Specifieke havenopleidingen in Zeebrugge

De vereniging van de Zeebrugse Havenondernemingen APZI en SBM slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan de opleidingsbehoeften die havenondernemingen ervaren. Het Brexit-verhaal stelt Zeebrugge voor een grote uitdaging. Het is noodzakelijk het aandeel van de toegepaste douaneopleidingen flink uit te bouwen. Ook de steeds verdergaande digitalisering en globalisering van de transportketen vraagt investeringen in kennis. Zeebrugge heeft een grote knowhow opgebouwd in het roll on / roll off verkeer.

De uitbouw van een center of excellence en een bijhorend opleidingsinstituut betekent een grote meerwaarde voor Zeebrugge en de hele regio.

Contactgegevens: