Staat van de Waaslandhaven

21

Staat van de Waaslandhaven

MLSO verwelkomt u graag op hun halfjaarlijkse Staat van de Waaslandhaven op donderdag 21 november 2019. ‘Samenwerking’ is het centrale thema, dat aangevuld wordt met enkele andere actuele thema’s voor de Waaslandhaven.

Een blik op het programma:

 • 13.30 u. Ontvangst
 • 14.00 u. Verwelkoming door de heer Boudewijn Vlegels, voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever
 • 14.05 u. Gescheiden afvalophaling in de haven - mevrouw Greet Hofman (Fostplus), en mevrouw Ingrid Bouchez (Valipac) geven een stand van zaken en formuleren een aantal mogelijkheden op basis van de concrete resultaten uit de bevraging.
 • 14.30 u. Catalisti: hoe samenwerkingen faciliteren - de heer Johan De Houwer (Catalisti) laat u kennis maken met de werking van Catalisti en licht toe hoe deze organisatie samenwerkingen faciliteert.
 • 14.55 u. pauze
 • 15.10 u. Co.innovatie – Prof. Dr. Christa Sys vertrekt vanuit de definitie van co.innovatie, en licht enkele algemene trends toe om te eindigen bij de triple-helix werking.
 • 15.35 u. Haven: futurisme & samenwerking – De heer Tom Vermeiren (RebelGroup) kijkt naar de haven van de toekomst en hoe samenwerkingen hierin een rol spelen.
 • 16.05 u. Case Group Op De Beeck - Indaver: project ammonium als grondstof voor rookgasreiniger – De heer Ben Leroy (Group Op De Beeck) en de heer Wim Ooms (Indaver) lichten de verschillende aspecten van hun samenwerking toe.
 • 16.30 u. Forum Waaslandhaven (de minuut)
 • 16.50 u. Netwerkreceptie
 • 18.00 u. Einde

Inschrijven kan tot en met 15 november 2019 via deze link: https://mlso.events.idloom.com/staatvandewaaslandhaven2019

Deelname is gratis.

Locatie: stadion Waasland-Beveren, Stadionplein 1, 9120 Beveren

 

Contactgegevens: 

Maatschappij Linkerscheldeoever
Sint Paulusplein 27
9120 Kallo
03 766 41 89
www.mlso.be

Vzw OJM ruimt samen zwerfvuil op het industrieterrein Jagersborg

Vzw OJM ruimt samen zwerfvuil op het industrieterrein Jagersborg

Op donderdag 13 september 2018 werd voor het eerst de opruimactie ‘zwerfvuil’ georganiseerd op het bedrijventerrein Jagersborg Maaseik. De vzw OJM en Quares namen samen het initiatief om met een aantal firma’s de omgeving op te kuisen en dit met de hulp van Mooimakers. Deze eerste editie van ‘Zwerfvuilactie’ werd uitgevoerd onder een stralende zon en er namen een 50-tal mensen deel aan de actie.

Hoogwaardige valorisatie van afval en nevenstromen loont!

Hoogwaardige valorisatie van afval en nevenstromen loont!

Smart Symbiose is een matchmaking platform om industriële afval- en nevenstromen een hoogwaardigere toepassing te geven, volgens het principe van Lansink. Dit wordt bereikt via actieve workshops, bedrijfsbezoeken en een interactieve databank. Smart Symbiose gaat actief op zoek naar het maken van matches tussen producerende bedrijven en volgen de status op om mogelijke barrières te begeleiden. 

Bent u op zoek naar een afvalstroom die in uw productieproces kan passen of hebt u een afvalstroom waarvan u van mening bent dat hij nuttiger kan toegepast worden dan dit vandaag gebeurt, neem dan contact op via bijgevoegde link. Smart Symbiose bekijkt alvast gratis haar databank naar mogelijke oplossingen.

Contactgegevens: 

Johan Gemoets, Vito
johan.symbiose@outlook.com
0477 41 21 09

Andy Vancauwenberghe, Avemco
andy.symbiose@outlook.com
0473 93 79 90

Meg Scheppers, OVAM
meg.scheppers@ovam.be
015 28 45 51
 

Inspiratiesessie duurzaam ondernemen

19

Inspiratiesessie duurzaam ondernemen

Hoe kan ik als ondernemer besparen op energie en afval in mijn bedrijf?

