Subsidies voor innovatieve logistiek op bedrijventerreinen

Subsidies voor innovatieve logistiek op bedrijventerreinen

Het Vlaams instituut voor de Logistiek (VIL) werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als aanspreekpunt en innovatieplatform voor de logistieke sector. Heeft u een vernieuwend logistiek concept voor de bedrijven op uw bedrijventerrein dan helpt VIL u gratis verder bij de inhoudelijke en financiële invulling van uw aanvraag voor subsidies.

De volgende infosessie gaat digitaal door op 1 april 2022 van 9u tot 10u.

Informatie en inschrijving via https://vil.be/event/gratis-infosessie-ontvang-subsidies-via-vil/

Contactgegevens: 

Eddy Hagen
eddy.hagen@vil.be

Project Smart Driver Pass wil toegang chauffeurs tot bedrijfssites vereenvoudigen

Project Smart Driver Pass wil toegang chauffeurs tot bedrijfssites vereenvoudigen

Het laden en lossen van vracht op bedrijfssites is een tijdsintensief proces. Zowat elk bedrijf hanteert zijn eigen toegangssysteem en chauffeurs moeten zich meestal fysiek aanmelden. Dit leidt tot wachttijden, ongemak en extra kosten. Met het project ‘Smart Driver Pass’ wil het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), in samenwerking met zeven bedrijven, een oplossing aanreiken voor dit probleem door het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke applicatie.

Op veel Vlaamse laad- en losplaatsen is er nog sprake van manuele procedures en individuele oplossingen op bedrijfsniveau op basis van een badge of identiteitskaart. Dit leidt tot tijdverlies en draagt een aanzienlijke kost met zich mee, die voor KMO’s niet altijd haalbaar is.

Alvast zeven bedrijven zetten hun schouders mee onder dit project om een innovatieve oplossing uit te werken. Atlas Copco Airpower wil het hele laad- en losproces op hun eigen bedrijfssite graag optimaliseren.

“Atlas Copco Airpower heeft reeds inspanningen geleverd om het laadproces efficiënter te laten verlopen. Zo beschikt de truckchauffeur, voor aanmelden bij de bewaker, over een referentie die vereist is voor toegang tot de site en kan de chauffeur, met behulp van een kiosk, automatisch zijn (vracht)documenten printen. Ondanks deze inspanningen ziet Atlas Copco Airpower verdere optimalisatiemogelijkheden. Vandaag moet de chauffeur op verschillende momenten uitstappen om de benodigde info te verkrijgen of te delen. Bovendien gebeurt dit via papieren kopieën. Door deel te nemen aan het Smart Driver Pass project wil Atlas Copco Airpower deze acties digitaliseren en, tegelijkertijd, efficiënter laten verlopen”, aldus Dries Godaert, Logistic Engineer bij Atlas Copco Airpower.

Met dit project wil VIL de bestaande en individuele oplossingen bundelen in één overzichtelijke applicatie. Het systeem zal werken op basis van een aan databases gekoppelde smartphone applicatie. Daarmee biedt het een laagdrempelige oplossing voor kleinere laad- en losplaatsen, die bovendien ook efficiënt is voor de gebruikers én de ideale basis vormt voor andere innovaties.

De huidige systemen focussen veelal op de veiligheids-en toegangscontrole terwijl aan de beoogde VIL-applicatie tal van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde kunnen gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld vooraanmelding met het oog op een efficiëntere slotplanning, het afroepen van reeds aangemelde chauffeurs, identificatie bij onbemande nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), enz.

Aperam Stainless Steel Belgium, Atlas Copco Airpower, Barry Callebaut Belgium, DP World, Fluvius, Peripass en Zetes nemen deel aan het project, dat ondersteund wordt door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

De herwaardering van Kanaalkant gaat een nieuwe fase in

De herwaardering van Kanaalkant gaat een nieuwe fase in

De omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen (districten Merksem en Deurne), Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Sinds juni 2018 wordt door de POM Antwerpen een gebiedsmanagement opgestart. Dit gebeurt in samenwerking met de partners Schoten, Wijnegem, Antwerpen en de Vlaamse Waterweg én wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Het doel is om de samenwerking tussen bedrijven binnen de Kanaalkant naar een hoger niveau te tillen. Missie: de Kanaalkant op de kaart zetten als een toonaangevend bedrijventerrein.

