Neem deel aan de enquête vergroening businessmodel

Het team Groene economie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil weten wat de beweegredenen van een bedrijf zijn om het businessmodel te vergroenen, en welke hindernissen het ondervindt bij het inzetten op een groener businessmodel. Het is een beleidsvoorbereidend onderzoek dat mogelijke oplossingen in kaart wil brengen. Welke instrumenten kunnen aanzetten tot een strategische hertekening van een businessmodel? 

Geïnteresseerd? Klik door naar deze link en vul de vragenlijst in.