“Sport en welzijn op het werk” op bedrijventerreinen in Haasrode

In 2016 namen de bedrijven uit Haasrode samen met de structurele partners/lokale stakeholders (Interleuven, POM en Voka Vlaams-Brabant) deel aan de oproep rond bedrijventerreinmanagement met een plan van aanpak 2017-2019, dat door Agentschap Innoveren & Ondernemen werd weerhouden. In afwachting van de oprichting van de vzw Bedrijventerreinmanagement met een professionele parkmanager voor de bedrijven op het actuele “Haasrode Research en Development Park” en de “Ambachtenzone” hebben de bedrijven met de lokale stakeholders een aantal werkgroepen opgericht, waaronder één rond “Sport en Welzijn op het werk.” Het doel van deze werkgroep is enerzijds om te documenteren welke sportactiviteiten individuele bedrijven (bijvoorbeeld Siemens of Materialise) of organisaties (zoals hogeschool UCLL) reeds aanbieden voor hun werknemers of studenten en anderzijds het oplijsten van mogelijke sport- of bewegingsactiviteiten om er vooral kleine en middelgrote bedrijven op de beide sites bij te betrekken.

Wat de meeste bedrijven nu al bindt, is de jaarlijkse “Research Run” die meer dan 300 deelnemers laat lopen over de groene terreinen rond de UCLL Proximus-campus in Haasrode. Dankzij Sport op het Werk werd een gesprek geinitieerd met de Vlaams-Brabantse cel van Sport Vlaanderen, om zo enkele korte en lange termijndoelstellingen voor de bedrijven in Haasrode te realiseren. 

Naast het delen van bestaande sportinfrastructuur is er ook aandacht voor minder courante bewegingsactiviteiten als yoga, Tai Chi, Zumba en Pilates.  Hiervoor zal één van de toekomstige leden van de vzw de benodigde ruimte en sanitaire voorzieningen ter beschikking stellen. Sport Vlaanderen betaalt per investering van 10 lesuren eenzelfde blok van 10 lesuren en hun vertegenwoordiger helpt de vzw zoeken naar de geschikte instructeur, docent of lesgever. Daarenboven werd het idee geopperd om een Finse piste of “fit-o-meter” parcours in te richten met buitenfitnesstoestellen.