TRIMIS-rapport: Onderzoek en innovatie op het gebied van autodelen in Europa

TRIMIS-rapport: Onderzoek en innovatie op het gebied van autodelen in Europa

TRIMIS is het instrument van de Europese Commissie dat trends in vervoerstechnologie, mobiliteit en innovatiecapaciteiten om Europa CO2-vrij te maken in kaart brengt.

Een recent gepubliceerd rapport 'Onderzoek en innovatie op het gebied van autodelen in Europa' biedt een uitgebreide analyse van het autodelen in Europa. Het rapport belicht voor 6 thematische onderzoeksgebieden de recente technologische ontwikkelingen en de toekomstige behoeften. Er worden ook aanbevelingen geformuleerd om het autodelen efficiënt te integreren.

Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Woon-Werkverkeer

Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, start op 2 mei 2022 een nieuwe projectoproep van het Pendelfonds. Dit Vlaams subsidiefonds voor werkgevers ondersteunt projecten van ondernemingen die het aantal autoverplaatsingen op vlak van woon-werkverkeer duurzaam verminderen. Verschillende maatregelen komen in aanmerking: aankoop en leasing van (elektrische) plooifietsen, gebruik fietsdeelsystemen, aankoop van fietsuitrusting, ...

De nieuwe oproep is specifiek gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren en heeft extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen op bedrijventerreinen. Individuele ondernemingen kunnen tot €200.000 tussenkomst bekomen. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het maximale subsidiebedrag €400.000.

Meld jouw onderneming aan voor 1 juni!

Als je overweegt om investeringen te doen, is het belangrijk om voor 1 juni 2022 een dossiernummer aan te vragen. Nadien hebben ondernemingen tijd tot 1 september 2022 om een subsidieaanvraag in te dienen. Elke provincie heeft een dienst mobiliteit die je helpt bij het vervolledigen van jouw dossier.

Meer informatie vind je op https://pendelfonds.be/. Wil je meer weten over het ministerieel besluit, klik dan op pendelfonds_2022.

Mpact Sessie over nudging en gedragsverandering

18

Mpact Sessie over nudging en gedragsverandering

Heel wat en steeds meer bedrijventerreinen staan voor de uitdaging van vlotte bereikbaarheid. Hoe krijg je mensen van de privéwagen naar duurzame en gedeelde mobiliteit? Welke brede maatschappelijke tendensen zijn daarin bepalend? En hoe pakt een stad als pakweg Antwerpen het aan om deze switch te stimuleren? Deze sprekers hebben niet toevallig het antwoord in huis! Ontdek deze vrijdag de inzichten van Herman Konings (nXt), Silke Lamoen en Michiel Penne (Slim naar Antwerpen).

  • Herman Konings is master in de theoretische psychologie (KU Leuven) en beheerder van het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt.
     
  • Silke Lamoen is communicatieconsulent bij de Stad Antwerpen en nudget reizigers richting slimme en duurzame mobiliteit binnen het kader van Slim naar Antwerpen.
     
  • Michiel Penne is de coördinator van Slim naar Antwerpen en focust op stakeholder management, digitalisering en Europese en internationale partnerschappen.

Inschrijven kan je hier.

Contactgegevens: 

Mpact vzw
info@mpact.be

Mobility Academy

17

Mobility Academy

De Covid-19-crisis zorgde ervoor dat we onze mobiliteit in vraag stelden. Hoe kan je dit kantelmoment aangrijpen als bedrijf om gedragsverandering richting duurzame mobiliteit teweeg te brengen? Dat kom je te weten tijdens de Mobility Academy van Mpact, het vroegere Taxistop. 

De Mobility Academy start om 11u met een korte toelichten van de nieuwe ontwikkelingen van de MobiCalendar, een multimodale kalender die duurzame mobiliteit stimuleert. Daarna geeft Freya De Muynck van Traject een inleiding in het thema Change Management.
Schrijf je hier in.

Meer info vind je op https://www.mpact.be/project-evenement/mobility-academy-17-juni-2020/.

Contactgegevens: 

Jasmien Jaques
jasmien.jaques@mpact.be

Bedrijventerreinen en deelmobiliteit

Bedrijventerreinen en deelmobiliteit

Niet zelden liggen bedrijventerreinen eerder afgelegen en blijft de privéwagen de meest gebruikte modus voor het woon-werkverkeer en de beroepsverplaatsingen. Nochtans zijn er ook heel wat kansen om de mobiliteit in en rond een bedrijventerreinen efficiënter en duurzamer te organiseren, bijvoorbeeld door in te zetten op gedeelde mobiliteit. Maar hoe zet je een bedrijfsoverstijgende aanpak op? Wat kan je als gemeente doen om deelmobiliteit op bedrijventerreinen te stimuleren? En welke concrete voorbeelden zijn er vandaag al?

Op 17 november 2020 bogen Steven Roeland (mobiliteitsmanager Voka Antwerpen-Waasland) en Aurelie Van Obbergen (ruimtelijk planner – mobiliteitsteam Leiedal) zich over deze vragen. Het webinar werd georganiseerd door Taxistop, kaderde binnen de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en werd ondersteund door Autodelen.net. Angelo Meuleman (Taxistop) modereerde het webinar, dat werd bijgewoond door 100 enthousiaste deelnemers.

Hier vind je de presentaties van de sprekers:

Wens je het webinar te (her)bekijken? Dat kan via deze link!

Contactgegevens: 

Taxistop, Angelo Meuleman, ame@taxistop.be
Voka Antwerpen-Waasland, Steven Roeland, steven.roeland@voka.be
Leiedal, Aurelie Van Obbergen, aurelie.vanobbergen@leiedal.be