Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Een veiliger bedrijventerrein dankzij samenwerking tussen stad Lier, lokale politie en bedrijventerreinvereniging Duwijckpark

Vanuit een vastgestelde behoefte aan inbraakpreventie en een bezorgdheid over het bewaken en monitoren van de veiligheid op het bedrijventerrein Duwijck, vroeg vzw Duwijckpark aan de stad Lier of er een mogelijkheid bestond het stedelijk cameranetwerk uit te breiden op de site.

Na een aantal plaatsbezoeken, locatieonderzoek, en technische afwegingen en - ontwerpen keurde het schepencollege in het najaar van 2019 een voorstel tot samenwerking goed tussen de bedrijventerreinvereniging, de stad en de lokale politie van Lier voor de uitbreiding van het stedelijk cameranetwerk.

Er werden 4 camera’s geplaatst op strategische locaties, evenals een verbindingsmast op het dak van een bedrijf. De vzw Duwijckpark nam de aankoop- en installatiekost van de extra camera’s op zich. Het onderhoud van de camera’s is ten laste en op kosten van de stad Lier. Het globaal onderhoudscontract van de stad met de technologische dienstverlener werd hiervoor uitgebreid.

De lokale politie zorgt voor opslagcapaciteit en monitoring. De dagverslagen worden systematisch doorgenomen door de hoofdinspecteur, op locatie gefilterd en op basis van een opgegeven tijdsvork worden dan de camerabeelden geconsulteerd.

Het blijft evenwel aanbevolen om alles systematisch te melden. Een zo volledig mogelijke beschrijving met datum en tijdspanne kan in combinatie met ANPR-camera’s immers veel en snel zaken ophelderen. Rekening houdend met de wettelijke beperking van de maximale bewaartermijn van camerabeelden van 30 dagen, melden de ondernemers best tijdig een inbreuk of verdachte handeling.

Contactgegevens: 

Bert Serneels, stad Lier
bert.serneels@lier.be

Robin Baele, vzw Duwijckpark
robin@utb-botanicals.be

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond risicobeheersing en beveiliging in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

WhatsApp groep ter verhoging van sociale controle en veiligheid

WhatsApp groep ter verhoging van sociale controle en veiligheid

De leden van het bedrijvenpark Kortrijk – Noord kunnen nog steeds bij de WhatsApp groep aansluiten om de sociale controle en de veiligheid op het bedrijventerrein te versterken. Daardoor zijn de betrokken ondernemers vlugger op de hoogte van onregelmatigheden op het bedrijvenpark. De WhatsApp tool dient louter om sneller rond verdachte omstandigheden te communiceren. Voor dringende interventie en politiehulp moet de Politiezone Vlas gecontacteerd worden via het noodnummer 101.

Voor info en deelname kan contact opgenomen worden via elke@roelandt.biz

Contactgegevens: 

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Nederland

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Nederland. Deze buitenlandse aanpak kan inspirerend werken voor de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Naast een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) is er immers ook een KVO specifiek voor bedrijventerreinen (KVO-B). Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, er worden oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schone, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. 

Contactgegevens: 

Miriam van Etten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
miriam.vanetten@hetccv.nl
+316 10 44 56 47

 

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

In het voorjaar van 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging bedrijventerreinen. Tot 31 mei konden zowel bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen als lokale besturen projectvoorstellen indienen. De oproep was opgesplitst in 3 luiken: integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen. Voor de oproep was een budget van 1.200.000 euro vastgelegd voor subsidiëring van externe prestaties allerhande. Het Agentschap ontving 53 projectvoorstellen. Bij de beoordeling werd vooral rekening gehouden met de hoogdringendheid van de problematiek, de integrale benadering en de gedragenheid,  efficiëntie en duurzaamheid van het projectvoorstel. Er werden 32 projecten geselecteerd.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Consortiumbewaking bedrijventerreinen Rumst

Consortiumbewaking bedrijventerreinen Rumst

Omdat de Rumstse bedrijven geconfronteerd werden met een nachtelijke inbraakproblematiek, besloot vzw Bedrijvengroepering Rumst een raamovereenkomt te sluiten met een bewakingsfirma. Consortiumbewaking biedt de bedrijven financiële voordelen, heeft een preventief effect en verzekert dat de bewakingsagent snel ter plaatse is. Naast een klassieke ronde en interventie na alarm kan de bewakingsagent ook specifieke taken verrichten op vraag van een individueel bedrijf.

Contactgegevens: 

Wim Baeten, vzw Bedrijvengroepering Rumst
wimbaeten@baeten-vanes.be

Video: