Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Op vraag van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland voerde het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen een bedrijfsoverstijgende Mobiscan uit voor de bedrijvenzone Zwijndrecht Baarbeek-Borgerweert-Westpoort-Hoefijzersingel in het najaar van 2019. Voordeel van een bedrijfsoverstijgende Mobiscan is dat het PMP ook kan adviseren over mogelijke samenwerkingen tussen de deelnemende bedrijven om een versterkend effect te verkrijgen.

De aanleiding was de te verwachten bijkomende congestie en slechtere bereikbaarheid door de geplande wegenwerken voor de Oosterweelverbinding. Er namen 10 bedrijven deel aan deze Mobiscan, goed voor een totale populatie van 1359 werknemers. De doelstellingen zijn:

  • de werknemers zo vlot en duurzaam mogelijk laten pendelen;
  • het aantal verplaatsingen beperken waar mogelijk;
  • de multimodale bereikbaarheid van de bedrijvenzone verbeteren.

Alle deelnemende bedrijven hebben een anonieme adressenlijst aangeleverd en de nodige mobiliteitsgerelateerde gegevens zoals woon-werkvergoedingen, parkeerfaciliteiten, uurroosters en huidige maatregelen en knelpunten. Het PMP heeft alle gegevens verwerkt en op basis daarvan volgende elementen uitgewerkt:

  • een digitale en interactieve bereikbaarheidsfiche voor de bedrijvenzone bruikbaar voor werknemers, bezoekers en sollicitanten;
  • het huidige mobiliteitsprofiel, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
  • duurzame alternatieven voor de wagen op werknemersniveau;
  • een advies op maat met mogelijke maatregelen, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
  • een ontwerp-actieplan.

Op 16 januari 2020 lichtte het PMP de resultaten toe aan de betrokken bedrijven. Op basis van het advies op maat zal Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland verdere afspraken maken met de bedrijven met het oog op een concreet actieplan.

Meer info over de gratis mobiscan vind je op de website van de provincie Antwerpen.
Bedrijven(zones) die ook interesse hebben in de mobiscan kunnen contact opnemen met het PMP via het contactformulier of via mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be.