CIRCULER. Een onderzoeksproject rond circulaire bedrijventerreinen.

CIRCULER. Een onderzoeksproject rond circulaire bedrijventerreinen.

Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar collega-intercommunales WVI en Leiedal om de aanpak voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De lat werd in het verleden al hoog gelegd door het streven naar een duurzaam bedrijventerrein met ingrepen zoals opvang en hergebruik van hemelwater, afname van groene energie, bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik, … Met dit project gaan ze nog een stap verder en willen ze komen tot een circulair bedrijventerrein. Meer info over het project vindt u hier.

Op donderdag 10 december 2020 stelde Interleuven de toolbox voor (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen voor aan een breed publiek van lokale besturen en ontwikkelaars tot bedrijven en bewoners van bedrijventerreinen. U kan de webinar hier herbekijken: https://youtu.be/2HG-v1BIP4w. De toolbox is het resultaat van het co-creatieproces van het project CIRCULER, dat werd gerealiseerd met de steun van Vlaanderen Circulair. In dit co-creatieproces werden de bedrijven van de bedrijventerreinen Haasrode betrokken. De bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven was tevens partner in dit project. De toolbox omvat maar liefst 64 acties verdeeld over zes relevante thema’s. Verschillende stakeholders kunnen aan de hand van deze acties aan de slag gaan om het circulair bedrijventerrein samen te realiseren. U kan de toolbox downloaden via www.circuler.be/download.

Brugge geeft Energie vzw ondersteunt de energietransitie

Brugge geeft Energie vzw ondersteunt de energietransitie

Brugge Geeft Energie vzw (BGE) is een netwerk opgericht door 10 Brugse bedrijven met jarenlange ervaring in de ‘groene’-energiesector en wordt ondersteund door de stad Brugge. Dit initiatief heeft als eerste doelstelling een actieve ondersteuning te bieden in de transitie naar meer duurzame en hernieuwbare energie bij het streven naar CO2-neutraliteit. Kennisdeling en samenwerking met kennisinstellingen zijn cruciaal. 

Alle info via http://www.bruggegeeftenergie.be/