TRIMIS-rapport: Onderzoek en innovatie op het gebied van autodelen in Europa

TRIMIS is het instrument van de Europese Commissie dat trends in vervoerstechnologie, mobiliteit en innovatiecapaciteiten om Europa CO2-vrij te maken in kaart brengt.

Een recent gepubliceerd rapport 'Onderzoek en innovatie op het gebied van autodelen in Europa' biedt een uitgebreide analyse van het autodelen in Europa. Het rapport belicht voor 6 thematische onderzoeksgebieden de recente technologische ontwikkelingen en de toekomstige behoeften. Er worden ook aanbevelingen geformuleerd om het autodelen efficiënt te integreren.