Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Woon-Werkverkeer

Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, start op 2 mei 2022 een nieuwe projectoproep van het Pendelfonds. Dit Vlaams subsidiefonds voor werkgevers ondersteunt projecten van ondernemingen die het aantal autoverplaatsingen op vlak van woon-werkverkeer duurzaam verminderen. Verschillende maatregelen komen in aanmerking: aankoop en leasing van (elektrische) plooifietsen, gebruik fietsdeelsystemen, aankoop van fietsuitrusting, ...

De nieuwe oproep is specifiek gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren en heeft extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen op bedrijventerreinen. Individuele ondernemingen kunnen tot €200.000 tussenkomst bekomen. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het maximale subsidiebedrag €400.000.

Meld jouw onderneming aan voor 1 juni!

Als je overweegt om investeringen te doen, is het belangrijk om voor 1 juni 2022 een dossiernummer aan te vragen. Nadien hebben ondernemingen tijd tot 1 september 2022 om een subsidieaanvraag in te dienen. Elke provincie heeft een dienst mobiliteit die je helpt bij het vervolledigen van jouw dossier.

Meer informatie vind je op https://pendelfonds.be/. Wil je meer weten over het ministerieel besluit, klik dan op pendelfonds_2022.

MobiMatinee – maak kennis met de fietssnelwegen in Roeselare

MobiMatinee – maak kennis met de fietssnelwegen in Roeselare

MobiMatinee, een nieuw lerend netwerk voor wie meewerkt aan duurzame mobiliteit, nodigt ons op maandag 16 mei 2022 uit om kennis te maken met de fietssnelwegen in de provincie. Meer specifiek lichten inspirerende voorbeelden de voordelen toe voor de bedrijventerreinen in en rond Roeselare. Deelnemen is gratis maar inschrijving vooraf wel verplicht.

Programma, inschrijving en info via https://apbvonk.be/events/mobimatinee/?occurrence=2022-05-16=1652691600

Bedrijven Krekelenberg krijgen mobiliteitsadvies op maat

Bedrijven Krekelenberg krijgen mobiliteitsadvies op maat

Provincie Antwerpen heeft in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland het woon-werkverkeer voor zeven bedrijven op het bedrijventerrein Krekelenberg in Boom onderzocht. De bedrijven kregen een zicht op hoe hun meer dan 600 individuele werknemers naar het werk komen en of dat op een duurzamere manier kan. Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen gaf een advies op maat van de bedrijven en het bedrijventerrein. Een van de pijnpunten is de combinatie van logistiek transport en actieve weggebruikers. De provincie Antwerpen zal de geaggregeerde resultaten meenemen in het Masterplan Stationsomgeving Boom. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden voor het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid in de gemeente, de vervoerregio en de provincie.

Bedrijvenzones Veurne via fietstracé verbonden

Bedrijvenzones Veurne via fietstracé verbonden

In Veurne is het nieuw fietstracé dat het stadcentrum met de bedrijvenzones verbindt, officieel ingereden. Daardoor worden bedrijven uit de verschillende bedrijvenzones vlot bereikbaar met de fiets vanuit zowel het stadscentrum als het station van Veurne. Bovendien zorgen trappen met fietsgoot voor een rechtstreekse toegang naar de bedrijfspercelen zodat de fietsende werknemers makkelijk en veilig het bedrijf kunnen bereiken. De betonnen afwateringsgoot is opgebouwd uit circulair beton waarbij gebruik gemaakt werd van gerecycleerde granulaten. Als kers op de taart werd het fietspad uitgerust met slimme volgverlichting.

Video: 

Mobility Academy

17

Mobility Academy

De Covid-19-crisis zorgde ervoor dat we onze mobiliteit in vraag stelden. Hoe kan je dit kantelmoment aangrijpen als bedrijf om gedragsverandering richting duurzame mobiliteit teweeg te brengen? Dat kom je te weten tijdens de Mobility Academy van Mpact, het vroegere Taxistop. 

De Mobility Academy start om 11u met een korte toelichten van de nieuwe ontwikkelingen van de MobiCalendar, een multimodale kalender die duurzame mobiliteit stimuleert. Daarna geeft Freya De Muynck van Traject een inleiding in het thema Change Management.
Schrijf je hier in.

