Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Vanuit een vastgestelde behoefte aan inbraakpreventie en een bezorgdheid over het bewaken en monitoren van de veiligheid op het bedrijventerrein Duwijck, vroeg vzw Duwijckpark aan de stad Lier of er een mogelijkheid bestond het stedelijk cameranetwerk uit te breiden op de site.

Na een aantal plaatsbezoeken, locatieonderzoek, en technische afwegingen en - ontwerpen keurde het schepencollege in het najaar van 2019 een voorstel tot samenwerking goed tussen de bedrijventerreinvereniging, de stad en de lokale politie van Lier voor de uitbreiding van het stedelijk cameranetwerk.

Er werden 4 camera’s geplaatst op strategische locaties, evenals een verbindingsmast op het dak van een bedrijf. De vzw Duwijckpark nam de aankoop- en installatiekost van de extra camera’s op zich. Het onderhoud van de camera’s is ten laste en op kosten van de stad Lier. Het globaal onderhoudscontract van de stad met de technologische dienstverlener werd hiervoor uitgebreid.

De lokale politie zorgt voor opslagcapaciteit en monitoring. De dagverslagen worden systematisch doorgenomen door de hoofdinspecteur, op locatie gefilterd en op basis van een opgegeven tijdsvork worden dan de camerabeelden geconsulteerd.

Het blijft evenwel aanbevolen om alles systematisch te melden. Een zo volledig mogelijke beschrijving met datum en tijdspanne kan in combinatie met ANPR-camera’s immers veel en snel zaken ophelderen. Rekening houdend met de wettelijke beperking van de maximale bewaartermijn van camerabeelden van 30 dagen, melden de ondernemers best tijdig een inbreuk of verdachte handeling.

Contactgegevens: 

Bert Serneels, stad Lier
bert.serneels@lier.be

Robin Baele, vzw Duwijckpark
robin@utb-botanicals.be

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond risicobeheersing en beveiliging in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

Bedrijventerrein POPIN Poperinge installeert camerabewaking

Bedrijventerrein POPIN Poperinge installeert camerabewaking

Bedrijventerrein Popin in Poperinge heeft sinds kort een zesde cameracluster in gebruik genomen. Daarmee staan alle toegangswegen van en naar de bedrijvenzone Sappenleen nu onder actieve camerabewaking, opgevolgd door de dispatching van de politiezone arro Ieper. Alle camera’s zijn voorzien van een actieve beveiliging, zodat pogingen om ze onklaar te maken onmiddellijk gesignaleerd worden.

Bron: 
http://www.popin.be/nl/blog/6e-cameracluster-is-actief
Contactgegevens: 

Jacques Colaert, voorzitter
0475 72 32 42

Camerabewaking op initiatief van Platform Grensland Menen-Wervik vzw

Camerabewaking op initiatief van Platform Grensland Menen-Wervik vzw

Camerabewaking Platform Grensland Menen-Wervik vzw

In het najaar van 2016 werden op het industrieterrein Grensland (op de grens van Menen en Wervik) vier bewakingscamera's geplaatst. Het terrein werd in het verleden vaak geplaagd door criminaliteit en vooral door inbraken. De leden-ondernemers van de bedrijventerreinvereniging op het terrein, de vzw Platform Grensland Menen-Wervik, vinden veiligheid dan ook een zeer belangrijk item. De vereniging nam het heft in eigen handen en zette een samenwerking op met de stadsbesturen van Wervik en Menen en de lokale politiezone.“De plaatsing van de camera’s mist zijn effect en doelstelling niet,” laat Herman Wenes, gedelegeerd bestuurder van de vereniging, weten. “Verschillende zaken konden al worden vastgesteld door de bevoegde instanties, mét pakresultaat." De investering in de camera's bedraagt 100.000 euro en werd evenwaardig gefinancierd door de leden van de vereniging, via een subsidie van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de besturen van Menen en Wervik.

Vijf grote leden-bedrijven betaalden elk een vast bedrag van 1000 euro. De overige leden betaalden een bijdrage evenredig aan de oppervlakte van hun bedrijfskavel, met een vooropgesteld minimum en maximum. Op die manier investeerden de leden zelf in één van de vier camera's. "We konden niet wachten op een bijdrage van bedrijven die geen lid zijn van de vereniging en slaagden en er in het financieel plaatje met de leden rond te krijgen," licht Wenes nog toe.

Contactgegevens: 

Herman Wenes, Platform Grensland Menen-Wervik
info@grensland-menen-wervik.be