Het eindrapport Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) uit 2003 zette het Albertkanaal opnieuw in de kijker. De POM Antwerpen faciliteerde het overleg tussen bedrijven en overheden. Dit leidde in 2006 tot het project ‘herwaardering Albertkanaal’. In 2010 leverde dit de start op van het masterplan Herwaardering Albertkanaal via een samenwerkingscharter. 

Tijdens de uitvoering van het masterplan stootte de POM op de grenzen van haar bevoegdheid, de provincie Antwerpen nam over. Een breed gedragen gebiedsgerichte visie werd ontwikkeld via de opmaak van het Kaderplan, een bijhorend actieprogramma zag het licht. De focus kwam te liggen op overleg tussen overheden en op investeringen van de verschillende overheden.

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, zoals de opmaak van het toekomstplan, de aanleg van nieuwe kades, de verbreding van het Albertkanaal, het aanleggen van fietsinfrastructuur, de werken aan het Klein Schijn, de verhoging van de bruggen,… Dit alles om van de Kanaalkant een modern bedrijventerrein te maken met veel werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en succesvolle ondernemingen.

De infrastructuurwerken en het toekomstplan zijn al een grote stap. Volgende stap is ruimte geven aan de bedrijven door aanwezige bedrijfsdynamieken te ondersteunen, te bestendigen en toekomstgerichte activiteiten mogelijk te maken. De bedrijven gezamenlijk laten inzetten op het verduurzamen van hun bedrijfsvoering is essentieel, voorbij de eigen perceelsgrens heen.

Om de nieuwe fase een boost te geven is er sinds juni 2018 een gebiedsmanager actief. Hij zet zich voluit in voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op de grens tussen overheid en bedrijven spoort hij de juiste organisaties aan om projecten te starten in de zone Kanaalkant. De focus ligt op actie en realisatie. Omwille van de ligging van nabije gelegen woonzones is dit ook een kans om buurtbewoners actief te betrekken bij de Kanaalkant.

Wat doet de gebiedsmanager voor het projectgebied Kanaalkant?

  • Hij ontzorgt de bedrijven via het loket Kanaalkant
  • Hij zoekt mee naar realiseerbare projecten in verduurzaming van een bedrijf
  • Hij assisteert in de zoektocht naar een juiste locatie voor een bedrijf, bij de opstart van energie-deel-projecten, bij het verhogen van watergebonden vrachtvervoer, bij het bepalen van de fietsgeschiktheid in de zone, bij een samenaankoop …
Contactgegevens: 

Hans Maes, gebiedsmanager Kanaalkant POM Antwerpen
hans.maes@pomantwerpen.be
03 240 68 76

Opstart Parkmanagement Dilbeek

Opstart Parkmanagement Dilbeek

Gisteren vond de informatiesessie plaats voor de opstart van bedrijventerreinmanagement te Dilbeek in het Gossethotel. De gemeente Dilbeek verkreeg subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor de opstart van een duurzaam beheer van de vele industriezones die Dilbeek telt. Maar liefst 40 bedrijven daagden op om te luisteren naar wat parkmanagement hen te bieden heeft.

De vzw Parkmanagement Dilbeek werd gesticht in maart 2017 door een aantal zaakvoerders van bedrijven in de zone. De keuze van de vzw om dit parkmanagement uit te voeren in de praktijk viel op Quares parkmanagement. Parkmanager Kirsten Dejaegere zal deze taak voor haar rekening nemen. Het eerste werkingsjaar zal zij zich voornamelijk focussen op het creëren van draagvlak bij de bedrijven die er gevestigd zijn en ervoor zorgen dat ze zich aansluiten bij de vzw.

De vzw biedt de bedrijven de mogelijkheid om in te stappen in groepsaankopen voor o.a. afval, energie en kantoorbenodigdheden. Op die manier plukken de bedrijven meteen de vruchten van hun lidmaatschap en kunnen ze ettelijke euro’s besparen. Duurzaam bedrijventerreinmanagement gaat verder dan alleen maar besparen.