Meer info vind je op https://www.mpact.be/project-evenement/mobility-academy-17-juni-2020/.

Contactgegevens: 

Jasmien Jaques
jasmien.jaques@mpact.be

CIRCULER. Een onderzoeksproject rond circulaire bedrijventerreinen.

CIRCULER. Een onderzoeksproject rond circulaire bedrijventerreinen.

Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar collega-intercommunales WVI en Leiedal om de aanpak voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De lat werd in het verleden al hoog gelegd door het streven naar een duurzaam bedrijventerrein met ingrepen zoals opvang en hergebruik van hemelwater, afname van groene energie, bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik, … Met dit project gaan ze nog een stap verder en willen ze komen tot een circulair bedrijventerrein. Meer info over het project vindt u hier.

Op donderdag 10 december 2020 stelde Interleuven de toolbox voor (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen voor aan een breed publiek van lokale besturen en ontwikkelaars tot bedrijven en bewoners van bedrijventerreinen. U kan de webinar hier herbekijken: https://youtu.be/2HG-v1BIP4w. De toolbox is het resultaat van het co-creatieproces van het project CIRCULER, dat werd gerealiseerd met de steun van Vlaanderen Circulair. In dit co-creatieproces werden de bedrijven van de bedrijventerreinen Haasrode betrokken. De bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven was tevens partner in dit project. De toolbox omvat maar liefst 64 acties verdeeld over zes relevante thema’s. Verschillende stakeholders kunnen aan de hand van deze acties aan de slag gaan om het circulair bedrijventerrein samen te realiseren. U kan de toolbox downloaden via www.circuler.be/download.

Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Op vraag van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland voerde het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen een bedrijfsoverstijgende Mobiscan uit voor de bedrijvenzone Zwijndrecht Baarbeek-Borgerweert-Westpoort-Hoefijzersingel in het najaar van 2019. Voordeel van een bedrijfsoverstijgende Mobiscan is dat het PMP ook kan adviseren over mogelijke samenwerkingen tussen de deelnemende bedrijven om een versterkend effect te verkrijgen.

De aanleiding was de te verwachten bijkomende congestie en slechtere bereikbaarheid door de geplande wegenwerken voor de Oosterweelverbinding. Er namen 10 bedrijven deel aan deze Mobiscan, goed voor een totale populatie van 1359 werknemers. De doelstellingen zijn:

 • de werknemers zo vlot en duurzaam mogelijk laten pendelen;
 • het aantal verplaatsingen beperken waar mogelijk;
 • de multimodale bereikbaarheid van de bedrijvenzone verbeteren.

Alle deelnemende bedrijven hebben een anonieme adressenlijst aangeleverd en de nodige mobiliteitsgerelateerde gegevens zoals woon-werkvergoedingen, parkeerfaciliteiten, uurroosters en huidige maatregelen en knelpunten. Het PMP heeft alle gegevens verwerkt en op basis daarvan volgende elementen uitgewerkt:

 • een digitale en interactieve bereikbaarheidsfiche voor de bedrijvenzone bruikbaar voor werknemers, bezoekers en sollicitanten;
 • het huidige mobiliteitsprofiel, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
 • duurzame alternatieven voor de wagen op werknemersniveau;
 • een advies op maat met mogelijke maatregelen, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
 • een ontwerp-actieplan.

Op 16 januari 2020 lichtte het PMP de resultaten toe aan de betrokken bedrijven. Op basis van het advies op maat zal Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland verdere afspraken maken met de bedrijven met het oog op een concreet actieplan.

Meer info over de gratis mobiscan vind je op de website van de provincie Antwerpen.
Bedrijven(zones) die ook interesse hebben in de mobiscan kunnen contact opnemen met het PMP via het contactformulier of via mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be.

Mobility Event Bedrijven Mechelen Zuid

Mobility Event Bedrijven Mechelen Zuid

In de week van de mobiliteit is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan onze mobiliteit. Hoe vervoeren we ons van en naar het werk? Kan het anders? En hoe dan? Je hoort vaak over fietsleasing, maar dit kan op verschillende manieren. Omdat we merken dat de ondernemer toch nog wel wat vragen heeft over hoe zijn mensen via alternatieve vervoermiddelen op het werk te krijgen, organiseerde vzw Bedrijven Mechelen Zuid samen met haar Parkmanager Kirsten van Quares en met de steun van POM Antwerpen en Provincie Antwerpen op 19 september haar Mobility Event bij bestuurder Sonoco.

