AED-toestellen op industrieterrein Jagersborg Maaseik

AED-toestellen op industrieterrein Jagersborg Maaseik

De bedrijven op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik hopen met de aankoop van drie defibrillators een menselijk hart weer aan de gang te kunnen brengen na een hartstilstand.
Dankzij de projectoproep beveiliging op bedrijventerreinen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft de VZW OJM een subsidie toegekend gekregen om dit te financieren. Lees meer in bijgevoegd artikel.

Parkmanagement La Corbeille zet in op duurzaamheid, sociale interactie en aantrekkelijke inrichting

Parkmanagement La Corbeille zet in op duurzaamheid, sociale interactie en aantrekkelijke inrichting

Mede dankzij de provinciale subsidie ‘Stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen’ kon vzw Parkmanagement La Corbeille de afgelopen jaren de nodige acties uitwerken die bijdragen aan de duurzaamheid en kwalitatieve inrichting van het bedrijventerrein La Corbeille in Hulshout.

Er werd buitenmeubilair (tafels en banken) geplaatst, hetgeen bijdraagt aan de sociale interactie tussen de bedrijven. Het middenplein is dankzij de aanleg van een Wadi opgewaardeerd en een rustgevende plek geworden. Er werden her en der vuilbakken geposteerd, wat de netheid van het bedrijventerrein ten goede komt. Dankzij de verplaatsbare fietsenstalling kunnen fietsen droog en degelijk worden gestald. Geen overbodige luxe want door de ligging van het bedrijventerrein aan de fietsroute Herentals – Aarschot komen immers veel medewerkers met de fiets. Er werden 2 AED-toestellen geplaatst, die degelijk onderhouden worden en jaarlijkse opleidingen moeten ervoor zorgen dat er steeds meer mensen op het terrein op de hoogte zijn van de werking van deze toestellen.

‘Het uitgangspunt is dat de bedrijven actief op onze site zich moeten kunnen focussen op hun kernactiviteiten. De vzw zorgt voor een aangenaam kader en voormelde acties dragen hier zeker toe bij’, aldus parkmanager Marco Spoto. Omdat het bedrijventerrein nog niet voltooid is, zal er in de toekomst nog verder worden geïnvesteerd. De input van de bedrijven in te ondernemen acties is meer dan welkom.

Contactgegevens: 

Marco Spoto, parkmanager La Corbeille Parkmanagement
Marco.spoto@tervias.be

 

Maak uw bedrijventerrein meer hartveilig in samenwerking met vzw Heartsaver

Maak uw bedrijventerrein meer hartveilig in samenwerking met vzw Heartsaver

Onder het peterschap van de internationaal gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. Pedro Brugada focust vzw Heartsaver op de problematiek van “Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis”. Hoofddoelstellingen zijn het aantal Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in België verdubbelen en de publieke kennis van hartreanimatie en defibrillatie vergroten.

De vzw heeft momenteel verschillende AED-projecten lopen en zal in de nabije toekomst een nieuw project opstarten om bedrijventerreinen meer hartveilig te maken door uitwerking van een aantal concrete acties:

  • AED’s installeren op publiek domein of op de private bedrijfskavel die 24/7 toegankelijk zijn voor bedrijven en voorbijgangers
  • bedrijven aanspreken die zelf een AED gekocht hebben om deze buiten te hangen indien mogelijk

Vzw Heartsaver wil de ondernemingen op het bedrijventerrein aanspreken om financieel te participeren in het project zodat zij één of meer AED’s kan plaatsen op het bedrijventerrein. Iemand die een plotse hartstilstand heeft moet immers binnen de 5 minuten geholpen worden met reanimatie (CPR) en defibrillatie (AED).

Door gezamenlijk te investeren in één of meerdere AED’s wordt het bedrijventerrein meer hartveilig en kan men effectief levens redden. Participatie van de bedrijven(terreinvereniging) is minimaal en de bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Er zal ook gepoogd worden het lokaal gemeente- of stadsbestuur te betrekken in het project.

De vzw kan opleidingen rond hartreanimatie en defibrillatie geven of doorverwijzen naar andere opleidingspartners. Neem gerust een kijkje op de website van vzw Haertsaver of op haar facebookpagina.

Contactgegevens: 

Luc Ketele, dagelijks bestuurder vzw Heartsaver
luc@heartsaver.be
0472 13 52 96