vervoer

Project Smart Driver Pass wil toegang chauffeurs tot bedrijfssites vereenvoudigen

Project Smart Driver Pass wil toegang chauffeurs tot bedrijfssites vereenvoudigen

Het laden en lossen van vracht op bedrijfssites is een tijdsintensief proces. Zowat elk bedrijf hanteert zijn eigen toegangssysteem en chauffeurs moeten zich meestal fysiek aanmelden. Dit leidt tot wachttijden, ongemak en extra kosten. Met het project ‘Smart Driver Pass’ wil het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), in samenwerking met zeven bedrijven, een oplossing aanreiken voor dit probleem door het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke applicatie.

Op veel Vlaamse laad- en losplaatsen is er nog sprake van manuele procedures en individuele oplossingen op bedrijfsniveau op basis van een badge of identiteitskaart. Dit leidt tot tijdverlies en draagt een aanzienlijke kost met zich mee, die voor KMO’s niet altijd haalbaar is.

Alvast zeven bedrijven zetten hun schouders mee onder dit project om een innovatieve oplossing uit te werken. Atlas Copco Airpower wil het hele laad- en losproces op hun eigen bedrijfssite graag optimaliseren.

“Atlas Copco Airpower heeft reeds inspanningen geleverd om het laadproces efficiënter te laten verlopen. Zo beschikt de truckchauffeur, voor aanmelden bij de bewaker, over een referentie die vereist is voor toegang tot de site en kan de chauffeur, met behulp van een kiosk, automatisch zijn (vracht)documenten printen. Ondanks deze inspanningen ziet Atlas Copco Airpower verdere optimalisatiemogelijkheden. Vandaag moet de chauffeur op verschillende momenten uitstappen om de benodigde info te verkrijgen of te delen. Bovendien gebeurt dit via papieren kopieën. Door deel te nemen aan het Smart Driver Pass project wil Atlas Copco Airpower deze acties digitaliseren en, tegelijkertijd, efficiënter laten verlopen”, aldus Dries Godaert, Logistic Engineer bij Atlas Copco Airpower.

Met dit project wil VIL de bestaande en individuele oplossingen bundelen in één overzichtelijke applicatie. Het systeem zal werken op basis van een aan databases gekoppelde smartphone applicatie. Daarmee biedt het een laagdrempelige oplossing voor kleinere laad- en losplaatsen, die bovendien ook efficiënt is voor de gebruikers én de ideale basis vormt voor andere innovaties.

De huidige systemen focussen veelal op de veiligheids-en toegangscontrole terwijl aan de beoogde VIL-applicatie tal van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde kunnen gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld vooraanmelding met het oog op een efficiëntere slotplanning, het afroepen van reeds aangemelde chauffeurs, identificatie bij onbemande nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), enz.

Aperam Stainless Steel Belgium, Atlas Copco Airpower, Barry Callebaut Belgium, DP World, Fluvius, Peripass en Zetes nemen deel aan het project, dat ondersteund wordt door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Gezamenlijke aanpak van mobiliteitskwesties op bedrijventerrein Hoge Mauw

Gezamenlijke aanpak van mobiliteitskwesties op bedrijventerrein Hoge Mauw

Op 19 juni 2013 werd de werkgroep mobiliteit van de bedrijvenzone Hoge Mauw in Arendonk opgestart. Deze werkgroep is samengesteld uit 3 bedrijven actief op het bedrijventerrein, de bedrijventerreinmanager van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), de schepen van mobiliteit, de burgemeester en de mobiliteitsambtenaar van Arendonk.

De werkgroep behandelt alles wat met mobiliteit te maken heeft, zonder vaste vergaderfrequentie. De werkgroep komt samen indien nodig en zowel bedrijven als het gemeentebestuur kunnen onderwerpen aanbrengen. Een nieuwe hoofdtoegang, verkeersveiligheid, een snelheidsbeperking, openbare verlichting, de voorrangsregeling, omleidingswegen, communicatie van werken, bewegwijzering en de impact van benzinestations kwamen al aan bod.