Aangezien een best practice vandaag de meest efficiënte manier is om kennis te delen en do’s en dont's te bespreken, wilde Sonoco zijn traject delen met de bedrijven op Mechelen Zuid. Hoe begin ik eraan? Hoe motiveer ik mijn mensen? Hoe pak ik het financieel aan? Is er hulp van de overheid? Dat Pendelfonds, kom ik daarvoor in aanmerking? Er werd op al deze vragen antwoord geboden. De ondernemers gingen met heel wat ideeën naar huis om aan de slag te gaan.

Als tweede spreker had de vzw de Provincie Antwerpen uitgenodigd om toelichting te geven rond de Mobiscan. Vzw Bedrijven Mechelen Zuid wil graag een overkoepelende Mobiscan over alle bedrijven van het bedrijventerrein laten uitvoeren door de provincie. Dit om in kaart te brengen waar de werknemers vandaan komen en wanneer en hoe ze vandaag naar het werk komen, om zo eventuele bedrijfsoverschrijdende mobiliteitsoplossingen te vinden. Deze studie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2020.

Autodelen bij nieuwbouwprojecten

20

Autodelen bij nieuwbouwprojecten

Gedeelde mobiliteit is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Zo beperkt men het grondstoffengebruik, bespaart men ruimte en creëert men kwaliteitsvolle leefbare buurten. Op 20 juni 2019 organiseert Autodelen.net i.s.m. Advier en vdk bank de inspiratiesessie ‘Autodelen bij nieuwbouwlocaties’. Deze workshop biedt inspiratie en inzichten voor lokale overheden en projectontwikkelaars voor het structureel integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Via boeiende sprekers en inspirerende sessies zal de win-win-win aangetoond worden:

 • Win voor de projectontwikkelaar: minder parkeerplaatsen en meer wooneenheden.
 • Win voor de lokale overheid: duurzaam en leefbaar ruimtelijk beleid.
 • Win voor de toekomstige bewoners: voldoende betaalbare alternatieven voor het bezit van een (tweede) wagen.

De verschillende sessies  worden gegeven door Vlaamse en Nederlandse experten van Autodelen.net, Advier, Matexi, Ion, de stad Vilvoorde,  de stadTurnhout, Mobit, Cambio en ZenCar.

De inspiratiesessie vindt plaats op donderdag 20 juni van 13u tot 17u30 in zaal Gruuthuse (Korenlei 15, 9000 Gent). De inschrijving is gratis, maar wel verplicht t.e.m. 16 juni via de website van Autodelen.net.

Hoe maak je jouw bedrijvenzone fietsvriendelijk?

Hoe maak je jouw bedrijvenzone fietsvriendelijk?

Steeds meer werknemers maken gebruik van de fiets voor hun woon-werk verplaatsing. Met de fiets ben je vaak sneller, zeker in een stedelijke context. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten? De combinatie van watergebonden activiteiten, vrachtverkeer en autoverkeer vormen een uitdaging op vlak van verkeersveiligheid.

De Provincie Antwerpen heeft getracht concrete richtlijnen aan te reiken om een bedrijventerreinen fietsvriendelijker of fietsgeschikter te maken. Deze kunnen worden ondergebracht in zes pijlers: fietsbereikbaarheid, infrastructuur en diensten, fietsparkeren, signalisatie, fietscultuur en -campagnes en inspraak en overleg. Sommige maatregelen kunnen bedrijven zelf nemen, andere ingrepen situeren zich op het niveau van het hele bedrijventerrein. Tot slot zijn er maatregelen die buiten de bedrijvenzone vallen, zoals bijvoorbeeld afstandsparkings met deelfietsen voor het afleggen van de last mile.

Wil je zelf aan de slag? Download de gratis toolbox hier!

Contactgegevens: 

Stefanie Mahieu, adviseur mobiliteit - fietsinfrastructuur provincie Antwerpen
Stefanie.mahieu@provincieantwerpen.be
03 240 66 63