatsApp groep ter verhoging van sociale controle en veiligheid

WhatsApp groep ter verhoging van sociale controle en veiligheid

De leden van het bedrijvenpark Kortrijk – Noord kunnen nog steeds bij de WhatsApp groep aansluiten om de sociale controle en de veiligheid op het bedrijventerrein te versterken. Daardoor zijn de betrokken ondernemers vlugger op de hoogte van onregelmatigheden op het bedrijvenpark. De WhatsApp tool dient louter om sneller rond verdachte omstandigheden te communiceren. Voor dringende interventie en politiehulp moet de Politiezone Vlas gecontacteerd worden via het noodnummer 101.

Voor info en deelname kan contact opgenomen worden via elke@roelandt.biz

Contactgegevens: 

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Nederland. Deze buitenlandse aanpak kan inspirerend werken voor de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Naast een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) is er immers ook een KVO specifiek voor bedrijventerreinen (KVO-B). Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, er worden oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schone, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. 

Contactgegevens: 

Miriam van Etten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
miriam.vanetten@hetccv.nl
+316 10 44 56 47

 

SAAR Whatsapp groep actief op bedrijventerreinen Centrum-Zuid en Europark - Houthalen-Helchteren

SAAR Whatsapp groep actief op bedrijventerreinen Centrum-Zuid en Europark - Houthalen-Helchteren

SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren. De gemeente Houthalen-Helchteren heeft momenteel enkele buurtwhatsappgroepen actief waarbij burgers met elkaar in verbinding staan en elkaar op de hoogte brengen wanneer ze een verdachte situatie gemeld hebben aan de bevoegde veiligheidsinstanties (politie- en brandweerzone). Op de industriezones Centrum-Zuid en Europark is reeds enkele jaren een parkmanagement actief die de samenwerking tussen bedrijven en overheid stimuleert. Vanaf vandaag zullen ook de bedrijven die gevestigd zijn op Centrum-Zuid en Europark kunnen instappen in een eigen SAAR-whatsapp groep.

Het doel van de Whatsapp groep is om informatie uit te wisselen tussen bedrijven en politie omtrent verdachte omstandigheden die verband houden met de veiligheid op de industriezone. De Whatsapp groep wordt beheerd door de parkmanager die wordt ondersteund door de raad van bestuur van VZW Parkmanagement Houthalen-Helchteren.

De voorzitter, Marnik Hermans (Algemene Elektriciteitswerken Hermans), reageert positief op de in werking treding van de communicatiegroep. Het aantal inbraken op Centrum-Zuid is relatief beperkt, maar elke inbraak is er één teveel. Het oprichten van een communicatieplatform waarbij er een zekere laagdrempeligheid is met een snelle en effectieve vorm van informatie overbrengen, kan de veiligheid en waakzaamheid alleen maar verhogen.

Contactgegevens: 

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen komt de laatste jaren steeds vaker terug in allerlei projecten. Een holistische kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en duurzaam energiegebruik (met energieplan op bedrijfssite niveau) is hier intrinsiek mee verbonden. Een duurzaam bedrijventerrein kan als volgt worden gedefinieerd:
“Een terrein waar, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van:
• Het (bedrijfs)economisch resultaat;
• De vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik”.
Belangrijk hierbij zijn de verschillende invalshoeken: zowel de overheid als de bedrijven hebben voordeel bij Duurzaam Bedrijventerrein Management (DBTM) en dit zowel op het (bedrijfs)economisch als op het ecologisch en sociaal vlak. Maar ook de synergie met de omgeving is een belangrijke succesfactor. Een goed beheerd en onderhouden bedrijventerrein trekt nieuwe ondernemers aan en geeft de reeds gevestigde bedrijven de juiste redenen om te blijven. Dit alles draagt bij tot de uitstraling van een bepaalde regio. Daarnaast voorkomt een actief en duurzaam beheer het verval van een bedrijventerrein, wat in dit geval zou leiden tot een dure revitalisatie.
De bedrijven doen op hun beurt hun voordeel door (i) de kosten van niet-kernactiviteiten te delen (en dus te verminderen), door (ii) een bedrijfsvriendelijke relatie op te bouwen met gemeente en terreinbeheerder, en (iii) een aangename werkomgeving te creëren die dan weer leidt tot tevreden werknemers en die tegelijkertijd potentiële werknemers aantrekt, enz...
In deze handleiding worden de voordelen van clusteropportuniteiten bij het ontwikkelen van nieuwe of herinrichten van bestaande bedrijventerreinen in de kijker gezet en willen we ondernemers aanzetten tot het investeren in duurzame bedrijventerreinen, specifiek deze met een industrieel of logistiek karakter. Domeinen die aan bod komen zijn: gebiedsmanagement, welzijn en welvaart, duurzame bronnen, mobiliteit en ecologie.