Een eerste goede zaak die dit jaar zal gerealiseerd worden is nieuwe signalisatie. De gemeente Dilbeek vond het hoog tijd dat er iets gedaan werd aan de wirwar aan bordjes die je overal in de industriezones kan terugvinden en maakte hiervoor gelden vrij. Er moeten eenduidige wegwijzers komen waarbij de industriezones worden opgedeeld in kleuren. Dit zal het voor klanten en leveranciers makkelijker maken om hun weg te vinden. De bedrijven krijgen de mogelijkheid om een totem aan te kopen in de kleur van hun zone om het nog duidelijker te maken.

Er werd ook subsidie verkregen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voor een screening rond beveiliging en veiligheid van het bedrijventerrein en daaraan gekoppelde acties. Ook zal er een studie gedaan worden, getrokken door de gemeente Dilbeek samen met Asse, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw naar de mogelijkheid tot vrachtwagenparking om en rond de Brusselse ring.

Het parkmanagement heeft het eerste werkingsjaar dus zeker de handen vol: draagvlakcreatie, behoeftepeiling, signalisatie en de beveiliging van de industriezones.

Contactgegevens: 

Kirsten Dejaegere, parkmanager Quares
kirsten.dejaegere@quares.be

(Onder)Neem een koffie met VLAIO op Industrie Mechelen Noord

(Onder)Neem een koffie met VLAIO op Industrie Mechelen Noord

Op 14 maart kwam het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) met zijn nieuwe campagne “Blijf niet zitten met je ondernemersvragen”, begeleid van een koffietruck met heerlijke koffie en lekkere koekjes naar Mechelen Noord. Om 10u00 vond er in Mechelen Campus een kick-off persconferentie plaats met speeches van onder meer Minister van werk en economie Philippe Muyters en Administrateur-generaal van VLAIO Bernard De Potter. Ook Voka, UNIZO en Flanders Food richtten kort het woord tot de geïnteresseerde bedrijven en de pers.

Met deze campagne wil VLAIO zijn afstand tot de ondernemers verkleinen en hen gerichter adviseren van begin tot einde. Bedrijven die gerichte vragen hebben, kunnen bij de VLAIO-adviseurs terecht, die eveneens aanwezig waren op het event. Zo kon zaakvoerder Louis De Wael (Van Dievel) met zijn specifieke vragen over de ontwikkeling binnen zijn bedrijf naar opleiding tot vrachtwagenpiloot meteen terecht voor advies bij Minister Muyters en zal er een opvolgvergadering worden ingepland tussen zijn kabinet en VLAIO.

VLAIO wil meedenken met de bedrijven door handvaten en ondersteuning aan te bieden waar nodig. “Tot op vandaag dient er altijd veel administratieve rompslomp in orde gebracht te worden alvorens antwoorden te krijgen”, wist Renzo De Bondt (Technology Trading) te vertellen. De minister en Administrateur-generaal verzekerden hem dat deze administratie net zal worden vereenvoudigd en de stap voor de ondernemer veel kleiner wordt gemaakt om hulp in te schakelen en advies te krijgen.

Op verscheidene bedrijventerreinen in Vlaanderen zijn bedrijvenverenigingen opgericht onder het beheer van een parkmanager, een initiatief dat door VLAIO mee wordt ondersteund om meer samenwerking tussen de bedrijven onderling te initiëren en de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen. Vzw Industrie Mechelen Noord mocht vandaag de aftrap geven samen met Kirsten Dejaegere (Parkmanager Quares) die door haar nauwe betrokkenheid bij de ondernemers bedrijven verbindt en informeert over de gemeenschappelijke en individuele mogelijkheden bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Tot en met 20 maart komt de koffiebar  met het VLAIO-entourage tot bij de ondernemers zelf op het bedrijventerrein (van 8u00 tot 14u00):

  • 15/03/2018: Haasrode, Research Park – Interleuvenlaan 68, aan de ingang van het Siemens-gebouw
  • 16/03/2018: Genk, Binnenplein van C-Mine Crib
  • 19/03/2018: Zwijnaarde, Technologiepark – tussen iGent-toren en AA-toren (pijlen zone C2 volgen)
  • 20/03/2018: Ieper, Business Park – Parking aan het rond punt via Pilkemseweg naar Dehemlaan (voormalige expohallen)
Contactgegevens: 

