Circulariteit op bedrijventerreinen

Circulariteit op bedrijventerreinen

Op 2 december 2021 organiseerde het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement een webinar rond het thema 'Circulariteit op bedrijventerreinen'. Deze boeiende sprekers deelden hun expertise met ons:

·Thomas Vandenhaute (Sirris) schetste de uitdaging en aanpak van circulaire economie in Vlaanderen. Het doel is materialen langer en nuttiger gebruiken. Thomas legde het concept helder uit aan de hand van 4 principes: 1. recycleren is niet dé oplossing, 2. de waarde zit bij de gebruiker, 3. samenwerken is het nieuwe normaal, 4. grenzen zitten in je hoofd. De vele voorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

·Astrid De Man (OVAM) ging dieper in op één aspect van circulaire economie, namelijk bedrijfsafval. De uitdaging hierbij is zoveel mogelijk afval te sorteren aan de bron. De ervaring leert dat ophaalrondes op bedrijventerreinen heel goed werken, zelfs beter dan een inzamelpunt.  Om bedrijven verder te motiveren hun afval correct te sorteren en zo weinig mogelijk restafval aan te bieden, besliste de Vlaamse Regering om het bedrijfsrestafval duurder en de controles strenger te maken vanaf januari 2022.

·Philippe Tavernier (3PT Consult) illustreerde de aanpak op het industriepark Grensland Menen-Wervik en de bedrijventerreinen Klingstraat en Hoogweg in Wervik.  Met het project 'Grensland Circulair' nemen bedrijven de handschoen op en werken ze samen aan een beter materialenbeheer, afvalpreventie en optimalisatie van de selectieve inzameling van afvalfracties met focus op upcycling en circulariteit van materialen.

·Liesbeth Remue (Agentschap Innoveren & Ondernemen) zoomde tot slot in op het relanceplan Vlaamse Veerkracht en de accenten die Vlaanderen wil leggen op vlak van klimaat, duurzaamheid en innovatie. VLAIO wil de omslag naar een circulaire economie verder ondersteunen, en werkt aan een voorstel voor subsidie-oproepen in 2022. Hou onze nieuwsbrief en de website van VLAIO in de gaten, of schrijf je in op de nieuwsbrief van Vlaanderen Circulair voor alle informatie over circulaire economie in Vlaanderen.

Circulaire economie is een boeiend verhaal waarbij samenwerking de sleutel tot succes is. Onder de 85 deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen, lokale, regionale en Vlaamse besturen, werkgeversorganisaties, studiebureaus en ook ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen. Doorheen de presentaties en de vragenronde kwam de ‘nood aan samenwerking’ goed uit de verf en werd duidelijk dat er verschillende praktijkervaringen zijn die andere bedrijventerreinen kunnen inspireren. Kortom, het thema circulariteit op bedrijventerreinen is duidelijk actueel bij de doelgroepen van het Kennisnetwerk BTM!

Wilt u weten hoe u circulaire economie positief kan inzetten op uw bedrijventerrein? Bekijk alvast de presentaties van de verschillende sprekers en de opname van het webinar. Alle vragen werden live beantwoord, maar we voegen graag nog de verwijzing naar Brusselse initiatieven toe:

Video: 

Nieuwe collectieve kga-ophaalronde West-Vlaanderen eind mei 2021

Nieuwe collectieve kga-ophaalronde West-Vlaanderen eind mei 2021

POM West-Vlaanderen organiseert eind mei 2021 opnieuw een collectieve ophaalronde voor klein gevaarlijk afval (kga) voor West-Vlaamse bedrijven, in samenwerking met Vanheede Environmental Services. Bedrijven kunnen op die manier hun klein gevaarlijk afval op een correcte manier laten ophalen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler levert ook de nodige attesten af waardoor bedrijven meteen voldoen aan de VLAREMA-voorschriften voor het verplicht scheiden van afvalfracties.

Aarzel niet en vul het ophaalformulier in vóór woensdag 19 mei 2021. Een nuttig handboek, gedetailleerde informatie en het inschrijvingsformulier vind je op www.pomwvl.be/kga. De ophaalronde zelf is voorzien van dinsdag 25 mei tot vrijdag 4 juni 2021.

Contactgegevens: 

Guido De Roo
guido.deroo@pomwvl.be

Port of Antwerp zoekt met bedrijven oplossing industriële reststromen

25

Port of Antwerp zoekt met bedrijven oplossing industriële reststromen

Port of Antwerp en het Symbioseteam van de Vlaamse overheid organiseren op 25 februari een digitale workshop. Ze willen daarbij verschillende industriële spelers in de Antwerpse haven samenbrengen rond het verwerken van reststromen.

Port of Antwerp en het Symbioseteam willen samen met de industriële stakeholders op het terrein de eerste stappen zetten naar hoogwaardige toepassingen voor industriële reststromen, waaronder chemische stoffen, biomassa, afvalwater, slib, en verpakkingsmateriaal. Op 25 februari 2021 organiseren ze daarom een digitale matchmaking workshop, waarbij bedrijven in groepen werken aan concrete business cases rond enkele specifieke onderwerpen zoals nevenstromen en secundaire grondstoffen.

Het online symbioseplatform onderzoekt hoe een hoogwaardige materiaalstroom van het ene bedrijf kan worden ingezet als grondstof in een ander bedrijf. Bedrijven kunnen samen met andere bedrijven zoeken naar symbiosemogelijkheden. Dat kan ook gaan om het gebruik van recyclaten, ter vervanging van primaire grondstoffen. Wat er op de agenda komt, wordt bepaald door middel van een enquête bij de geïnteresseerde bedrijven. Die loopt nog tot vrijdag 22 januari.

WEBINAR: Duurzaam afval- en materialenbeleid voor innovatieve ondernemingen: praktische tips en hulp

26

WEBINAR: Duurzaam afval- en materialenbeleid voor innovatieve ondernemingen: praktische tips en hulp

Als we onze economie willen herdenken is het tijd om over te schakelen van maken-kopen-dumpen naar een nieuw model dat rekening houdt met de eindigheid van onze grondstoffen en de gezondheid van onze planeet. Dit verhaal gaat verder dan sorteren en recycleren. We moeten producten zo ontwerpen dat ze continu hergebruikt kunnen worden en tegelijkertijd het begrip “eigendom” herdenken.

De potentiële economische, maatschappelijke en ecologische voordelen van een doordacht en geslaagd circulair businessmodel zijn de investeringen meer dan waard. Maar om die investeringen mogelijk te maken, is er een ondersteunend kader, kennis en kunde nodig. Met de Cirkeltips wil OVAM hiervoor een gunstig klimaat helpen creëren.

Voor wie?

Dit webinar is er voor bewuste werknemers, milieuprofessionals en bedrijfsleiders. Het is gratis en als je inschrijft, krijg je - ook al kijk je niet live - een mailtje met slides en opname toegestuurd.
Innovatieve ondernemers kunnen bij OVAM (een Vlaamse overheidsdienst) terecht voor vragen over duurzaam afval- en materialenbeheer én goede raad voor uw innovatieve projecten die hiermee te maken hebben.

Klik HIER voor inschrijvingen.

Contactgegevens: 

Organisator: Agentschap Innoveren & Ondernemen i.s.m. OVAM

Ravenshout Beringen recycleert, de natuur profiteert!

7

Ravenshout Beringen recycleert, de natuur profiteert!

Op donderdag 7 september 2017 organiseert de Ondernemersclub Beringen samen met Quares Parkmanagement en Out of Use een grootschalige inzamelactie van oud ICT-materiaal. Oude gsm's, smartphones, laptops, printers,.... alles is welkom. Met de opbrengst van deze "grondstoffen" zullen er bomen aangekocht worden bij Natuurpunt die in november zullen aangeplant worden in Maasmechelen. 1 smartphone = 1 boom. Omliggende bedrijven kunnen hun afval deponeren aan het meeting point (windmolens aan Borealis, Industrieweg 148) op het industrieterrein Ravenshout (Beringen).

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik zamelt 2,1 ton oude elektrische materialen in

Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik zamelt 2,1 ton oude elektrische materialen in

Recyclage actie Bedrijventerrein Jagersborg Maaseik

De vzw OJM organiseerde samen met de parkmanager een inzamelactie van oude elektrische materialen. In totaal werd hier 2,1 ton materiaal opgehaald, wat goed is voor een CO2-besparing van 3 ton. Acties als deze maken bedrijven bewust van de grondstoffen die verborgen zitten in hun elektronisch afval. Door samen te werken met een goede partner, die zorgt voor de ontleding van deze toestellen zodat het afval opnieuw waarde krijgt, versterken we de circulaire transitie.

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Parkmanagement Houthalen-Helchteren: afval verwerken tot grondstof zorgt voor 54 ton minder CO2-uitstoot!

Parkmanagement Houthalen-Helchteren: afval verwerken tot grondstof zorgt voor 54 ton minder CO2-uitstoot!

Parkmanagement Centrum-Zuid had in 2016 193 ton afval. Samen met onze partner voor afvalophaling is ervoor gezorgd dat diverse afvalstromen werden gescheiden én gescheiden werden ingezameld zoals folie, papier en karton, bouw- en sloopafval, B-hout en PMD.

