Platform Energiemakelaar

Platform Energiemakelaar

Het Platform Energiemakelaar is een plaats waar energiemakelaars hun krachten bundelen om de energietransitie te versnellen. Op de kersverse website kan je voortaan alles over de werking terugvinden en ontdekken welke voordelen het platform haar leden biedt, zoals opleiding en coaching. Er staat ook beschreven hoe je zelf kan toetreden en welke leden je al kan vinden in deze community.

Energiegemeenschappen: hernieuwbare energie voor iedereen

23

Energiegemeenschappen: hernieuwbare energie voor iedereen

Fossiele brandstoffen moeten plaatsruimen voor hernieuwbare energie, zoveel is zeker. Maar niet iedereen kan zonnepanelen op het dak leggen of een windmolen in de tuin planten. Hoe kan elke burger dan op hernieuwbare energie overschakelen? Via energiegemeenschappen, bijvoorbeeld.

Energiegemeenschappen brengen mensen samen: burgers, kmo’s,  organisaties en lokale besturen die groene energie produceren enerzijds, en buurtbewoners die geen toegang hebben tot hernieuwbare energie anderzijds. Zo verkopen eigenaars van zonnepanelen hun stroomoverschotten bijvoorbeeld aan hun buren. Of een hele wijk investeert samen in een collectieve batterij. Er zijn heel wat vormen van energiegemeenschappen mogelijk.

De Vlaamse regering werkt volop aan het wettelijk kader dat van energiegemeenschappen een win-winmatch maakt voor alle partijen. Dit najaar moet dat kader klaar zijn, dus dit is hét moment om alles te leren over energiegemeenschappen. Tijdens het volgende gratis webinar van ons event Connect2Change, op 23 september.

Je ontdekt in dit webinar:

  • waarom energiegemeenschappen groene energie democratiseren;
  • hoe je er als burger, kmo,  organisatie en lokaal bestuur je voordeel mee kan doen;
  • waarom een energiegemeenschap goed is voor onze planeet en onze gemeenschap;
  • hoe je samen met je buren, de bakker of de bib zo’n energiegemeenschap kan oprichten;
  • welke uitdagingen er met energiegemeenschappen gepaard gaan, en hoe je die kan tackelen.

Sprekers

 

20190620%20Erwin%20Cornelis.jpg

Erwin Cornelis, beleidsexpert energie bij Bond Beter Leefmilieu, is al 25 jaar actief in de energiesector. Hij bestudeerde onder andere de klimaatimpact van transport, beheerde een programma voor energie-efficiëntie, evalueerde het beleid voor meer hernieuwbare energie… Dankzij deze verschillende perspectieven heeft hij als geen ander zicht op welk beleid ons best naar klimaatneutraliteit leidt.

 

Dirk%20Vansintjan.png

Dirk Vansintjan vecht al meer dan 30 jaar voor een energietransitie door en voor burgers. Hij is medeoprichter van Ecopower, en als voorzitter van REScoop Europe, de Europese overkoepelende organisatie van burgercoöperaties, bereikte hij binnen de EU-wetgeving aanzienlijke verbeteringen op vlak van duurzame en coöperatieve energie. 

 

Mathieu%20Vermeersch.jfif

Mathieu Vermeersch is beleidsmedewerker energie bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Bij VEKA timmert hij aan een regelgevend kader waarbinnen, in de nabije toekomst, energiegemeenschappen opgestart kunnen worden.

 

42414a3e-4f6c-4fd2-9cbb-d9d42126b1f5.jpg

Annelies Delnooz is senior onderzoeker en projectmanager bij VITO / Energyville. Ze onderzoekt de marktwerking van de energiesector binnen een internationale context. Daarnaast werkt ze aan de integratie van verschillende innovatieve oplossingen en energietechnologieën binnen een Smart Grid-context.

 

d1308e25-8bfb-49d4-b2d7-15f98eeb4408.jpg

Als consultant in de energiesector zag Pieterjan Verhaeghen dat energiecontracten niet transparant zijn. Vaak weten mensen niet of hun contract groene initiatieven ondersteunt, en dat vertraagt de transitie. Daarom richtte hij Bolt op. Via dat energieplatform kunnen mensen hun energie rechtstreeks kopen van groene producenten. Van bijvoorbeeld de plaatselijke tennisclub die zonnepanelen op het dak heeft liggen, of van de windmolen langs de weg naar kantoor. Met hun transparante peer-to-peermodel wil Bolt de energiesector uitdagen om meer inspanningen te leveren om de lokale transitie een boost te geven.

Schrijf je hier in.