Contactgegevens: 

POM Oost-Vlaanderen
btm@pomov.be

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

In het voorjaar van 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging bedrijventerreinen. Tot 31 mei konden zowel bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen als lokale besturen projectvoorstellen indienen. De oproep was opgesplitst in 3 luiken: integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen. Voor de oproep was een budget van 1.200.000 euro vastgelegd voor subsidiëring van externe prestaties allerhande. Het Agentschap ontving 53 projectvoorstellen. Bij de beoordeling werd vooral rekening gehouden met de hoogdringendheid van de problematiek, de integrale benadering en de gedragenheid,  efficiëntie en duurzaamheid van het projectvoorstel. Er werden 32 projecten geselecteerd.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement goed van start

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement goed van start

Op 21 februari 2017 organiseerden het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de 5 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen het lanceringsevenement van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement en de projectoproep beveiliging. Deze infosessie was gericht naar bedrijventerreinverenigingen, beheerders en ontwikkelaars van bedrijventerreinen, lokale besturen en andere belanghebbenden. Het event vond plaats in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Leuven, en bestond uit 2 inhoudelijke luiken:

  • een interactieve presentatie van de website www.btmvlaanderen.be, aan de hand van dynamische dubbelinterviews van een provinciale 'single point of contact' (SPOC) met een BTM-stakeholder uit zijn / haar provincie
  • voorstelling van de projectoproep ‘Beveiliging bedrijventerreinen’ door het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren (klik op deze link voor meer informatie)

Voorafgaand en afsluitend werd een netwerkmoment ingelast voor de circa 100 aanwezigen. De reacties na afloop waren positief, niet in het minst dankzij de originele presentatieformule. Ook de relevantie van een Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement geschraagd door de POMs werd erkend.

Vanuit het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement zal er jaarlijks een Vlaamsbreed ontmoetingsmoment georganiseerd worden.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34
 

Camerabewaking op initiatief van Platform Grensland Menen-Wervik vzw

Camerabewaking op initiatief van Platform Grensland Menen-Wervik vzw

Camerabewaking Platform Grensland Menen-Wervik vzw

In het najaar van 2016 werden op het industrieterrein Grensland (op de grens van Menen en Wervik) vier bewakingscamera's geplaatst. Het terrein werd in het verleden vaak geplaagd door criminaliteit en vooral door inbraken. De leden-ondernemers van de bedrijventerreinvereniging op het terrein, de vzw Platform Grensland Menen-Wervik, vinden veiligheid dan ook een zeer belangrijk item. De vereniging nam het heft in eigen handen en zette een samenwerking op met de stadsbesturen van Wervik en Menen en de lokale politiezone.“De plaatsing van de camera’s mist zijn effect en doelstelling niet,” laat Herman Wenes, gedelegeerd bestuurder van de vereniging, weten. “Verschillende zaken konden al worden vastgesteld door de bevoegde instanties, mét pakresultaat." De investering in de camera's bedraagt 100.000 euro en werd evenwaardig gefinancierd door de leden van de vereniging, via een subsidie van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de besturen van Menen en Wervik.

Vijf grote leden-bedrijven betaalden elk een vast bedrag van 1000 euro. De overige leden betaalden een bijdrage evenredig aan de oppervlakte van hun bedrijfskavel, met een vooropgesteld minimum en maximum. Op die manier investeerden de leden zelf in één van de vier camera's. "We konden niet wachten op een bijdrage van bedrijven die geen lid zijn van de vereniging en slaagden en er in het financieel plaatje met de leden rond te krijgen," licht Wenes nog toe.

Contactgegevens: 

Herman Wenes, Platform Grensland Menen-Wervik
info@grensland-menen-wervik.be

Lancering kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en projectoproep beveiliging

21

Lancering kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en projectoproep beveiliging

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen nodigen u vriendelijk uit op de infosessie over het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en de projectoproep beveiliging. Deze infosessie is gericht naar bedrijventerreinverenigingen, beheerders en ontwikkelaars van bedrijventerreinen, lokale besturen en andere belanghebbenden. De infosessie vindt plaats in het Vlaams Administratief Centrum te Leuven. Programma en praktische richtlijnen vindt u in bijlage.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Sleutelsysteem in bedrijvenpark Malle

Sleutelsysteem in bedrijvenpark Malle

Voor de brandweer is het belangrijk om in geval van brand(alarm) snel en veilig op de juiste plaats terecht te komen. In sommige gevallen kan de brandweer zich geen snelle toegang tot het terrein of gebouw verschaffen zonder poorten, hekwerk of deuren te forceren. Hierdoor is er vaak meer brandschade en zijn er bijkomende herstellingskosten voor het bedrijf. Daarom werkte vzw Bedrijvenpark Malle in samenwerking met de gemeente en de brandweer een veilig en werkbaar sleutelsysteem uit.

Concreet komt het erop neer dat bedrijven een sleutelkoker kunnen aankopen. Deze sleutelkoker wordt gemonteerd aan een toegangspoort of de centrale ingang van het bedrijf en kan geleverd worden in een inbouwsysteem (twee keuzes) of opbouwsysteem. In geval van brand(alarm) komt de brandweer ter plaatse en opent de koker met een gecertificeerde master key, die wordt bewaard in een sleutelkluis in de commandowagen. De brandweer kan hierdoor snel en zonder enige braak op het terrein.

Het is een veilig systeem dat reeds toegepast wordt op verschillende bedrijventerreinen. De sleutelkokers worden stevig verankerd en beschikken over een veiligheidscilinder van de hoogste kwaliteit. Dieven kunnen er met andere woorden niet zomaar bij. De sleutelkluizen bij de brandweer kunnen enkel geopend worden door bevoegde personen waarbij er steeds kan nagegaan wordenwanneer en door wie precies de kluis werd geopend.

De sleutelkoker kan door het bedrijf zelf geplaatst worden. Indien dit niet mogelijk is, kan de bedrijventerreinvereniging doorverwijzen naar gespecialiseerde firma's. Een sleutelkoker kost eenmalig 250 euro per stuk (excl. BTW), vermeerderd met een eventuele plaatsingskost. Tip: meld de installatie van de koker ook aan uw verzekeringsagent. In sommige gevallen zal de premie verlagen met een jaarlijkse besparing tot gevolg!

 

Contactgegevens: 

Fons Van den Bergh, vzw Bedrijvenpark Malle
manager@bedrijvenparkmalle.be