ecologie

KMO-zone Itterbeek Duffel: de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

KMO-zone Itterbeek Duffel: de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

In het kader van het ‘jaar van de bij’ in 2012 hebben IGEMO, de gemeente Duffel, Natuurpunt en Drukkerij De Bie de handen in elkaar geslagen om van de KMO-zone Itterbeek niet alleen een duurzaam maar ook een bijenvriendelijk bedrijventerrein te maken.

Door het uitsterven van bepaalde plantensoorten en het gebrek aan geschikte nestgelegenheid hebben deze beestjes het immers steeds moeilijker om te overleven. Wilde bijen, die in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden zeer zachtaardig zijn, zijn onmisbaar in het ecosysteem want ze zorgen voor de bestuiving van zowel wilde planten als land- en tuinbouwgewassen. Hoog tijd dus om deze vriendelijke diertjes te helpen!

Drie bedrijven op de KMO-zone Itterbeek hebben zich geëngageerd om hun steentje bij te dragen aan het behoud van de wilde bij door het plaatsen van een bijenhotel in de buurt van het bedrijf. Ook IGEMO heeft een bijenhotel geplaatst in de groene bufferzone naast één van de infiltratiebekkens op het bedrijventerrein.

Zo werd de KMO-zone Itterbeek in 2012 de eerste bijenvriendelijke KMO-zone in Vlaanderen!

Contactgegevens: 

Veerle Ribus, projectmanager IGEMO
veerle.ribus@igemo.be

Neem deel aan de enquête vergroening businessmodel

Neem deel aan de enquête vergroening businessmodel

Het team Groene economie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil weten wat de beweegredenen van een bedrijf zijn om het businessmodel te vergroenen, en welke hindernissen het ondervindt bij het inzetten op een groener businessmodel. Het is een beleidsvoorbereidend onderzoek dat mogelijke oplossingen in kaart wil brengen. Welke instrumenten kunnen aanzetten tot een strategische hertekening van een businessmodel? 

Geïnteresseerd? Klik door naar deze link en vul de vragenlijst in.

 

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Clusteropportuniteiten duurzaam industrieel bouwen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen komt de laatste jaren steeds vaker terug in allerlei projecten. Een holistische kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en duurzaam energiegebruik (met energieplan op bedrijfssite niveau) is hier intrinsiek mee verbonden. Een duurzaam bedrijventerrein kan als volgt worden gedefinieerd:
“Een terrein waar, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van:
• Het (bedrijfs)economisch resultaat;
• De vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik”.
Belangrijk hierbij zijn de verschillende invalshoeken: zowel de overheid als de bedrijven hebben voordeel bij Duurzaam Bedrijventerrein Management (DBTM) en dit zowel op het (bedrijfs)economisch als op het ecologisch en sociaal vlak. Maar ook de synergie met de omgeving is een belangrijke succesfactor. Een goed beheerd en onderhouden bedrijventerrein trekt nieuwe ondernemers aan en geeft de reeds gevestigde bedrijven de juiste redenen om te blijven. Dit alles draagt bij tot de uitstraling van een bepaalde regio. Daarnaast voorkomt een actief en duurzaam beheer het verval van een bedrijventerrein, wat in dit geval zou leiden tot een dure revitalisatie.
De bedrijven doen op hun beurt hun voordeel door (i) de kosten van niet-kernactiviteiten te delen (en dus te verminderen), door (ii) een bedrijfsvriendelijke relatie op te bouwen met gemeente en terreinbeheerder, en (iii) een aangename werkomgeving te creëren die dan weer leidt tot tevreden werknemers en die tegelijkertijd potentiële werknemers aantrekt, enz...
In deze handleiding worden de voordelen van clusteropportuniteiten bij het ontwikkelen van nieuwe of herinrichten van bestaande bedrijventerreinen in de kijker gezet en willen we ondernemers aanzetten tot het investeren in duurzame bedrijventerreinen, specifiek deze met een industrieel of logistiek karakter. Domeinen die aan bod komen zijn: gebiedsmanagement, welzijn en welvaart, duurzame bronnen, mobiliteit en ecologie.

Contactgegevens: 

POM Oost-Vlaanderen
btm@pomov.be

Inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerreinen

Inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerreinen

Green4Grey staat voor ‘groene infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen’. Met dit LIFE project wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners investeren in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek. Deze inspiratiegids kadert in het LIFE Green4Grey project, een Europees project waarbij de Vlaamse Landmaatschappij meer “duurzaam en natuurlijk” groen wenst in het sterk gebetonneerde Vlaamse landschap.

Contactgegevens: 

Vlaamse Landmaatschappij
www.vlm.be