Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

Samenwerking op bedrijventerreinen - Risicobeheersing en beveiliging

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen met een overzicht van acties rond risicobeheersing en beveiliging in de onderzochte zones.

Contactgegevens: 

Gert Verdonck
Via LinkedIn

KMO-zone Bosduin vzw goed van start!

KMO-zone Bosduin vzw goed van start!

Op 11 september 2018 vond de eerste infoavond plaats van de kersverse bedrijventerreinvereniging KMO-zone Bosduin vzw in de gebouwen van het bedrijf Vermeiren. Er waren zo’n 100 personen aanwezig, voornamelijk bedrijfsleiders maar ook de lijsttrekkers van de gemeenten Kapellen en Kalmthout. Momenteel zijn er een dertigtal leden. Er zal de komende maanden verder aan ledenwerving gedaan worden, onder andere tijdens de bedrijvencross op 6 en 7 oktober. De bedrijventerreinvereniging wil in eerste instantie inzetten op beveiliging om de inbraakplaag het hoofd te bieden. Zo wordt momenteel de piste van consortiumbewaking onderzocht. Leden kunnen ook automatisch aansluiten bij het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Bosduin. De overige speerpunten van KMO-zone Bosduin zijn samen aankopen, netwerken en een betere, veiligere mobiliteit in en rond de KMO-zone. Neem gerust een kijkje op de website van de vzw!

Contactgegevens: 

Katleen Vander Veken, secretaris KMO-zone Bosduin
info@bosduin.be

Consortiumbewaking bedrijventerreinen Rumst

Consortiumbewaking bedrijventerreinen Rumst

Omdat de Rumstse bedrijven geconfronteerd werden met een nachtelijke inbraakproblematiek, besloot vzw Bedrijvengroepering Rumst een raamovereenkomt te sluiten met een bewakingsfirma. Consortiumbewaking biedt de bedrijven financiële voordelen, heeft een preventief effect en verzekert dat de bewakingsagent snel ter plaatse is. Naast een klassieke ronde en interventie na alarm kan de bewakingsagent ook specifieke taken verrichten op vraag van een individueel bedrijf.

Contactgegevens: 

Wim Baeten, vzw Bedrijvengroepering Rumst
wimbaeten@baeten-vanes.be

Video: