Bewora zet in op duurzaam woon-werkverkeer

Bewora zet in op duurzaam woon-werkverkeer

Om te anticiperen op de geplande werken voor de Oosterweelverbinding lanceert vzw Bewora (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst) ‘De Pendelproeverij’ voor haar leden. Werknemers kunnen vier weken lang gratis gebruik maken van allerhande fietsen, tickets voor openbaar vervoer of deelmobiliteit en zo ontdekken dat hun woon-werktraject ook zonder wagen mogelijk is. Er is voor elk wat wils met speedpedelecs, elektrische (bak)fietsen of plooifietsen, tickets voor De Lijn, NMBS of De Waterbus en ook deelsystemen als Donkey Republic, Velo of Blue-Bike. Deelnemende bedrijven krijgen ook een communicatiepakket om hun medewerkers intern op de hoogte te brengen zodat ze zich kunnen inschrijven voor deze actie. Bewora-leden in Wommelgem komen als eerste aan de beurt, de leden in Ranst komen in 2024 aan bod. Zowel grote ondernemingen als KMO’s kunnen gebruik maken van fietsen en proefabonnementen.

Contactgegevens: 

Nicole Dabin, vzw Bewora
info@bewora.be

Kasper Demol, Lantis
kasper.demol@lantis.be

Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Woon-Werkverkeer

Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, start op 2 mei 2022 een nieuwe projectoproep van het Pendelfonds. Dit Vlaams subsidiefonds voor werkgevers ondersteunt projecten van ondernemingen die het aantal autoverplaatsingen op vlak van woon-werkverkeer duurzaam verminderen. Verschillende maatregelen komen in aanmerking: aankoop en leasing van (elektrische) plooifietsen, gebruik fietsdeelsystemen, aankoop van fietsuitrusting, ...

De nieuwe oproep is specifiek gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren en heeft extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen op bedrijventerreinen. Individuele ondernemingen kunnen tot €200.000 tussenkomst bekomen. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het maximale subsidiebedrag €400.000.

Meld jouw onderneming aan voor 1 juni!

Als je overweegt om investeringen te doen, is het belangrijk om voor 1 juni 2022 een dossiernummer aan te vragen. Nadien hebben ondernemingen tijd tot 1 september 2022 om een subsidieaanvraag in te dienen. Elke provincie heeft een dienst mobiliteit die je helpt bij het vervolledigen van jouw dossier.

Meer informatie vind je op https://pendelfonds.be/. Wil je meer weten over het ministerieel besluit, klik dan op pendelfonds_2022.

Mobility Academy

17

Mobility Academy

De Covid-19-crisis zorgde ervoor dat we onze mobiliteit in vraag stelden. Hoe kan je dit kantelmoment aangrijpen als bedrijf om gedragsverandering richting duurzame mobiliteit teweeg te brengen? Dat kom je te weten tijdens de Mobility Academy van Mpact, het vroegere Taxistop. 

De Mobility Academy start om 11u met een korte toelichten van de nieuwe ontwikkelingen van de MobiCalendar, een multimodale kalender die duurzame mobiliteit stimuleert. Daarna geeft Freya De Muynck van Traject een inleiding in het thema Change Management.
Schrijf je hier in.

Meer info vind je op https://www.mpact.be/project-evenement/mobility-academy-17-juni-2020/.

Contactgegevens: 

Jasmien Jaques
jasmien.jaques@mpact.be

Bedrijventerreinen en deelmobiliteit

Bedrijventerreinen en deelmobiliteit

Niet zelden liggen bedrijventerreinen eerder afgelegen en blijft de privéwagen de meest gebruikte modus voor het woon-werkverkeer en de beroepsverplaatsingen. Nochtans zijn er ook heel wat kansen om de mobiliteit in en rond een bedrijventerreinen efficiënter en duurzamer te organiseren, bijvoorbeeld door in te zetten op gedeelde mobiliteit. Maar hoe zet je een bedrijfsoverstijgende aanpak op? Wat kan je als gemeente doen om deelmobiliteit op bedrijventerreinen te stimuleren? En welke concrete voorbeelden zijn er vandaag al?

Op 17 november 2020 bogen Steven Roeland (mobiliteitsmanager Voka Antwerpen-Waasland) en Aurelie Van Obbergen (ruimtelijk planner – mobiliteitsteam Leiedal) zich over deze vragen. Het webinar werd georganiseerd door Taxistop, kaderde binnen de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en werd ondersteund door Autodelen.net. Angelo Meuleman (Taxistop) modereerde het webinar, dat werd bijgewoond door 100 enthousiaste deelnemers.

Hier vind je de presentaties van de sprekers:

Wens je het webinar te (her)bekijken? Dat kan via deze link!