Het ondernemersplatform Deinze Industrie organiseert in samenwerking met stad Deinze en VOKA Oost-Vlaanderen op donderdag 19 oktober 2017 een praktische ondernemersavond rond duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen.
Het doel is om aan de hand van reële praktische voorbeelden, milieuvriendelijke en haalbare besparingen voor te leggen voor diverse energietoepassingen.  Thema’s zoals lichtverbruik, perslucht, sluimerverbruik en afvalbeheer komen aan bod.
Wenst u als ondernemer economisch voordeel te halen uit uw afval en energie?  Schrijf u dan in, voor 9 oktober 2017 via www.deinze.be/ondernemers-energie  of info@deinzeindustrie.be.

Deze avond gaat door in dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2 in 9800 Deinze en is gratis. Onthaal vanaf 18.30u met broodjes, inspiratiesessie van 19u tot 20.30u. Na de inspiratiesessie kan u vragen stellen en napraten met collega ondernemers bij een gezellige drink.

Contactgegevens: 

Yannic Demeyer
yannic.demeyer@zalm.biz
0497 480 657

Parkmanagement Houthalen-Helchteren: afval verwerken tot grondstof zorgt voor 54 ton minder CO2-uitstoot!

Parkmanagement Houthalen-Helchteren: afval verwerken tot grondstof zorgt voor 54 ton minder CO2-uitstoot!

Parkmanagement Centrum-Zuid had in 2016 193 ton afval. Samen met onze partner voor afvalophaling is ervoor gezorgd dat diverse afvalstromen werden gescheiden én gescheiden werden ingezameld zoals folie, papier en karton, bouw- en sloopafval, B-hout en PMD.

Ten opzichte van het restafval werden volgende milieubesparingen gerealiseerd:

44% afvalscheiding
25% behoud van grondstoffen
54 ton vermeden CO2

Oprecht trots op onze bedrijven die hieraan meewerken!

http://www.vzwcentrumzuid.be/

Contactgegevens: 

Igna Linten, parkmanager Quares
igna.linten@quares.be
0485 76 13 78

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval op bedrijventerreinen

Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval op bedrijventerreinen

Foto copyright Christian Taube

POM West-Vlaanderen organiseert een collectieve ophaling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op bedrijventerreinen van 12 tot en met 16 juni 2017.

KGA zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners wordt vaak voor lange tijd opgeslagen bij bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. Een bedrijf is verplicht KGA afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel.

Alle info via http://www.pomwvl.be/kga.

 

Contactgegevens: 

Steven Vanhauter, POM West-Vlaanderen
steven.vanhauter@pomwvl.be
050 14 01 53

Werk samen met de OVAM aan een collectief afval- of materialenbeleid op jouw terrein!

Werk samen met de OVAM aan een collectief afval- of materialenbeleid op jouw terrein!

De OVAM is op zoek naar enthousiaste bedrijventerreinverenigingen die innovatieve projecten willen opzetten rond collectief, duurzaam en efficiënter afval- en materialenbeheer. Mogelijkheden zijn de inrichting van een mini-recyclagepark, het samenbrengen van kostbare afvalstromen op het terrein of het delen van materialen tussen bedrijven. De OVAM ondersteunt inhoudelijk en zoekt samen met jou naar mogelijkheden voor financiering.

Geïnteresseerd? Mail naar tom.creten@ovam.be.

Contactgegevens: 

Tom Creten, OVAM
tom.creten@ovam.be

Gezamenlijke papier- en kartonophaling in Wommelgem en Ranst

Gezamenlijke papier- en kartonophaling in Wommelgem en Ranst

Uit de fusie van 2 bedrijventerreinverenigingen gevestigd in de industriezones Wommelgem en Ranst ontstond vzw Bewora (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst). Samen sterk was het motto! Het ledental kende een forse opmars, de structuur werd geoptimaliseerd, er werden werkgroepen gecreëerd en projecten opgestart.