Contactgegevens: 

Dirk Sterckx, ambtenaar mobiliteit en noodplanning technische dienst gemeente Arendonk
dirk.sterckx@arendonk.be
014 40 90 86

Oplossingen voor overlast door parkerende vrachtwagens op Ravenshout

Oplossingen voor overlast door parkerende vrachtwagens op Ravenshout

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg heeft een studie (2014) laten uitvoeren om de problematiek rond parkerende vrachtwagens op het bedrijventerrein Ravenshout aan te pakken. Het industrieterrein Ravenshout is het tweede grootste bedrijventerrein in Limburg, na Genk-Zuid. Het terrein trekt elke dag heel wat verkeer naar zich toe. Vrachtwagens rijden op en af om goederen te leveren of te verspreiden. Zoals op vele andere bedrijventerreinen staan er ook op Ravenshout heel wat vrachtwagens geparkeerd op of langs de weg, in de berm, in doodlopende straten, … Dit veroorzaakt overlast en gevaarlijke verkeerssituaties, bijvoorbeeld door een slechter zicht op de weg.

Omdat Ravenshout zich uitstrekt over drie verschillende gemeenten (Beringen, Ham en Tessenderlo) was een grensoverschrijdende aanpak nodig. POM Limburg en de drie gemeenten hebben, in nauwe samenwerking, het studiebureau Technum aangesteld om het probleem te analyseren en oplossingen voor te stellen. Technum onderzocht de huidige en toekomstige graad van overlast door parkerende vrachtwagens op Ravenshout. Ravenshout is immers nog steeds in uitbreiding. Op verschillende tijdstippen werden de aanwezige vrachtwagens in kaart gebracht, bedrijven bevraagd en knelpunten gedefinieerd. Tenslotte werd een vergelijkende studie gemaakt van vrachtwagenparkings in binnen- en buitenland om een zicht te krijgen op de bestaande mogelijkheden, succesfactoren en valkuilen rond vrachtwagenparkeren.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de problematiek het grootst is buiten de openingsuren van de bedrijven. De geparkeerde vrachtwagens staan gegroepeerd op verschillende, verspreide locaties op het bedrijventerrein. Vanuit deze vaststelling kunnen we oordelen dat er zich niet dadelijk een behoefte aandient om te zoeken naar één overkoepelende oplossing voor het hele bedrijventerrein. Er wordt geopteerd om een aantal verspreid liggende acties te onderzoeken die kunnen bijdragen aan de oplossing van de plaatselijke probleemgebieden. Het studiebureau werkte voor alle mogelijke maatregelen een sterkte-zwakte analyse uit. De oplossingen kunnen ruimtelijk-praktisch zijn zoals het aanpassen van het wegprofiel of het integreren van lokale parkeerhavens. Daarnaast kunnen ook beleidsmatige acties de problematiek verhelpen, zoals het maken van afspraken tussen bedrijven over een gedeeld gebruik van beschikbare private parkings, het aanbrengen van bewegwijzering of het uitwerken van een gemeenschappelijk parkeerbeleid over de drie gemeenten heen. Aan de hand van de sterkte-zwakte analyse zullen de gemeenten nu bepalen welke oplossingen ze waar willen implementeren. Al de voorgestelde oplossingen maken het mogelijk dat vrachtwagens reglementair kunnen parkeren, zonder hinder of gevaar voor bezoekers en gebruikers van het bedrijventerrein.

Deze studie van POM Limburg kan ook problemen op andere bedrijventerreinen oplossen. De resultaten werden, waar mogelijk, veralgemeend in de vorm van een draaiboek opdat ook andere gemeenten met een gelijkaardige problematiek inzake parkerende vrachtwagens op bedrijventerreinen zich kunnen laten inspireren tot oplossingen.

De studie rond het vrachtwagenparkeren op Ravenshout kaderde binnen het Interreg-project 'Grenzeloze Logistiek', onderdeel ‘Efficiënt Ruimtegebruik’. De doelstelling van dit projectonderdeel was het optimaliseren van bedrijventerreinen voor logistiek door middel van het definiëren en implementeren van slimme, lokale logistieke investeringen.

Contactgegevens: 

Tim Vanduren, POM Limburg
tim.vanduren@pomlimburg.be
011 300 133