Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Nederland. Deze buitenlandse aanpak kan inspirerend werken voor de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Naast een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) is er immers ook een KVO specifiek voor bedrijventerreinen (KVO-B). Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, er worden oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schone, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. 

Contactgegevens: 

Miriam van Etten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
miriam.vanetten@hetccv.nl
+316 10 44 56 47

 

Sleutelsysteem in bedrijvenpark Malle

Sleutelsysteem in bedrijvenpark Malle

Voor de brandweer is het belangrijk om in geval van brand(alarm) snel en veilig op de juiste plaats terecht te komen. In sommige gevallen kan de brandweer zich geen snelle toegang tot het terrein of gebouw verschaffen zonder poorten, hekwerk of deuren te forceren. Hierdoor is er vaak meer brandschade en zijn er bijkomende herstellingskosten voor het bedrijf. Daarom werkte vzw Bedrijvenpark Malle in samenwerking met de gemeente en de brandweer een veilig en werkbaar sleutelsysteem uit.

Concreet komt het erop neer dat bedrijven een sleutelkoker kunnen aankopen. Deze sleutelkoker wordt gemonteerd aan een toegangspoort of de centrale ingang van het bedrijf en kan geleverd worden in een inbouwsysteem (twee keuzes) of opbouwsysteem. In geval van brand(alarm) komt de brandweer ter plaatse en opent de koker met een gecertificeerde master key, die wordt bewaard in een sleutelkluis in de commandowagen. De brandweer kan hierdoor snel en zonder enige braak op het terrein.

Het is een veilig systeem dat reeds toegepast wordt op verschillende bedrijventerreinen. De sleutelkokers worden stevig verankerd en beschikken over een veiligheidscilinder van de hoogste kwaliteit. Dieven kunnen er met andere woorden niet zomaar bij. De sleutelkluizen bij de brandweer kunnen enkel geopend worden door bevoegde personen waarbij er steeds kan nagegaan wordenwanneer en door wie precies de kluis werd geopend.

De sleutelkoker kan door het bedrijf zelf geplaatst worden. Indien dit niet mogelijk is, kan de bedrijventerreinvereniging doorverwijzen naar gespecialiseerde firma's. Een sleutelkoker kost eenmalig 250 euro per stuk (excl. BTW), vermeerderd met een eventuele plaatsingskost. Tip: meld de installatie van de koker ook aan uw verzekeringsagent. In sommige gevallen zal de premie verlagen met een jaarlijkse besparing tot gevolg!

 

Contactgegevens: 

Fons Van den Bergh, vzw Bedrijvenpark Malle
manager@bedrijvenparkmalle.be

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

In 2010 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een oproep voor projecten rond bedrijventerreinmanagement (BTM). Er werden 29 projecten goedgekeurd, waarvan negen in de provincie West-Vlaanderen. Het project EHBTM (Eerste Hulp bij BedrijvenTerreinManagement) speelde hierbij, als koepelproject voor de provincie, een coördinerende en ondersteunende rol voor alle West-Vlaamse projecten. Het project werd uitgevoerd door de afdeling Duurzame Economie van de POM West-Vlaanderen in overleg met de intercommunales Leiedal en WVI, de West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen en de betrokken gemeenten.

De projectbrochure schetst een summier beeld van vernieuwende initiatieven en realisaties binnen het project en besteedt aandacht aan knelpunten en succesfactoren voor bedrijventerreinmanagement.

 

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31