Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel. De schaal van een bedrijventerrein of groepering van bedrijventerreinen is hiervoor ideaal, gezien de logistieke kost beperkt kan worden.

De werkwijze en huidige tarieven voor een dergelijke ophaling zijn bij wijze van voorbeeld beschikbaar op de website van POM West-Vlaanderen.

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31