Groepsaankoop afvalinzameling op KMO-zone Itterbeek in Duffel

Bedrijven hebben diverse afvalstromen. Voor de inzameling ervan doen zij meestal beroep op private afvalophalers.

Het doel van een gezamenlijke afvalinzameling is tweeledig. Enerzijds kan je op een duurzame manier aan afvalophaling doen. Niet alleen een doorgedreven bronsortering is van belang. Ook het selecteren van slechts één afvalophaler die bij meerdere bedrijven langsgaat heeft een positieve weerslag op onder andere het milieu en de mobiliteit (minder verkeersstromen, minder CO2-uitstoot,…). Anderzijds kunnen de deelnemende bedrijven hun kosten reduceren.

Door samen te werken en de krachten te bundelen wil intercommunale IGEMO het duurzame karakter van de KMO-zone versterken én schaalvoordelen realiseren die in economisch moeilijke tijden voor veel bedrijven een meerwaarde betekenen.

In opdracht van de bedrijventerreinvereniging heeft de parkmanager eind 2012 gesprekken gevoerd met zes afvalophalers in het kader van een gezamenlijke afvalinzameling. Er is hen gevraagd om een prijsvoorstel in te dienen voor de ophaling van de vier meest voorkomende afvalstromen: gewoon bedrijfsrestafval, papier en karton, plastic folies (ook verpakkingsplastic), PMD.

In januari 2013 werd een afvalophaler gekozen door het bestuur van de bedrijventerreinvereniging. Alle leden van de vereniging hebben een individueel contractvoorstel ontvangen op basis van het prijsvoorstel dat door het bestuur is afgesproken met de afvalophaler. Veertien bedrijven hebben een overeenkomst afgesloten. Deze bedrijven konden aanzienlijke besparingen op hun afvalkosten realiseren gaande van 10% tot 50%. Sommige bedrijven besparen door deelname aan dit project meer dan 1.000 euro op jaarbasis.

Contactgegevens: 

Werner Van Hoof, teammanager IGEMO 
werner.vanhoof@igemo.be