Contactgegevens: 

Taxistop, Angelo Meuleman, ame@taxistop.be
Voka Antwerpen-Waasland, Steven Roeland, steven.roeland@voka.be
Leiedal, Aurelie Van Obbergen, aurelie.vanobbergen@leiedal.be

Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Anticiperen op extra verkeershinder en slechte bereikbaarheid via Mobiscan

Op vraag van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland voerde het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen een bedrijfsoverstijgende Mobiscan uit voor de bedrijvenzone Zwijndrecht Baarbeek-Borgerweert-Westpoort-Hoefijzersingel in het najaar van 2019. Voordeel van een bedrijfsoverstijgende Mobiscan is dat het PMP ook kan adviseren over mogelijke samenwerkingen tussen de deelnemende bedrijven om een versterkend effect te verkrijgen.

De aanleiding was de te verwachten bijkomende congestie en slechtere bereikbaarheid door de geplande wegenwerken voor de Oosterweelverbinding. Er namen 10 bedrijven deel aan deze Mobiscan, goed voor een totale populatie van 1359 werknemers. De doelstellingen zijn:

  • de werknemers zo vlot en duurzaam mogelijk laten pendelen;
  • het aantal verplaatsingen beperken waar mogelijk;
  • de multimodale bereikbaarheid van de bedrijvenzone verbeteren.

Alle deelnemende bedrijven hebben een anonieme adressenlijst aangeleverd en de nodige mobiliteitsgerelateerde gegevens zoals woon-werkvergoedingen, parkeerfaciliteiten, uurroosters en huidige maatregelen en knelpunten. Het PMP heeft alle gegevens verwerkt en op basis daarvan volgende elementen uitgewerkt:

  • een digitale en interactieve bereikbaarheidsfiche voor de bedrijvenzone bruikbaar voor werknemers, bezoekers en sollicitanten;
  • het huidige mobiliteitsprofiel, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
  • duurzame alternatieven voor de wagen op werknemersniveau;
  • een advies op maat met mogelijke maatregelen, bedrijfsoverstijgend en per bedrijf;
  • een ontwerp-actieplan.

Op 16 januari 2020 lichtte het PMP de resultaten toe aan de betrokken bedrijven. Op basis van het advies op maat zal Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland verdere afspraken maken met de bedrijven met het oog op een concreet actieplan.

Meer info over de gratis mobiscan vind je op de website van de provincie Antwerpen.
Bedrijven(zones) die ook interesse hebben in de mobiscan kunnen contact opnemen met het PMP via het contactformulier of via mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be.

Hoe maak je jouw bedrijvenzone fietsvriendelijk?

Hoe maak je jouw bedrijvenzone fietsvriendelijk?

Steeds meer werknemers maken gebruik van de fiets voor hun woon-werk verplaatsing. Met de fiets ben je vaak sneller, zeker in een stedelijke context. Maar is een bedrijventerrein wel veilig voor fietsende werknemers? En waar zitten de knelpunten? De combinatie van watergebonden activiteiten, vrachtverkeer en autoverkeer vormen een uitdaging op vlak van verkeersveiligheid.

De Provincie Antwerpen heeft getracht concrete richtlijnen aan te reiken om een bedrijventerreinen fietsvriendelijker of fietsgeschikter te maken. Deze kunnen worden ondergebracht in zes pijlers: fietsbereikbaarheid, infrastructuur en diensten, fietsparkeren, signalisatie, fietscultuur en -campagnes en inspraak en overleg. Sommige maatregelen kunnen bedrijven zelf nemen, andere ingrepen situeren zich op het niveau van het hele bedrijventerrein. Tot slot zijn er maatregelen die buiten de bedrijvenzone vallen, zoals bijvoorbeeld afstandsparkings met deelfietsen voor het afleggen van de last mile.

Wil je zelf aan de slag? Download de gratis toolbox hier!

Contactgegevens: 

Stefanie Mahieu, adviseur mobiliteit - fietsinfrastructuur provincie Antwerpen
Stefanie.mahieu@provincieantwerpen.be
03 240 66 63

Sneller op het werk door twintig fietskluizen

Sneller op het werk door twintig fietskluizen

Samen met 19 ondernemingen in de bedrijvenzone Waaslandhaven Oost op grondgebied Zwijndrecht, heeft de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel begin 2018 een mobiliteitsonderzoek opgezet. Doelstelling was het zoeken naar volwaardige alternatieven om filevrij de werkplek te bereiken. Uit de analyse bleek dat één van de oplossingen bestaat uit het combineren van de auto of de tram met elektrische fietsen, nodig om de laatste kilometers in het grote havengebied op een redelijke tijd te overbruggen. 

De Antwerps-Wase Kamer heeft samen met BAM een proefproject met diefstalveilige fietskluizen uitgewerkt op zowel de P+R Melsele als de tramhalte Blancefloerlaan op Linkeroever. Op beide locaties heeft BAM telkens twee fietskluizen geplaatst. Deze fietsboxen zijn uitsluitend met een key card te openen. In het proefproject staan er in totaal twintig fietsenstalplaatsen ter beschikking. De uitbating en operationele ondersteuning wordt uitgevoerd door NV Liefkenshoek. Die zal ook instaan voor eerstelijnshulp bij eventuele defecten aan de fietskluizen.

