afvalbeheer

Staat van de Waaslandhaven

21

Staat van de Waaslandhaven

MLSO verwelkomt u graag op hun halfjaarlijkse Staat van de Waaslandhaven op donderdag 21 november 2019. ‘Samenwerking’ is het centrale thema, dat aangevuld wordt met enkele andere actuele thema’s voor de Waaslandhaven.

Een blik op het programma:

 • 13.30 u. Ontvangst
 • 14.00 u. Verwelkoming door de heer Boudewijn Vlegels, voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever
 • 14.05 u. Gescheiden afvalophaling in de haven - mevrouw Greet Hofman (Fostplus), en mevrouw Ingrid Bouchez (Valipac) geven een stand van zaken en formuleren een aantal mogelijkheden op basis van de concrete resultaten uit de bevraging.
 • 14.30 u. Catalisti: hoe samenwerkingen faciliteren - de heer Johan De Houwer (Catalisti) laat u kennis maken met de werking van Catalisti en licht toe hoe deze organisatie samenwerkingen faciliteert.
 • 14.55 u. pauze
 • 15.10 u. Co.innovatie – Prof. Dr. Christa Sys vertrekt vanuit de definitie van co.innovatie, en licht enkele algemene trends toe om te eindigen bij de triple-helix werking.
 • 15.35 u. Haven: futurisme & samenwerking – De heer Tom Vermeiren (RebelGroup) kijkt naar de haven van de toekomst en hoe samenwerkingen hierin een rol spelen.
 • 16.05 u. Case Group Op De Beeck - Indaver: project ammonium als grondstof voor rookgasreiniger – De heer Ben Leroy (Group Op De Beeck) en de heer Wim Ooms (Indaver) lichten de verschillende aspecten van hun samenwerking toe.
 • 16.30 u. Forum Waaslandhaven (de minuut)
 • 16.50 u. Netwerkreceptie
 • 18.00 u. Einde

Inschrijven kan tot en met 15 november 2019 via deze link: https://mlso.events.idloom.com/staatvandewaaslandhaven2019

Deelname is gratis.

Locatie: stadion Waasland-Beveren, Stadionplein 1, 9120 Beveren

 

Contactgegevens: 

Maatschappij Linkerscheldeoever
Sint Paulusplein 27
9120 Kallo
03 766 41 89
www.mlso.be

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen komt de laatste jaren steeds vaker terug in allerlei projecten. Een holistische kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en duurzaam energiegebruik (met energieplan op bedrijfssite niveau) is hier intrinsiek mee verbonden. Een duurzaam bedrijventerrein kan als volgt worden gedefinieerd:
“Een terrein waar, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van:
• Het (bedrijfs)economisch resultaat;
• De vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik”.
Belangrijk hierbij zijn de verschillende invalshoeken: zowel de overheid als de bedrijven hebben voordeel bij Duurzaam Bedrijventerrein Management (DBTM) en dit zowel op het (bedrijfs)economisch als op het ecologisch en sociaal vlak. Maar ook de synergie met de omgeving is een belangrijke succesfactor. Een goed beheerd en onderhouden bedrijventerrein trekt nieuwe ondernemers aan en geeft de reeds gevestigde bedrijven de juiste redenen om te blijven. Dit alles draagt bij tot de uitstraling van een bepaalde regio. Daarnaast voorkomt een actief en duurzaam beheer het verval van een bedrijventerrein, wat in dit geval zou leiden tot een dure revitalisatie.
De bedrijven doen op hun beurt hun voordeel door (i) de kosten van niet-kernactiviteiten te delen (en dus te verminderen), door (ii) een bedrijfsvriendelijke relatie op te bouwen met gemeente en terreinbeheerder, en (iii) een aangename werkomgeving te creëren die dan weer leidt tot tevreden werknemers en die tegelijkertijd potentiële werknemers aantrekt, enz...
In deze handleiding worden de voordelen van clusteropportuniteiten bij het ontwikkelen van nieuwe of herinrichten van bestaande bedrijventerreinen in de kijker gezet en willen we ondernemers aanzetten tot het investeren in duurzame bedrijventerreinen, specifiek deze met een industrieel of logistiek karakter. Domeinen die aan bod komen zijn: gebiedsmanagement, welzijn en welvaart, duurzame bronnen, mobiliteit en ecologie.

Contactgegevens: 

POM Oost-Vlaanderen
btm@pomov.be