Samenwerking op bedrijventerreinen - De Prijkels

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het bedrijventerrein De Prijkels in Oost-Vlaanderen onder de loep genomen wordt.

Contactgegevens: 

Patricia Ceuterick, bedrijventerreinmanager De Prijkels
deprijkels@gmail.com