‘We zijn blij dat de intense samenwerking tussen de ondernemingen en BAM geleid heeft tot dit proefproject. Bedrijven in industriezones die niet door openbaar vervoer worden bediend, hebben grote behoefte aan alternatieve oplossingen. Verafgelegen zones zijn ook niet zomaar overbrugbaar met klassieke fietsoplossingen. De combinatie van elektrische fiets en tram of auto geeft eindelijk nieuwe mobiliteitskansen’, zegt Steven Roeland, mobiliteitsmanager van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Met oog op de inplanting van beide testlocaties en het beperkt aantal beschikbare fietsparkeerplaatsen, starten acht bedrijven het proefproject mee op. Het gaat om Borealis, DEME, Engie Fabricom, INEOS Oxide, Momentive Performance Materials Benelux, Oce Bio - Omega Pharma nv, 3M en Total. Binnen hun organisatie selecteren ze elk enkele medewerkers die van dit nieuwe systeem gebruik kunnen maken. Daarbij zorgen de bedrijven of hun werknemers zelf voor de fiets, waarmee de toegewezen gebruiker dan de laatste kilometers naar de werkplek kan afleggen. In de loop van januari 2019 volgt al een eerste evaluatie van dit proefproject. Op basis daarvan kan het worden bijgestuurd of uitgebreid.

‘We ervaren een grote vraag naar veilige fietsenstalplaatsen voor woon-werkverkeer. Bij positieve evaluatie van het proefproject hopen we tot een volwaardige opschaling te komen, waardoor meer werknemers de kans krijgen vlot de werkplek te bereiken. Ondernemingen hebben nood aan alternatieven’, besluit Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Bron: Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Contactgegevens: 

Steven Roeland, mobiliteitsmanager Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
steven.roeland@voka.be
03 232 22 19

Gedeelde kantoorbus rijdt van Boutersem naar Diegem en Zaventem

Gedeelde kantoorbus rijdt van Boutersem naar Diegem en Zaventem

Vamos@work

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Autobussen Cannaerts hebben op 15 september 2017 in Machelen een nieuw concept van een kantoorbus voorgesteld. Vamos@Work is een bus voor diverse bedrijven. Tweemaal per dag rijdt het rijdende kantoor van Boutersem naar de bedrijventerreinen in Diegem (Machelen) en Zaventem.

In tegenstelling tot een bus voor één bedrijf kan er via Vamos@Work op maat gewerkt worden. “Bedrijven kiezen zelf hoeveel plaatsen ze reserveren en huren voor hun werknemers. De werknemers kunnen tijdens de rit werken en besparen zo tijd die ze anders verliezen aan files tijdens hun woon-werkverplaatsing”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Twee kantoorbussen rijden vanaf 2 oktober tweemaal per dag vanuit een opstappunt in Boutersem naar de bedrijventerreinen van Machelen en Zaventem. Tijdens de rechtstreekse verbinding naar de kantoorzone kunnen gebruikers in de file werken met de functionaliteiten van een kantoor.

De vertrekplaats werd niet willekeurig gekozen. Uit een studie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen blijkt dat heel wat mensen uit de regio van Leuven werken in Zaventem, Machelen en Vilvoorde. Zij gaan vooral met de wagen naar het werk en 93% van de pendelaars zit alleen in de auto.

Voor de deelnemende bedrijven zijn er drie voordelen: een verbetering van de bereikbaarheid van de onderneming, een duidelijk lagere total cost of ownership dan de bedrijfswagen en een troef in de war on talent.

“Als werkgeversorganisatie ondersteunt Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant dit project omdat het een groot economisch en filegevoelig knooppunt van ons land bereikbaar maakt op een manier die het autosolisme tegengaat. Deze vervoerswijze vormt ook een interessante opstap naar alternatieven die broodnodig zijn als er gewerkt wordt aan de Brusselse Ring”, stelt Voka nog.

Bron: 
Made in Vlaams-Brabant Paul Gebruers 15 september 2017
Contactgegevens: 

Jacques Devos, POM Vlaams-Brabant
jacques.devos@pomvlaamsbrabant.be
016 26 71 87

 

Mobipunten in Vlaanderen

Mobipunten in Vlaanderen

Taxistop en Autodelen.net stellen een nieuw concept voor: 'mobipunten'. Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit graag ook in Vlaanderen.

Vandaag bestaan in verschillende Vlaamse steden al autodeelstandplaatsen die ook aansluiten op andere vervoerswijzen. Het kind een naam geven moet leiden tot meer herkenbaarheid en kwaliteit. De twee organisaties kozen ervoor om een duidelijk merkbeeld met bijkomende criteria te laten ontwikkelen om te vermijden dat elke gemeente een eigen weg zou opgaan.
 
Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden. Zo kan iedereen op elk moment de meest efficiënte vervoerswijze kiezen. Een mobipunt brengt de verschillende vervoersmodi samen.
 
Heb je interesse om mobipunten in uw gemeente of op uw bedrijventerrein te installeren? Wil je het concept en de criteria beter leren kennen? Download dan nu de conceptnota.

Contactgegevens: 

Jeffrey Matthijs, Autodelen.net vzw
jeffrey@autodelen.net
0495 88 34 98

 

Angelo Meuleman, Taxistop vzw
ame@taxistop.be
0476 47 76 61