Ten opzichte van het restafval werden volgende milieubesparingen gerealiseerd:

44% afvalscheiding
25% behoud van grondstoffen
54 ton vermeden CO2

Oprecht trots op onze bedrijven die hieraan meewerken!

http://www.vzwcentrumzuid.be/

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Bedrijven kunnen heel wat winst boeken als ze efficiënt met materialen omgaan. Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, kan een grondstof of energiebron zijn voor het andere. Via het proefproject ‘ecoclusters’ van OVAM werd nagegaan of deze bedrijven elkaar echt vonden.

Een ecocluster is een groep van naburige bedrijven die samenwerken. Dit kan op allerlei manieren: afval collectief inzamelen en laten ophalen, nagaan hoe grondstoffen efficiënt kunnen ingezet worden, reststromen uitwisselen,…

OVAM testte het systeem van ecoclusters in Olen. Zeven bedrijven namen deel aan het project. Elk bedrijf maakte eerst een materialenscan. Via deze scan kregen bedrijven zicht op de efficiëntie waarmee ze materialen inzetten en wat dat opbrengt. Vervolgens werd er gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de bedrijven.

Uit het Olens proefproject kwamen alvast een aantal waardevolle projecten voort. Zo gaan enkele houtverwerkende bedrijven hun afvalhout verzamelen en leveren aan een ander bedrijf. Dit bedrijf gaat de houtresten gebruiken om elektriciteit op te wekken en de gebouwen te verwarmen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Een ander voorstel dat gerealiseerd werd, is de organisatie van een inzamelronde voor KGA bij de bedrijven.

Contactgegevens: 

Meg Scheppers, OVAM
meg.scheppers@ovam.be
015 28 45 51

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Studie NOLIMIT: kansen voor industriële symbiose op bedrijventerrein Nolimpark

Studie NOLIMIT: kansen voor industriële symbiose op bedrijventerrein Nolimpark

NOLIMIT staat voor “Noord-Limburgse Industriële Transacties”. Het is een studie (2016) in opdracht van POM Limburg die naar nieuwe samenwerkingen tussen de bedrijven op en rond het Nolimpark (Overpelt) zocht.

In de studie werden de kansen onderzocht voor industriële symbiose op vlak van materiaalstromen, capaciteitsoverschotten en warmteuitwisseling. Directe uitwisseling van restwarmte en materiaalstromen biedt mooie economische en ecologische kansen op een lokaal niveau. Spijtig genoeg blijven veel van deze kansen onbenut. Veel bedrijven hebben een beperkt zicht op de waardeketen waarvan ze deel uitmaken omdat hun aandacht voornamelijk uit gaat naar klanten en leveranciers.

De daaropvolgende schakels in de keten zijn minder bekend. Over wat er zich afspeelt binnen andere bedrijven in de regio, of zelfs hetzelfde bedrijventerrein, tast men in het duister. De verantwoordelijkheid, tijd en middelen voor een gedegen studie over de industriële activiteiten die plaatsvinden in de omgeving en welke kansen tot samenwerking daarin bestaan, zijn helemaal niet aan de orde in een normale bedrijfsvoering, noch binnen een ondernemersclub. Bovendien is het bij aanvang van zo’n studie alleen maar duidelijk wie de kosten zal dragen maar niet wie er uiteindelijk de vruchten van zal plukken. POM Limburg wilde met NOLIMIT deze patstelling doorbreken.

De NOLIMIT studie bracht de overschotten en interesses van materialen, energie en capaciteit bij deelnemende bedrijven in kaart. Volgende mogelijkheden kwamen tijdens het onderzoek naar boven:

  • valorisatiemogelijkheden van grote hoeveelheden houtachtige reststromen
  • inzet van restwarmte, al dan niet in combinatie met warmte uit biomassa
  • samenwerken in de voorbehandeling van metalen voor oppervlaktebewerkingen
  • valorisatiemogelijkheden voor thermohardende polymeren
  • brede kansen voor het gehele bedrijventerrein zoals het bundelen van transportactiviteiten en LNG

Omdat de inhoud van dit onderzoek nog onontgonnen terrein is en door de aanwezigheid van grote aantallen bedrijven en bedrijvenclusters, zijn er naast bovenstaande kansen nog tal van andere mogelijkheden die in samenwerkingsverbanden aan bod kunnen komen. De Industriegroep Overpelt zal daarom bepaalde kansen verder uitwerken om te komen tot concrete samenwerkingsvormen.

De studie NOLIMIT werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Intercommunale Nolimpark en de Industriegroep Overpelt. De volledige studie kan u onderaan downloaden.