Delen op bedrijventerreinen in Vlaanderen: digitale platformen

Uber en AirBnB zijn waarschijnlijk de meest bekende voorbeelden van bedrijven actief in de deeleconomie. In de deeleconomie worden, veelal via webplatformen, diensten en producten uitgewisseld. Bedrijventerreinen worden vaak genoemd als een ideale omgeving om uitwisseling te organiseren. Op vandaag zijn er in Vlaanderen echter weinig concrete initiatieven in die richting gekend. Via twee webplatformen is het nochtans al mogelijk:

  • Floow2 Community: een digitaal platform waarop individuele bedrijven en business communities (zoals bedrijventerreinverenigingen) materiaal en diensten kunnen delen. Via een afgeschermde deelplaats kunnen bedrijven op een terrein of verschillende terreinen materieel, diensten en (kennis en kunde) van personeel uitwisselen.
  • Peerby: dit is tevens een deelplaats geschikt voor zowel individuele bedrijven als een groep van bedrijven. Waar Floow2 Community een deelplaats biedt die interessant is voor bedrijven, biedt Peerby bedrijven de mogelijkheid om hun werknemers spullen te laten delen. Het idee achter deze deelplaats is het bevorderen van de contacten tussen werknemers en hen een extra voordeel onder de vorm van koopkracht te bieden, door minder spullen aan te moeten kopen.

 

 

 

Contactgegevens: 

Kim Tjoa, Floow 2 Community
kim.tjoa@floow2.com

Ludo Dhelft, Peerby B.V.
ludo@wijdelen.be
0476 45 33 24