Provinciaal overlegmoment Bedrijventerreinmanagement Vlaams-Brabant

Eind 2018 organiseerde het contactpunt Vlaams-Brabant van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement (KN BTM) een overlegmoment voor een 40-tal geïnteresseerde lokale besturen en ontwikkelaars. Op de agenda stonden 3 thema’s:

1/ delen van diensten en personeel: De bedrijvenvereniging vzw Cargovil Plus in Vilvoorde start in 2019 met een project om sociale economie nauwer te betrekken bij de reguliere economie. Met een financiële ondersteuning van de provincie wordt gewerkt aan een doorstroommodel waarbij een medewerker van een maatwerkbedrijf bijkomende competenties en vaardigheden verwerft in een regulier bedrijf waardoor hij verder kan doorgroeien..

2/ mobiliteit en vervoer: Bedrijvenvereniging vzw C-Valley in Haasrode gaat in op de mobiliteitsproblematiek van de zone aangezien 90% van de bedrijven dit de grootste prioriteit vindt. Onder impuls van de vzw werd een protocol afgesloten tussen het stadsbestuur, de ontwikkelaars, De Lijn en een van de grootste mobiliteitsveroorzaker UCLL. Met het protocol worden afspraken gemaakt om gemeenschappelijk verschillende maatregelen te onderzoeken en uit te werken. 

3/ energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit: een laatste toelichting betrof een stand van zaken en de evolutie inzake slimme energie en energiedelen op bedrijventerreinen. Th!nk E, een energie-innovatiebedrijf is reeds betrokken bij onderzoekstrajecten op bedrijvenzones in Opwijk en Leuven en houdt de vinger aan de pols over nieuwe initiatieven en reglementeringen. Zo wordt in 2019 een project ROLECS opgestart om de hinderpalen en mogelijkheden van zogenaamde Local Energy Communities oa op bedrijvenzones uit te rollen.