Kirsten Dejaegere, parkmanager Quares
kirsten.dejaegere@quares.be

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

In het voorjaar van 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging bedrijventerreinen. Tot 31 mei konden zowel bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen als lokale besturen projectvoorstellen indienen. De oproep was opgesplitst in 3 luiken: integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen. Voor de oproep was een budget van 1.200.000 euro vastgelegd voor subsidiëring van externe prestaties allerhande. Het Agentschap ontving 53 projectvoorstellen. Bij de beoordeling werd vooral rekening gehouden met de hoogdringendheid van de problematiek, de integrale benadering en de gedragenheid,  efficiëntie en duurzaamheid van het projectvoorstel. Er werden 32 projecten geselecteerd.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement goed van start

Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement goed van start

Op 21 februari 2017 organiseerden het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de 5 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen het lanceringsevenement van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement en de projectoproep beveiliging. Deze infosessie was gericht naar bedrijventerreinverenigingen, beheerders en ontwikkelaars van bedrijventerreinen, lokale besturen en andere belanghebbenden. Het event vond plaats in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Leuven, en bestond uit 2 inhoudelijke luiken:

  • een interactieve presentatie van de website www.btmvlaanderen.be, aan de hand van dynamische dubbelinterviews van een provinciale 'single point of contact' (SPOC) met een BTM-stakeholder uit zijn / haar provincie
  • voorstelling van de projectoproep ‘Beveiliging bedrijventerreinen’ door het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren (klik op deze link voor meer informatie)

Voorafgaand en afsluitend werd een netwerkmoment ingelast voor de circa 100 aanwezigen. De reacties na afloop waren positief, niet in het minst dankzij de originele presentatieformule. Ook de relevantie van een Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement geschraagd door de POMs werd erkend.

Vanuit het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement zal er jaarlijks een Vlaamsbreed ontmoetingsmoment georganiseerd worden.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34
 

Lancering kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en projectoproep beveiliging

21

Lancering kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en projectoproep beveiliging

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen nodigen u vriendelijk uit op de infosessie over het kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en de projectoproep beveiliging. Deze infosessie is gericht naar bedrijventerreinverenigingen, beheerders en ontwikkelaars van bedrijventerreinen, lokale besturen en andere belanghebbenden. De infosessie vindt plaats in het Vlaams Administratief Centrum te Leuven. Programma en praktische richtlijnen vindt u in bijlage.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

In het voorjaar van 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerreinverenigingen, opstartende bedrijventerreinverenigingen en bepaalde ontwikkelaars/beheerders van een bedrijventerrein konden tot eind juli een aanvraag indienen gericht op financiële ondersteuning voor het aanstellen van een parkmanager of het verder professionaliseren van hun bestaande parkmanagement. Het Agentschap ontving 38 projectvoorstellen.

Verspreid over Vlaanderen krijgen 14 bestaande bedrijventerreinverenigingen en 8 bedrijventerreinverenigingen-in-oprichting financiële steun van Vlaanderen. Prioriteit werd gegeven aan voorstellen met een problematiekgedreven motivatie en acties die naast kostenbesparing ook inzetten op samenwerking op vlak van energie en logistiek, beveiliging en verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie of beeldkwaliteit. De subsidie moet het mogelijk maken de werkingskosten te financieren voor 3 jaar.

Contactgegevens: 

Lut Slabbinck, Agentschap Innoveren & Ondernemen
lut.slabbinck@vlaio.be
02 553 37 49

Praktijkvoorbeelden van succesvolle BTM-trajecten uit de provincie Antwerpen

Praktijkvoorbeelden van succesvolle BTM-trajecten uit de provincie Antwerpen

Samenwerkingsinitiatieven op bedrijventerreinen kunnen uiteenlopende financiële, economische, ecologische en maatschappelijke voordelen genereren. POM Antwerpen vindt het belangrijk om die troeven te versterken. In de brochure 'Van netwerking tot nachtbewaking. De dynamiek van bedrijventerreinmanagement' laat POM Antwerpen een aantal bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen aan het woord. We komen te weten welke succesvolle BTM-trajecten werden doorlopen en hoe de bedrijventerreinverenigingen de toekomst zien. Voor wie concreet aan de slag wil gaan zijn er een aantal nuttige tips. Ook de Vlaamse overheid komt aan het woord, als toonaangevende stimulator van bedrijventerreinmanagement.

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be
03 240 68 35