Eén van de realisaties is de gezamenlijke ophaling van papier en karton. Mede dankzij de verkregen subsidies van POM Antwerpen kon dit project uitgewerkt worden. Er werden via Bewora papiercontainers aangekocht en gratis bij de deelnemende bedrijven geplaatst. De voordelen zijn van velerlei aard:

 • plaatsing van gratis containers van 1100l-5000l
 • enkel bij ophaling wordt afgerekend (voordeeltarief)
 • slechts 1 vrachtwagen voor het volledige bedrijventerrein: minder verkeer, goed voor mobiliteit
 • minder CO2-uitstoot: goed voor milieu

Er zijn ondertussen 24 bedrijven in de industriezones die ingetekend hebben. Via de gezamenlijke ophaling kan er ook elk jaar een premie bekomen worden via Val-i-Pac (recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen) waardoor dit project meer dan een win-winsituatie wordt. Naar aanleiding van dit succes wordt er jaarlijks ook een data-ophaling georganiseerd voor alle Beworaleden die wensen in te schrijven. De bedrijven die hiervoor een attest wensen te bekomen, kunnen dit op eenvoudige aanvraag verkrijgen.

Contactgegevens: 

Nicole Dabin, vzw Bewora
info@bewora.be

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Efficiënte en doordachte uitwisseling van materialen via ecoclusters

Bedrijven kunnen heel wat winst boeken als ze efficiënt met materialen omgaan. Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, kan een grondstof of energiebron zijn voor het andere. Via het proefproject ‘ecoclusters’ van OVAM werd nagegaan of deze bedrijven elkaar echt vonden.

Een ecocluster is een groep van naburige bedrijven die samenwerken. Dit kan op allerlei manieren: afval collectief inzamelen en laten ophalen, nagaan hoe grondstoffen efficiënt kunnen ingezet worden, reststromen uitwisselen,…

OVAM testte het systeem van ecoclusters in Olen. Zeven bedrijven namen deel aan het project. Elk bedrijf maakte eerst een materialenscan. Via deze scan kregen bedrijven zicht op de efficiëntie waarmee ze materialen inzetten en wat dat opbrengt. Vervolgens werd er gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de bedrijven.

Uit het Olens proefproject kwamen alvast een aantal waardevolle projecten voort. Zo gaan enkele houtverwerkende bedrijven hun afvalhout verzamelen en leveren aan een ander bedrijf. Dit bedrijf gaat de houtresten gebruiken om elektriciteit op te wekken en de gebouwen te verwarmen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Een ander voorstel dat gerealiseerd werd, is de organisatie van een inzamelronde voor KGA bij de bedrijven.

Contactgegevens: 

Meg Scheppers, OVAM
meg.scheppers@ovam.be
015 28 45 51

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Interreg IV - Eco2Profit

Interreg IV - Eco2Profit

Met het Interregproject Eco2Profit streefden de projectpartners ernaar een bijdrage te leveren aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen in de Grensregio Vlaanderen–Nederland. Meer dan 500 bedrijven waren bij het project betrokken door hen te stimuleren CO2-reducerende maatregelen te nemen, de mogelijkheden van samenwerken te benutten, invulling te geven aan het begrip CO2-neutraliteit en de lokale productie van groene stroom op bedrijventerreinen te stimuleren. Dit resulteerde in een aantal concrete demonstratieprojecten. Ook het beleid van de verschillende overheden op het vlak van CO2-reductie werd in kaart gebracht zodat er kon worden gestreefd naar een betere afstemming van de te nemen maatregelen. Vanuit de projectervaring werden ook gerichte aanbevelingen gedaan naar het te volgen beleid.

Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband bracht volgende partners samen om deze doelstellingen te realiseren: POM Limburg, POM West- en Oost-Vlaanderen, POM Vlaams-Brabant, POM Antwerpen, NV Industriebank LIOF, Parkmanagement BV, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw, Interleuven en Regionale Milieudienst West-Brabant. Deze partijen hebben de ambitie om in de toekomst verder samen te werken aan het realiseren van CO2-neutrale bedrijventerreinen.

De resultaten van Eco2Profit werden gebundeld in het projecthandboek 'Broeikasgasreductie en duurzame energie op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland'.

Contactgegevens: 

Isabelle Verdonck, POM Antwerpen
isabelle.verdonck@pomantwerpen.be
03 240 68 32