POM West-Vlaanderen organiseert opnieuw KGA-ophaling vanaf eind november 2020

Ook in de komende jaren organiseert POM West-Vlaanderen halfjaarlijkse ophaalrondes voor klein gevaarlijk afval (KGA) op de West-Vlaamse bedrijventerreinen. Zij blijft daardoor bedrijven stimuleren om optimaal te sorteren en te recycleren. Een selectieve inventarisatie en een reguliere KGA-ophaling helpen elk bedrijf om het restafval te verminderen, wat een belangrijke stap is in de evolutie naar een duurzaam circulair materiaalbeheer. Door de collectieve ophalingen vermijden de bedrijven het risico op hoogoplopende boetes voor het niet naleven van de VLAREMA voorschriften en kunnen zij dit doen aan gereduceerde tarieven. De erkende ophaler zorgt daarenboven voor de nodige attesten conform de wettelijke voorschriften.

Door de coronamaatregelen en verminderde activiteit bij heel wat bedrijven werd de ophaalronde van juni 2020 uitgesteld. De eerstvolgende ophaalronde is voorzien van maandag 23 november tot vrijdag 4 december 2020.

Alle informatie via http://pomwvl.be/kga . Dit initiatief kadert in het VLAIO-project Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.