 

STEPS - Storage of Energy & Power Systems

STEPS - Storage of Energy & Power Systems

In september 2020 werd het startschot gegeven van een nieuw ambitieus Europees programma rond energieopslag. Storage of Energy & Power Systems, kortweg STEPS, beoogt een verdere ontwikkeling van de sector rond energieopslagproducten en een verbetering van de concurrentiepositie van deze sector in Noordwest Europa. Het project kadert binnen het Interreg Noordwest Europa programma en loopt tot en met 2023.

Energieopslag zal op termijn een steeds belangrijkere rol opnemen in de verdere decentralisering van het energiesysteem. Het is een essentiële schakel om vraag en aanbod van energie te stroomlijnen. Meer decentralisatie verhoogt de noodzaak aan op maat gemaakte oplossingen rond opslag met een kleinere tot middelgrote opslagcapaciteit (20kW-2MW). De huidige markt, die voornamelijk gedomineerd wordt door de VS en Azië , focust daarentegen op massaproductie.

De cluster van innovatieve bedrijven in Noordwest Europa bieden deze vormen van maatwerk wel aan, maar hebben het moeilijk om zich door te zetten in de markt. Financiële- en wetgevende barrières zijn hiervan belangrijke oorzaken. Daarnaast ontbreekt het vele bedrijven aan pilotomgevingen om nieuwe technologieën te testen. Het programma STEPS wil de sector rond energieopslagproducten een stevige duw in de rug geven door deze obstakels weg te werken.

De 3-trapsraket STEPS

Het Europees programma STEPS heeft zich enkele doelstellingen vooropgesteld om tegemoet te komen aan de noden van de sector

  1. STEPS wil KMO’s in Noordwest Europa adviseren en begeleiden in hun introductie tot de groeiende markt.
  2. STEPS wil de marktvraag voor energieopslagproducten aanzwengelen door het samenbrengen van vraag en aanbod.
  3. STEPS ontwikkelt een ondersteuningsprogramma voor KMO’s via een vouchersysteem voor de ontwikkeling van nieuwe energieopslagproducten. Daarnaast voorziet het 20 testlocaties voor het uittesten van nieuwe energieopslagproducten. Zo begeleidt POM Oost-Vlaanderen het zonnepark Terranova Solar in Zelzate.

Vlaamse samenwerking met Flux 50, UGent en fabriek energiek

Naast de POM Oost-Vlaanderen wordt STEPS bevolkt door verschillende partners uit Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.

Binnen Vlaanderen hebben naast de POM Oost-Vlaanderen ook Flux 50 (Vlaamse speerpuntcluster voor energie), de UGent en Fabriek Energiek (het educatief centrum rond hernieuwbare energie) zich geëngageerd binnen het STEPS-project.

Interreg Noordwest-Europa valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Contactgegevens: 

Gieles Kinget, projectmanager POM Oost-Vlaanderen
gieles.kinget@pomov.be

Dag van de Energiemakelaar

9

Dag van de Energiemakelaar

Gemeente, bedrijf, energiemakelaar of als individu bezig met duurzame energie? Dan hebben we goed nieuws! Speciaal voor al deze energiemakers is er op donderdag 9 september de Dag van de Energiemakelaar. Een dag waarop jij jouw kennis kan delen met Vlaamse en Nederlandse deskundigen in het vak.

Nederlands oud-minister en strategisch adviseur Jacqueline Cramer heeft al toegezegd, andere sprekers en deskundigen worden binnenkort bekendgemaakt. Zij gaan met jou in gesprek en delen hun kennis en ervaring in interactieve deelsessies. En dat alles op een unieke locatie, de 900 jaar oude Abdij in Middelburg.

Het programma draait om de energietransitie en het brengen van restenergie naar wie het verbruikt, ook jij dus! Van projectaanpak tot juridische zaken, van voorbeeldprojecten tot handige tools om de transitie eenvoudiger te maken.

Meer info.

Duurzame energie voor bedrijventerreinen

23

Duurzame energie voor bedrijventerreinen

Er is een enorm potentieel voor de productie, opslag en het delen van meer duurzame energie op bedrijventerreinen. Tijdens dit gratis webinar maakt u kennis met een nuttig stappenplan om die duurzame energietransitie op bedrijventerreinen te faciliteren, aan de hand van concrete binnen- en buitenlandse cases. Bovendien krijgt u de primeur van de nieuwe webtool REACT, die u en uw bedrijventerreinvereniging helpt zoeken naar de meest geschikte energieoplossing voor de bedrijven op uw terrein.

Meer gedetailleerde info vindt u hier.

In samenwerking met WVILeiedal en UGent. Met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via Interreg 2 Seas. (BISEPS project)