Pendelfonds: Duurzaam Woon-Werkverkeer

Woon-Werkverkeer

Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, start op 2 mei 2022 een nieuwe projectoproep van het Pendelfonds. Dit Vlaams subsidiefonds voor werkgevers ondersteunt projecten van ondernemingen die het aantal autoverplaatsingen op vlak van woon-werkverkeer duurzaam verminderen. Verschillende maatregelen komen in aanmerking: aankoop en leasing van (elektrische) plooifietsen, gebruik fietsdeelsystemen, aankoop van fietsuitrusting, ...

De nieuwe oproep is specifiek gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren en heeft extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen op bedrijventerreinen. Individuele ondernemingen kunnen tot €200.000 tussenkomst bekomen. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het maximale subsidiebedrag €400.000.

Meld jouw onderneming aan voor 1 juni!

Als je overweegt om investeringen te doen, is het belangrijk om voor 1 juni 2022 een dossiernummer aan te vragen. Nadien hebben ondernemingen tijd tot 1 september 2022 om een subsidieaanvraag in te dienen. Elke provincie heeft een dienst mobiliteit die je helpt bij het vervolledigen van jouw dossier.

Meer informatie vind je op https://pendelfonds.be/. Wil je meer weten over het ministerieel besluit, klik dan op pendelfonds_2022.