Bedrijventerreinen en deelmobiliteit

Niet zelden liggen bedrijventerreinen eerder afgelegen en blijft de privéwagen de meest gebruikte modus voor het woon-werkverkeer en de beroepsverplaatsingen. Nochtans zijn er ook heel wat kansen om de mobiliteit in en rond een bedrijventerreinen efficiënter en duurzamer te organiseren, bijvoorbeeld door in te zetten op gedeelde mobiliteit. Maar hoe zet je een bedrijfsoverstijgende aanpak op? Wat kan je als gemeente doen om deelmobiliteit op bedrijventerreinen te stimuleren? En welke concrete voorbeelden zijn er vandaag al?

Op 17 november 2020 bogen Steven Roeland (mobiliteitsmanager Voka Antwerpen-Waasland) en Aurelie Van Obbergen (ruimtelijk planner – mobiliteitsteam Leiedal) zich over deze vragen. Het webinar werd georganiseerd door Taxistop, kaderde binnen de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en werd ondersteund door Autodelen.net. Angelo Meuleman (Taxistop) modereerde het webinar, dat werd bijgewoond door 100 enthousiaste deelnemers.

Hier vind je de presentaties van de sprekers:

Wens je het webinar te (her)bekijken? Dat kan via deze link!

Contactgegevens: 

Taxistop, Angelo Meuleman, ame@taxistop.be
Voka Antwerpen-Waasland, Steven Roeland, steven.roeland@voka.be
Leiedal, Aurelie Van Obbergen, aurelie.vanobbergen@leiedal.be