Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Vanuit een vastgestelde behoefte aan inbraakpreventie en een bezorgdheid over het bewaken en monitoren van de veiligheid op het bedrijventerrein Duwijck, vroeg vzw Duwijckpark aan de stad Lier of er een mogelijkheid bestond het stedelijk cameranetwerk uit te breiden op de site.

Na een aantal plaatsbezoeken, locatieonderzoek, en technische afwegingen en - ontwerpen keurde het schepencollege in het najaar van 2019 een voorstel tot samenwerking goed tussen de bedrijventerreinvereniging, de stad en de lokale politie van Lier voor de uitbreiding van het stedelijk cameranetwerk.

Er werden 4 camera’s geplaatst op strategische locaties, evenals een verbindingsmast op het dak van een bedrijf. De vzw Duwijckpark nam de aankoop- en installatiekost van de extra camera’s op zich. Het onderhoud van de camera’s is ten laste en op kosten van de stad Lier. Het globaal onderhoudscontract van de stad met de technologische dienstverlener werd hiervoor uitgebreid.

De lokale politie zorgt voor opslagcapaciteit en monitoring. De dagverslagen worden systematisch doorgenomen door de hoofdinspecteur, op locatie gefilterd en op basis van een opgegeven tijdsvork worden dan de camerabeelden geconsulteerd.

Het blijft evenwel aanbevolen om alles systematisch te melden. Een zo volledig mogelijke beschrijving met datum en tijdspanne kan in combinatie met ANPR-camera’s immers veel en snel zaken ophelderen. Rekening houdend met de wettelijke beperking van de maximale bewaartermijn van camerabeelden van 30 dagen, melden de ondernemers best tijdig een inbreuk of verdachte handeling.

Contactgegevens: 

Bert Serneels, stad Lier
bert.serneels@lier.be

Robin Baele, vzw Duwijckpark
robin@utb-botanicals.be